Sfântul Mucenic Dasie a trăit în secolul al treilea în Durostorum, oraș situat pe malul drept al Dunării. El a fost soldat în armata romană şi era creştin.

Sfântul Mucenic Dasie cel din Durostor

Sfântul Mucenic Dasie cel din Durostor

Locuitorii orașului sărbătoreau anual Saturnaliile (festival în onoarea zeului păgân Saturn). Pentru sărbatorirea acestui zeu, romanii aveau obiceiul de a alege cu treizeci de zile înainte un tânăr chipeș din popor pe care îl îmbrăcau în haine fine ca ale zeului Saturn și care primea onoruri regale și putea să-și îndeplinească orice dorință. Timp de treizeci de zile el imita excesele și desfrâul zeului Saturn, dedându-se faptelor rele și plăcerilor imorale. În ziua sărbătorii era adus în fața idolilor și era jertfit prin sabie pe altarul zeului Saturn.

Compatrioții săi l-au ales pe Dasie, deoarece în oraș nu era un tânăr mai frumos. Auzind aceasta, sfântul a spus: „Dacă sunt sortit să mor, atunci mai bine mor pentru Hristos ca un creștin.”

El și-a mărturisit public credința în Hristos, și a refuzat să ia parte la ritualul rușinos. Sfântul Dasie a denunțat necuviința și păcatul închinării la idoli, reușind ca prin mărturia sa să convertească pe mulți dintre cei prezenți.

Legatul Basius l-a îndemnat pe sfânt să jertfească idolilor și va rămâne în viața, dar Dasie a preferat să-și păstreze credința în Hristos.

Văzând stăruinţa lui în credinţa creştină, Basius a poruncit să fie supus la multe chinuri, sperând să reuşească prin ele ceea ce n-a putut nici cu făgăduinţe, nici cu ameninţări. În cele din urmă, fiindcă a persistat în alegerea sa, sfidând prin mărturia credinţei sale porunca împăratului şi cultul zeităţii păgâne, dregătorul a dat poruncă să i se taie capul.

După multe chinuri, Sfântului Dasie i s-a tăiat cinstitul cap, în ziua de 20 noiembrie 304

Rugăciune

Sfinte Mucenice Dasie, care prin viaţa şi sfârşitul tău ai fost slujitor bineplăcut Domnului şi ai primit de la El cununa biruinţei şi veşnica slavă în Împărăţia Cerurilor, nu ne uita pe noi, cei care trăim pe pământ înconjuraţi de mrejele ispitelor şi ale necazurilor de tot felul. Credem cu adevărat că inima ta cea milostivă şi mult iubitoare de oameni tresare la fiecare suspin al sufletelor împovărate şi te rugăm: ridică mâinile tale spre mijlocire, arătând Prea Dreptului Dumnezeu rănile pe care pentru El le-ai răbdat şi roagă-L să se milostivească spre robii Săi.

Iar noi, cei mult păcătoşi, împărtăşindu-ne din rodul mijlocirilor tale, îţi mulţumim cu dragoste şi recunoştinţă şi te rugăm, Sfinte Dasie, ca cel ce ai primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, să dăruieşti tămăduire bolilor noastre celor sufleteşti şi trupeşti şi să ne izbăveşti din toate necazurile şi primejdiile. Dă-ne curaj şi putere, Sfinte, pentru a ne mărturisi credinţa cu cuvântul şi cu fapta şi pentru a ne păzi neîntinaţi, asemenea ţie, de părtăşia cu lucrurile cele păgâneşti şi cu toate amăgirile lumii. Pe cei rătăciţi de la dreapta credinţă adu-i cu rugăciunile tale în sânul Sfintei Biserici, pe necredincioşi luminează-i ca să-L cunoască pe Veşnicul şi Atotbunul Dumnezeu şi întregii lumi dăruieşte-i pace şi binecuvântare.

Sfinte Mucenice Dasie, cel ce ai minunat pe îngeri şi pe oameni prin credinţa ta, întăreşte şi credinţa noastră cea slabă şi dăruieşte-i statornicie în vreme de ispite şi prigoane, iar ca cel ce ai primit de la păgâni multe chinuri şi moarte mucenicească, dă-ne şi nouă putere şi răbdare în suferinţele acestei vieţi pământeşti, ca fiind curăţiţi prin ele să intrăm în bucuria Împărăţiei celei fără de sfârşit, unde împreună cu tine, Sfinte Dasie, milostivul nostru ocrotitor, şi cu toţi sfinţii, să slăvim şi să ne închinăm Tatălui Celui fără de început, împreună Unuia Născut Fiului Său şi Prea Sfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Său Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.