Iată cele două căi care stau înaintea oamenilor. În fața noastră stă Crucea Domnului, cea de viață dătătoare.

Nu este altă cale, decât să mergem pe urmele Domnului

Nu este altă cale, decât să mergem pe urmele Domnului

Domnul a spus: „Cine vrea să vină după Mine să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie”. Încotro să meargă? La început, prin suferințe, așa cum a suferit și Hristos, iar apoi va merge cu Hristos și în Împărăția Cerească, unde Domnul Iisus Hristos stă pe Tronul Său.

Nu este altă cale, decât să mergem pe urmele Domnului. Și tâlharul spânzurat în partea dreaptă L-a cunoscut pe Dumnezeu și L-a urmat cu sufletul.

Desigur, nu putea atunci să se transforme printr-un miracol, nu este nevoie de aceasta, ci a mers cu sufletul după Domnul, L-a recunoscut în El pe Dumnezeu, Care S-a smerit pentru mântuirea oamenilor, și (tâlharul) s-a smerit, și-a cunoscut păcatele și, împreună cu Hristos, a mers în Rai.

Sfântul Ioan Maximovici, Predici și îndrumări duhovnicești, Editura Sophia, București, 2001, p. 79