Astăzi îl prăznuim pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab, Domn al Țării Românești între anii 1512 – 1521.

Rămas în istorie ca „Domn al culturii, spiritualității și Prinț al Păcii”, domnia lui Neagoe Basarab s-a evidențiat prin înflorirea de excepție a vieții spirituale și duhvnicești ortodoxe, acesta fiind motivul pentru care Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat la 8 iulie 2008.

Conicarul Gavriil Protul, în Viața Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, spune despre Sfântul Neagoe Basarab:

Ce vom spune despre lucrurile și mănăstirile pe care le-au miluit?… Și în toate laturile de la Răsărit până la Apus și de la Amiază-zi până la Amiază-noapte, toate sfintele biserici le hrănea și cu multă milă pretutindeni da. Și nu numai creștinilor fu bun, ci și păgânilor, și fu tuturor tată milostiv, asemănându-se Domnului ceresc, care strălucește soarele Său și ploaia și peste cei buni, și peste cei răi, cum arată Sfânta Evanghelie”. Tot din această lucrare, aflăm că Neagoe l-a avut învățător și duhovnic pe Sfântul Nifon: „Iar fericitul Nifon îl întărea în învățăturile sale

După unii istorici, Neagoe Basarab era fiul marelui vornic Pârvu Craiovescu și al soției acestuia, Neaga, după alții, era fiul voievodului Basarab al IV-lea „cel Tânăr” (sau „Țepeluș”). Fapt cert este că a crescut în casa lui Pârvu Craiovescu iar apoi s-a -a căsătorit cu fiica despotului sârb Iovan Brancovici, Despina Doamna (sau Milița), cu care a avut șase copii: Ion, Petre și Anghelina (morți înainte de vreme), Teodosie, Ruxandra și Stana.

După ce a ajuns pe tronul Țării Românești (23 ianuarie 1512), Neagoe Basarab a încurajat dezvoltarea comerțului și a meșteșugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să mențină relații de prietenie cu Ungaria. A încercat să stabilească relații diplomatice cu Veneția și Roma și chiar să medieze conflictul dintre creștinii ortodocși și catolici. Continuând viziunea și obiectivele politice inițiate de Ștefan cel Mare, a încercat să realizeze o coaliție a statelor răsăritene împotriva expansiunii turcești.

Neagoe Basarab a făcut donații generoase mănăstirilor ortodoxe din Țara Românească și din toate țările din Balcani. În timpul domniei sale a fost construită Mănăstirea Curtea de Argeș, în jurul căreia s-a țesut legenda Meșterului Manole; acolo se odihnesc și rămășițele pământești ale voievodului.