„Acum, diavolul se năpustește cu mai multă sălbăticie asupra noastră. Cu cât este mai mare darul, cu atât este mai mare și războiul. Diavolul n-a suferit să vadă în rai un singur om.

incercari lupta cruce

Sfântul Ioan Gură de Aur despre lupta cu diavolul

Te întreb: cum va suferi să vadă în cer atâția oameni? Ai înfuriat fiara. Dar nu te teme. Ai luat mai mare putere, sabie ascuțită. Străpunge cu ea şarpele.

Dumnezeu l-a lăsat pe diavolul să pornească cu sălbăticie împotriva ta tocmai ca să cunoști cu fapta puterea tăriei tale.

Hristos a făcut cu tine ceea ce ar face un instructor de atletism foarte priceput care ar lua pe un atlet murdar, slab, neîngrijit, l-ar unge cu untdelemn, l-ar antrena, i-ar întări muşchii și nu l-ar lăsa să trândăvească, ci i-ar porunci să se coboare în arenă, să se lupte, ca să afle cu fapta cât de puternic l-a făcut.

Tot așa și Hristos. Putea să alunge El pe duşman. Dar ca să cunoști tu puterea harului, ca să cunoşti tu măreția puterii duhovniceşti pe care ai primit-o prin Botez, a îngăduit ca tu să te iei la luptă cu vrăjmaşul, ca să-ți dea multe prilejuri de a te încununa.”