Sfântul Apostol învaţă: copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate (Coloseni 3, 20). De ascultarea aceasta este nevoie atunci când părinţii îi învaţă pe copii ceea ce împreună-glăsuieşte cu cuvântul lui Dumnezeu, nu ceea ce este potrivnic lui.

copii luminare

Sfântul Apostol învaţă: copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate

De aceea şi Sfântul Apostol le porunceşte copiilor să asculte de părinţii lor în Domnul, adică să asculte în cele plăcute Domnului: copii, ascultaţi de părinţii voştri în Domnul (Efeseni 6, 1).

Iar dacă părinţii poruncesc cele potrivnice cuvântului lui Dumnezeu, copiii nu trebuie nicidecum să asculte, deoarece porunca lui Dumnezeu trebuie cinstită neasemuit mai presus decât cea părintească.

Despre aceasta Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne învaţă în Sfânta Evanghelie: cine iubeşte pe tată şi pe mamă mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine (Matei 10, 37). (Sfântul Tihon din Zadonsk)

Cum să educăm ortodox copilul, Editura Sophia, București, 2011, p. 209