Selectați pagina

Sf. Ierarh Teofan de Poltava: „Toţi cei ce iubesc Adevărul trebuie nu numai să urmărească semnele vremurilor, ci să şi tragă urmarea logică din ceea ce văd”

Sf. Ierarh Teofan de Poltava: „Toţi cei ce iubesc Adevărul trebuie nu numai să urmărească semnele vremurilor, ci să şi tragă urmarea logică din ceea ce văd”

Arhiepiscopul Teofan de Poltava (†6/19.02.1940)

“Despre al Optulea Sinod Ecumenic eu nu ştiu deocamdată nimic. Pot numai să reafirm cuvintele Sfântul Teodor Studitul: „Nu orice adunare a episcopilor se consideră sinod, ci numai adunarea episcopilor care sunt întru Adevăr“. „Adevăratul sinod Ecumenic depinde nu de numărul episcopilor prezenţi la el, ci dacă va învăţa adevărul pravoslavnic“. Iar dacă se va abate de la adevăr, nu se va considera ecumenic, chiar dacă se va şi numi astfel. Renumitul „sinod tâlhăresc” a fost la vremea sa mult mai numeros decât multe dintre anterioarele sinoade ecumenice şi, cu toate acestea, n-a fost recunoscut a fi ecumenic, ci a fost numit sinod tâlhăresc. (Rusia, înainte de a Doua venire, pp. 394-395)

 

 

***Preacinstite prieten!

Ai observat ce se petrece astăzi în lume? Conducătorii guvernelor lumii fac toţi acelaşi lucru: vorbesc cu toţii despre pacea lumii. Conducătorii Franţei şi ai statelor aliate cu ea stăruiesc să vorbească despre căile de asigurare a stabilităţii, ca şi cum aceasta ar fi condiţia esenţială pentru această „pace”. Nu putem să nu ne amintim cuvintele Apostolului Pavel din epistola sa către Tesaloniceni: „Ziua Domnului ca furul noaptea, aşa vine. Căci când vor zice: Pace şi aşezare (stabilitate), atunci fără de veste va veni peste dânşii pieirea (asupra celor ce nu le pasă de adevăr, conform II Tes. 2:10), ca durerea celei ce are în pântece; şi nu vor scăpa” (I Tes. 5:3). Toţi cei ce iubesc Adevărul trebuie nu numai să urmărească semnele vremurilor, ci să şi tragă urmarea logică din ceea ce văd.

În ce priveşte treburile Bisericii, potrivit cuvintelor Mântuitorului, unul dintre cele mai uimitoare lucruri care se vor petrece în zilele din urmă este că atunci „stelele vor cădea din cer” (Matei 24:29). După tâlcuirea Mântuitorului însuşi, aceste „stele” sunt Îngerii Bisericilor, cu alte cuvinte, Episcopii (Apoc. 1:20). Decăderea religioasă şi morală a episcopilor este, aşadar, unul dintre cele mai caracteristice semne ale zilelor din urmă. Căderea episcopilor este înspăimântătoare îndeosebi atunci când ei se depărtează de învăţăturile de credinţă sau, aşa cum zice Apostolul, când „voiesc să strămute Evanghelia lui Hristos” (Gal. 1:7). Apostolul porunceşte ca astfel de oameni să fie anatema. El zice: „Oricine vă va binevesti afară de ceea ce aţi luat, anatema să fie” (Gal. 1:9). Şi nu trebuie să zăbovim în a face aceasta, căci, continuă el, „pe omul eretic, după una şi a doua mustrare, leapădă-l, ştiind că s-a îndărătnicit unul ca acesta şi păcătuieşte, fiind singur de sine osândit” (Tit 3:10-11). Mai mult, vei fi judecat de Dumnezeu dacă vei rămâne nepăsător faţă de abaterea de la adevăr: „Aşa, căci încropit eşti, şi nici fierbinte nici rece, te voi vărsa din gura mea” (Apoc. 3:16).

Nori grei întunecă zările lumii. Judecata lui Dumnezeu asupra oamenilor Săi şi asupra creştinilor făţarnici, începând cu ereticii şi ierarhii căldicei, se apropie.

Arhiepiscopul Teofan

31/4/1936, Clamart

sursa: Arhiepiscopul Teofan de Poltava, Epistole; Ed.Egumeniţa

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *