Selectați pagina

Sf. Simeon al Tesalonicului despre cearta cu ereticii și povățuire

Sf. Simeon al Tesalonicului despre cearta cu ereticii și povățuire

Clericul: […]de vreme ce avem mulţime de eresuri împotriva religiei noastre şi toţi aceşti eretici se numesc creştini, iar cu credinţa în multe chipuri se deosebesc de noi: oare ce le vom răspunde unora ca acestora când unii din ei ar voi să dezbată cu noi în privinţa religiei; sau dacă vor cere desluşire pentru credinţa noastră cea dreptmăritoare?

Arhiereul: Nu este de trebuinţă a da tuturor cuvânt, precum am zis mai înainte, ci numai celor ce vor pofti să le înveţe, a vorbi cu pace. Iar de cei ce totdeauna se vor apuca a se prigoni să te depărtezi, că pe cel prigonitor Biserica lui Hristos nu-l primeşte. Precum zice Pavel: «Iar de se pare cuiva că aici poate să ne găsească pricină, obicei ca acesta nu avem nici noi, nici Biserica lui Dumnezeu» (1 Cor. 11,16) . Pentru aceasta şi pe toţi ereticii ca pe pricinuitori şi neplecaţi îi afuriseşte Biserica.

Clericul: Ce se cade a face dar, de va căuta cineva să se folosească?

Arhiereul: Pe unul ca acesta se cade a-l primi şi cu dragoste a-l tămădui. Însă dacă ai dar a grăi, chemând pe Hristos, grăind din cele ce cu osteneală Sfinţii Părinţi au făcut, asupra eresului răspunde. Că nimica nu este care să nu fie zis de Părinţi, de vreme ce şi multă a fost silinţa lor asupra eresurilor şi cu ajutorul Sfântului Duh le biruie pe ele şi credinţele lor mincinoase le-au dovedit arătat. Iar de nu poţi răspunde la întrebări, nici ai darul graiului sau volnicie (că şi aceasta este legea Bisericii, de-a avea volnicie [autonomie, independență, permisiune]), nu te ruşina a-l aduce pe cel ce te întreabă la vreun bărbat drept credincios şi cu învăţătura a grăi drept, că ajutând Dumnezeu, de mult folos va fi amândorura. Căci pe rătăcitul cu ştiinţa şi cu dumnezeiasca dragoste poate-1 va îndrepta, atunci plată-ţi vei câştiga şi în locul ostenelii vei lua darul de la Dumnezeu.

Sursa: Sf. Simeon al Tesalonicului, ”Tratat asupra tuturor dogmelor credinței noastre ortodoxe”, ed. 2002, Tom I, cap. 10, p. 26-27

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.