Activităţile Serviciului Fiscal de Stat de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice şi juridice care oferă în chirie bunuri imobile continuă şi au drept scop asigurarea unui nivel înalt de conformare fiscală în acest domeniu de activitate, scrie tvrmoldova.md

Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie 2019 au fost înregistrate 12 159 contracte de dare în locaţiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcţiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.

Urmare a transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile şi drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 20,2 milioane lei, depăşind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 5,6 milioane lei sau o creştere de 38,1 %.

Totodată, pe parcursul lunii noiembrie 2019, SFS a continuat acţiunile de conformare şi verificare a persoanelor fizice care transmit în locaţiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – noiembrie  au fost identificate 4957 persoane fizice ce dau în locaţiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislaţiei.  Pentru aceeaşi perioadă, 3890 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislaţiei în vigoare şi au înregistrat la SFS 12159 contracte de locaţiune/chirie.

Totodată, au fost efectuate controale la 622 persoane fizice ce dau în locaţiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăţi de bază – 686,2 mii lei, penalităţi – 35,4mii lei şi amenzi – 101,2 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale şi să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obţinute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poş tal al Republicii Moldova.

Potrivit SFS, cetăţenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligaţi să înregistreze contractele de locaţiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală), în raza căreia îşi au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu îşi vor onora obligaţiile corespunzătoare, riscă amenzi şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.