Situaţia de faţă prin care trec Biserica Ortodoxă şi toate religiile mondiale ne trimite cu gîndul la Sfîntul Apostol Pavel şi la Sfinţii Părinţi care ne-au dăruit tîlcuiri la cuvîntul său din epistola a doua către Thessaloniceni, între care cel mai strălucit este Sfîntul Ioan Gură de Aur, dascălul pocăinţei:

Să nu vă amăgească cineva pe voi nici într-un chip, că nu o să vină mai întâi apostazia şi nu o să fie descoperit omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul şi cel ce se înalţă mai presus de tot ce se zice Dumnezeu sau închinare, încât să şadă el ca un Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine că ar fi Dumnezeu” (2Thes. 2:4).

Despre Antihrist vorbeşte aici şi descoperă o mare taină. Ce este apostazia? Pe însuşi Antihrist îl numeşte „apostazie“, ca pe unul ce va urma să piardă pe mulţi şi să-i apostazieze, după cum zice şi Hristos: „Încît să smintească, de ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi (Math. 24:24)”. Şi îl numeşte pe el „omul păcatului“, căci va lucra şi va pregăti pe alţii să lucreze nenumărate lucruri cumplite. Iar „fiul pierzării” îi zice lui pentru că şi pe el se va pierde. Dar cine este acesta? Oare Satana? Nicidecum; ci va fi un om oarecare ce va primi toată lucrarea lui [Satan].

Şi cel ce se înalţă mai presus de tot ce se zice Dumnezeu sau închinare“. Căci nu va aduce la idolatrie, ci va fi un împotrivitor lui Dumnezeu (ἀντίθεός), care va desfiinţa toţi zeii (πάντας καταλύσει τοὺς θεοὺς), şi va porunci să fie el închinat în locul lui Dumnezeu, şi va şedea în templul lui Dumnezeu, nu numai în cel din Ierusalim, ci în Bisericile (Ἐκκλησίας) de pretutindeni.

Arătându-se pe sine, zice, că ar fi el Dumnezeu“. Nu a spus „zicîndu-se“, ci încercând a se dovedi; căci va face şi lucruri mari şi va arăta semne minunate.

Extras din Sfîntul Ioan Gură de Aur – Omilii la epistola a doua către Thessaloniceni, traducere de m. Filotheu Bălan după PG 62:482