Adevăratul post stă nu numai în istovirea trupului, ci și în a da celui flămând bucata pe care ai vrea tu însuți să o mănânci: „Fericiți cei flămânzi, că aceia se vor sătura” (Matei 5, 6).

Sfântul Serafim de Sarov

Sfântul Serafim de Sarov

Vorbind îndeobște despre cele ce au să fie și despre slăbiciunea de care vor da dovadă toți spre sfârșitul neamului omenesc, batiușka poruncea să nu ne istovim, după obiceiul din vechime, cu nevoințe ale postirii care acum nu mai sunt pe măsura puterilor omenești.

El poruncea să ne temem, să fugim de trândăvire (achedie) ca de foc și să ne păzim de ea ca de cel mai mare vrăjmaș.

Sfântul Serafim de Sarov, Rânduieli de viață creștină, Editura Sophia, București, 2007, p. 26