„Căci zice Apostolul: Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate[1].

În aceste trei isprăvi constă mântuirea noastră, căci a se bucura pururea este fapta dreptății, prin a ne ruga neîncetat nu dăm loc diavolului împotriva noastră, și a mulțumi pentru toate este dovada clară a dragostei față de Dumnezeu”.

Sf. Teodor Studitul, Cateheze mici, 89 (fragment), în pregătire în colecția Viața în Hristos. Pagini de Filocalie.

[1] I Tes. 5, 16-18