Vezi, fiule, că opt sunt gândurile din care pornesc toate răutăţile: îndrăcirea pântecelui, desfrânarea, iubirea de arginţi, mânia, întristarea cea fără de vreme, trândăvirea, slava deşartă şi mândria. Acestea se luptă cu toţi oamenii.

Sfântul Cuvios Nil Pustnicul: Vezi, fiule, că opt sunt gândurile din care pornesc toate răutăţile

Sfântul Cuvios Nil Pustnicul: Vezi, fiule, că opt sunt gândurile din care pornesc toate răutăţile

Iar tu, fiule, dacă vrei să biruieşti îndrăcirea pântecelui, iubeşte înfrânarea şi ai frică de Dumnezeu. Şi aşa o vei birui.

Dacă vrei să biruieşti desfrânarea, iubeşte flămânzirea şi setea şi privegherea şi adu-ţi aminte de moarte şi niciodată să nu vorbeşti cu femei, şi o vei birui.

De vrei să biruieşti iubirea de arginţi, iubeşte sărăcia şi simplitatea.

De vrei să biruieşti mânia, câştigă-ţi blândeţe şi îndelunga-răbdare şi adu-ţi aminte de câte răutăţi au făcut iudeii Domnului nostru Iisus Hristos, iar Iubitorul de oameni nu Se mânia asupra lor, ci mai mult se ruga pentru ei zicând: „Părinte, iartă-le lor păcatul acesta, că nu ştiu ce fac”.

Dacă vrei să biruieşti grija cea lumească, niciodată nu te îngriji de lucrurile vremelnice şi, măcar de te-ar bate sau te-ar necinsti sau te-ar goni, nu te îngriji, nici nu te întrista, ci mai mult bucură-te şi să te întristezi numai când greşeşti, dar şi atunci cu măsură, ca să nu cazi în deznădăjduire şi să pieri.

De voieşti să biruieşti trândăvia, fă puţin lucru de mână, orice ar fi, şi citeşte dumnezeieştile cărţi şi te roagă deseori.

De vrei să biruieşti deşarta slavă, să nu iubeşti laudele, nici cinstea, nici hainele cele bune, nici întâietăţile, nici şederile mai sus, ci mai mult să iubeşti ca să te ocărască şi să te defaime şi să te necinstească clevetindu-te şi să te socoteşti pe tine mai păcătos decât toţi păcătoşii.

Dacă vrei să biruieşti mândria, orice vei face să nu zici că din osteneala sau din bărbăţia ta se face. Ci, ori de posteşti, ori de priveghezi, ori de te rogi, ori de te culci pe pământ, ori cânţi, ori slujeşti, ori metanii multe faci, să zici: „Nu dintru a mea sârguinţă, ci din dumnezeiescul ajutor şi sprijin le fac. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor!”. Amin.

Sfântul Nil Pustnicul, Din cuvintele duhovnicești ale Sfinților Părinți, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003, p. 290