Din Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3:

Sfântul Apostol Pavel despre oamenii din vremurile apocaliptice: “Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia”

Sfântul Apostol Pavel despre oamenii din vremurile apocaliptice: “Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia”

Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele; 

Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginţi, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără cucernicie, 

Lipsiţi de dragoste, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, 

Trădători, necuviincioşi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu

Având înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te şi de aceştia.”

Mereu au fost astfel de oameni, doar ca atunci vor fi mai multi. De ce? Ne lamureste Sfantul Ioan Gura de Aur in Tâlcuirea la Epistola a doua către Timotei:

În întâia epistolă zicea că: „Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă” (I Timotei 4, 1), şi tot în aceeaşi epistolă, în alt loc, acelaşi lucru îl proroceşte, ca pe ceva care se va petrece în timpul de pe urmă. Deci, şi aici acelaşi lucru îl face, zicând: „Şi aceasta să ştii că, în zilele din urmă, vor veni vremuri grele”.

Versetul intreg fiind:

„Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor”

Iata si ce putem citi la Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 2:

 1. Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până cemai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării,
 2. Potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.
 3. Nu vă aduceţi aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri?
 4. Şi acum ştiţi ce-l opreşte, ca să nu se arate decât la vremea lui.
 5. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează, până când cel care o împiedică acum va fi dat la o parte.
 6. Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.
 7. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase,
 8. Şi de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului, ca ei să se mântuiască.
 9. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni,
 10. Ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.

Iar la Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 5, adauga:

 1. Iar despre ani şi despre vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem,
 2. Căci voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea.
 3. Atunci când vor zice: pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca şi durerile peste cea însărcinată, şi scăpare nu vor avea.
 4. Voi însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur.
 5. Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
 6. De aceea să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji.

[…]

 1. Proorociile să nu le dispreţuiţi.

In concluzie:

Daca e credinta, nu mai sunt cele din versetele citate la acest inceput de articol.

Ba mai mult, daca e credinta, nu dormim si nu vin peste noi vremurile acelea ca un hot.

Si, cel mai important, daca e credinta, nu ne vom lasa pacaliti de antihrist si minunile sale.

Dar credinta nu poate fi daca ne adapam din baltoaca new age, a inovatiilor „post patristice”, a paganismului dacic, a ecumenismul total, etc. Caci degeaba cei ce toarna in baltoaca aia sunt anti restrictii Covid, anti restrictii climatice, anti casatorii gay si anti multe altele. Acestea ultime nu duc in Rai, caci sunt amestecate cu primele.

Atentie mare deci, caci vremurile apocaliptice bat la usi si este vremea pionilor albi ai dracilor, care pregatesc mentalul maselor cu acceptarea lui antihrist.