Părintele Lavrentie povestea despre ultimele vremuri ale omenirii şi despre sfârşitul lumii:

În vremurile din urmă în iad nu vor fi diavoli. Toţi vor fi pe pământ şi în oameni. Pe pământ va fi o mare nenorocire şi nici măcar apă nu va mai fi. Apoi va urma un război mondial. Bombele vor fi atât de puternice, încât fierul va arde, pietrele se vor topi. Focul şi fumul cu praf se vor ridica până la cer. Şi pământul va arde. Vor rămâne foarte puţini oameni şi atunci vor începe să strige: ’’Jos războiul!’’ şi ’’Să fie un împărat!’’.

Vor alege împăratul care se va naşte din fecioară desfrânată din a douăsprezecea seminţie şi el va fi frumos pentru nelegiuiţi, însă cei cucernici îi vor vedea adevăratul chip-foarte înfricoşător.

Când, îmbrăcat în mantie împărătească, va merge în car, va ajunge la o livadă, va coborî şi se va duce să se plimbe prin livadă, meditând cum să-şi construiască împărăţia, brusc se va deschide bezna, se va arăta apă şi din apă parcă se va revărsa cineva şi lui i se va părea că cineva stă la spatele său. Va privi înapoi, va vedea o matahală groaznică şi, speriat, va striga, căscându-şi gura. În acest moment va intra în el diavolul şi el va deveni antihrist.

Oarecând, mai înainte, Părintele Lavrentie zicea: ’’Antihrist se va aşeza pe prestolul din Ierusalim. Acum luceafărul este legat în iad şi Domnul îl va dezlega şi el se va sălăşlui în împăratul-antihrist’’. Preoţii-părintele Nichifor, părintele Grigorie şi protoiereul Vasile (Gapzin)- l-au contrazis pe Părintele Lavrentie, zicându-i că altădată el a vorbit altceva şi în alt mod despre aceasta . El le-a răspuns: ’’Părinţi şi fraţi, voi una nu înţelegeţi, că eu vă vorbesc nu numai pentru Rusia, ci pentru toată omenirea. Cuvintele mele sunt adevărate şi mie mi le-a descoperit prin har Duhul Sfânt’’.

(Extras din cartea Stareţii despre vremurile din urmă)