sfantul-apostol-iudaSfantul Apostol Iuda, ruda Domnului

Acesta este numit în Faptele Apostolilor Iuda, iar de Matei şi Marcu este numit în Evanghelie, Tadeu şi Leveu, ruda fiind Domnului nostru Iisus Hristos după trup, şi fiu lui Iosif logodnicul, iar frate bun lui Iacob fratele Domnului, cel care a trimis la toţi acea Epistola luminătoare şi dogmatică şi plină de Duhul Sfânt. Trimis fiind el de Hristos ca un frate şi învăţător de taine, încălzindu-se de strălucirile sale ca un cărbune aprins, toată înşelăciunea a ars şi a luminat pe credincioşi. Că trăgând el jugul Mântuitorului, şi brăzdând şi semănând sămânţa dreptei credinţe în toată lumea, multă roadă a adus. Drept aceea luminând cu învăţătura cuvântului său Mesopotamia şi neamurile cele de lângă hotarele ei, Arabia si Siria şi propovăduind Evanghelia, a mers la cetatea Edesei in Persia şi la Abgar domnul locului, ca să-l tămăduiască. După aceea s-a dus la cetatea Arara, şi fiind spânzurat şi săgetat de către cei necredincioşi, şi-a dat sufletul la Dumnezeu.

Sfântul Apostol Iuda este unul dintre cei numiţi „fraţii Domnului“. Tradiţia Bisericii spune că, după Înălţarea Domnului, el a propovăduit mai întâi Evanghelia în Iudeea, în Galileea şi în Samaria, apoi în cetăţile Arabiei, Siriei şi Mesopotamiei şi, mai pe urmă, s-a dus în Edesa, în Persia. Sfântul Apostol Iuda este autorul „Epistolei soborniceşti a lui Iuda“ din Noul Testament.

Sfântul Cuvios Paisie cel Mare

Originar din Egipt, a fost crescut în credinţa lui Hristos de către părinţii săi. Paisie a fost tuns de tânăr în monahism de către cuviosul Pamvo, primind de la acesta ascultarea de a nu vedea trei ani faţă de om, stând numai cu capul în jos. Datorită vieţii sale, adeseori, vorbea împreună cu Hristos, iar, odată, când se ruga în chilie, i-a apărut Hristos împreună cu doi îngeri, Căruia i-a spălat picioarele precum odinioară Avraam. Astfel, a ajuns la cea mai înaltă culme a nevoinţei, primind şi darul facerii de minuni. La adânci bătrâneţi, a plecat în pace la Hristos Domnul.