Selectați pagina

Sfinţii Părinţi despre Biserică

Sfinţii Părinţi despre Biserică

Sfântul Ciprian al Cartaginei : ’’În afara Bisericii nu există mântuire: casa lui Dumnezeu este una singură şi este cu neputinţă să se mântuiască cineva în altă parte decât în Biserică (…) oricine se depărtează de Biserică devine străin de testamentul Bisericii. Cel care strică pacea şi unitatea în Hristos lucrează împotriva lui Hristos’’. ’’Episcopia este unitatea în care toţi şi fiecare în parte slujesc, la fel şi Biserica este una’’. ’’Biserica sobornicească este una singură şi nedespărţită; de aici şi unitatea ierarhilor’’.

Sfântul Irineu de Lungdunum (Lyon): ’’Cei care se depărtează de la Biserică (…) ei se pedepsesc pe sine înşişi, tocmai despre ei spune Sfântul Apostol Pavel că după prima şi a doua mustrare, îndepărtează-te de la ei’’. ’’Unde este Biserica acolo este Duhul Sfânt. De aceea cei care nu au părtăşie cu ea nu au parte nici de trupul lui Hristos din care izvorăşte apa vieţii’’.

Fericitul Theodorit: ’’Unul singur este trupul plămădit din mai multe mădulare. Trupul unic al Bisericii după spusa Apostolului este al lui Hristos întrucât capul acestui trup este Hristos Însuşi’’.

Sfântul Chiril al Ierusalimului: ’’Mărturisirea credinţei ne învaţă despre una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, pentru ca să te păzeşti de stricăciunea adunărilor eretice şi să fii totdeauna în sfânta sobornicească Biserică’’.

Cuviosul Theodor Studitul: ’’Din timpurile apostolice şi până acum în Biserică au pătruns mai multe erezii (…). Dar Biserica a rămas neîmpărţită şi neclintită şi aşa va rămâne în vecii vecilor, deşi făcătorii de stricăciune s-au smuls din ea’’. ’’Mărturisesc în faţa lui Dumnezeu şi a norodului: ei singuri s-au rupt de trupul lui Hristos – Biserica – ale cărei chei sunt credinţa, şi pe care n-au înghiţit-o până acum şi nici nu o vor face în veci porţile iadului, adică gurile ereticilor’’.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *