Când Lucifer a căzut din cer în prăpastia iadului, în urma lui a răsunat glas: „Prin lemn vei doborî, dar tot prin lemn vei fi doborât și tu.” El a auzit asta, dar a uitat, deoarece, căzând de la Dumnezeu, s-a prostit și a pierdut ținerea de minte. Lucifer s-a străduit nu o dată să-și amintească vorbele acelea pe care le auzise când a căzut, dar nu reușea defel — din care pricină a ajuns să pătimească amar.

hristos ducindu si crucea

Sfântul Nicolae Velimirovici

Odată, s-a prefăcut în șarpe și a făcut-o pe Eva, prin înșelăciune, să guste rod din Lemnul (în ebraică și greaca veche “lemn” poate însemna și “copac” sau “pom”) cunoașterii binelui și răului. Și Eva a gustat, în pofida poruncii dumnezeiești: a gustat ea și i-a mai dat și lui Adam, ca să guste și el… Pentru călcarea poruncii lui Dumnezeu a urmat atunci izgonirea din Rai. Lucifer s-a bucurat tare mult de asta, că în afara răutății altă bucurie nu mai avea.

Tocmai atunci și-a amintit și cuvintele pe care le auzise căzând din cer. Ce-i drept, nu pe de-a-ntregul, ci numai prima parte. Și-a amintit că auzise în urma sa: „Prin lemn vei doborî…” Restul nu și-a putut aduce aminte.

A trecut vremea. Lucifer s-a străduit și în continuare să-și amintească celelalte cuvinte auzite la cădere, dar nu izbutea, deoarece, căzând de la Dumnezeu, se prostise și își pierduse ținerea de minte — din care pricină a ajuns să pătimească amar.

Când iudeii L-au osândit pe Hristos la moarte și L-au răstignit pe Cruce din lemn, Lucifer s-a bucurat tare mult, că în afara răutății altă bucurie nu mai avea — însă atunci și-a amintit celelalte cuvinte auzite la căderea din cer, cuvinte pe care de-a lungul veacurilor nu și le putuse aminti: „Dar tot prin lemn vei fi doborât și tu.”

Amintindu-și-le, a căzut în deznădejde și într-o groază de nedescris, a fugit de lemnul Crucii ca de foc și a fugit la iad de-i sfârâiau călcâiele. Toată oastea iadului s-a adunat în jurul său și l-a luat la întrebări: de unde așa frică pe capul lui? Iar el nu putea să îndruge măcar o vorbă. Atunci, Domnul S-a pogorât la iad și l-a prădat. Așa s-au împlinit deplin cuvinteIe: „Prin lemn vei doborî, dar tot prin lemn vei fi doborât și tu.”

Sfântul Nicolae Velimirovici; Adevărul și bunătatea