Sfinte Părinte

Marcu,

roagă-te pentru noi!

Ale noastre cereri să le-mplineşti,

căci pe tine, Sfinte, te avem cald ocrotitor, vino de ajută
 pe cei care te roagă şi sărută cu dor sfânt

sfântă icoana ta.

O MINUNE A SFÂNTULUI MARCU AL EFESULUI

Sfântul Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului, făcătorul de minuni

Sfântul Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului, făcătorul de minuni

     Un bărbat de vază şi bogat, pe nume Dimitrie Zurveos, avea o soră care suferea de o boală grea. Cu mare cheltuială, el a chemat pe toţi doctorii din Mesolonghion ca să o tămăduiască. Însă sora sa nu simţea nici o alinare şi starea ei se înrăutăţea. Vreme de trei zile a rămas fără simţire, pierzându-şi graiul şi rămânând nemişcată. Doctorii spuneau că este fără scăpare, urmând să moară în curând. Rudeniile ei au început pregătirile de îngropăciune. În această vreme, pe neaşteptate au auzit glasul ei şi un suspin adânc. Apoi ea s-a întors spre ei zicând: ,,De ce nu-mi schimbaţi hainele, că sunt ude de apă? “Auzindu-i vorbele, fratele ei s-a umplut de bucurie neaşteptată. A alergat la ea şi a întrebat-o: ,,Ce s-a întâmplat, şi de ce ai hainele ude?” Ea a răspuns: ,, Un oarecare ierarh m-a luat de mână şi m-a dus la un izvor. M-a băgat într-o cisternă şi m-a scufundat în apă, zicând: ,,Du-te, de acum nu mai eşti bolnavă.” Atunci fratele femeii a întrebat-o: ,,De ce nu l-ai întrebat cum îl cheamă pe cel ce te-a tămăduit?” Ea a răspuns: ,,Am întrebat care e numele sfinţiei sale şi el mi-a spus că era Mitropolitul Efesului, Marcu Evghenicul.”

     Apoi, o, minune, s-a ridicat din patul unde bolea. Toţi cei de faţă au văzut hainele ei ude. Patul, cearceafurile şi păturile erau pline de apă. Când s-a sculat, nu mai avea nici o urmă de boală. Apoi femeia a cerut să i se zugrăvească o icoană a sfântului Marcu întru pomenirea minunii. Evlavioasa femeie a mai trăit încă cincisprezece ani şi apoi s-a mutat la Domnul.

(Din cartea: Viaţa şi nevoinţele celui între Sfinţi Părintelui nostru Marcu Evghenicul Mitropolitul Efesului)

Bucură-te, mare apărător al Creştinătăţii

şi-al păgânilor mustrător,

Marcu ierarhe,

Părinte prea sfinţite,

nu-nceta a te ruga pentru toţi fiii tăi.

Rugăciune pentru cel bolnav către Sfântul Marcu al Efesului

     Sfinte Ierarhe Marcu, Mărturisitorule, Dascăle al Adevărului şi Doctore-fără-de-arginţi, ţie plecăm genunchii sufletului şi ai trupului şi căzând înaintea sfintei tale icoane, te rugăm ca nişte copii pe tatăl lor: auzi-ne pe noi, păcătoşii, cinstite Părinte, şi du rugăciunea noastră la Milostivul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca unul ce stai înaintea Lui împreună cu toţi sfinţii. Credem că şi pe noi ne iubeşti cu aceeaşi iubire cu care ai iubit pe fraţii tăi în timpul vieţuirii şi nevoinţelor tale în această lume. Credem că poţi să tămăduieşti prin harul şi lucrarea lui Dumnezeu orice boală.

     Ridică din patul suferinţei pe toţi cei ce pătimesc: şi pe cei care îţi cer ajutorul şi pe cei care nu te cunosc şi nu aleargă la sfintele tale rugăciuni; aşa cum ai făcut cu acea fată bolnavă, căreia, arătându-te după mutarea ta de aici, ai tămăduit-o deplin prin minunată arătarea şi lucrarea ta, ridicând-o din patul în care zăcea.

     Mânuind ca pe o sabie cu două tăişuri cuvântul tare al Adevărului pe când erai în viaţă, de nenumărate ori ai tămăduit pe cei ce sufereau de boala rătăcirii şi a eresurilor prin lucrarea harului, iar după cinstita ta adormire, arătându-te doctor minunat, Stăpânul tuturor a făcut şi icoana ta izvor de tămăduire, căci multe şi felurite boli vindecă şi putere dăruieşte celor ce cu evlavie o sărută şi cer dumnezeiască mijlocirea ta.

Pentru aceasta cerem de la tine şi cu căldură te rugăm, ca pe unul ce ai câştigat harul vindecării, pe fratele nostru (sora noastră) (numele) care este bolnav şi cumplit se învăluieşte, cercetează-l şi vindecă-l de boala care îl ţine pe el.

     Preacinstite şi Preamărite Părinte Marcu, nădejdea cea tare a celor bolnavi şi necăjiţi, nu întârzia a dărui fratelui nostru (surorii noastre) (numele) vindecare, iar nouă tuturor bucurie.

    Ca şi noi, împreună cu tine, să slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, singura Dumnezeire şi Împărăţie, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tuturor celor ce sunt în nevoi

şi care aleargă cu râvnă la caldul tău ajutor

nu întoarce faţa ta, 

deşi nevrednici suntem,

căci pe tine te-am dobândit bună apărare,

ancoră şi tare zid când în primejdii suntem,

Marcu, Cuvioase Părinte,

când ne-mpresurăm de necazuri

să ne-ajuţi cu al tău har să biruim.