Selectați pagina

Separarea liturgica si lipsa de unitate datorita inovatiei noului calendar

Separarea liturgica si lipsa de unitate datorita inovatiei noului calendar

atenagor-luptand-bisericaCând Biserica Ortodoxă văzută şi nevăzută cântă: ,,Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte”, ortodocşii de stil nou cântă: ,,Astăzi Hristos a venit la Iordan să Se boteze. Astăzi Ioan s-a atins de creştetul Stăpânului” (la Laude, Şi acum …). În ziua Botezului Domnului, Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Iisus Hristos cântă: ,,Astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic şi ceata sfinţilor cu noi se adună. Şi îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. (…) Astăzi, adunarea cea sfinţită şi mult vestită a ortodocşilor se bucură. Astăzi, Stăpânul la botez merge” (la Sfinţirea cea mare a apei, rugăciunea a doua).

Textele sfinte depun mărturie în mod categoric pentru slujirea comună a Bisericii Soborniceşti a lui Hristos, văzută şi nevăzută, luptătoare şi biruitoare, pământească şi cerească. Cu toate acestea, în mijlocul unei astfel de prăznuiri soborniceşti, ortodocşii de stil nou se găsesc să cânte troparul: ,,Bucură-te, Egiptule, care ai odrăslit pe fericitul între fericiţi, Macarie”. Cum am sărit de la Iordan în Egipt, de la Botezul Domnului la pomenirea Sfântului Macarie ? Această cacofonie nu poate fi numită Biserică, ci mai degrabă confuzie, un turn Babel. Cum ne putem aştepta ca Domnul să ne dea ,,o inimă” când noi nu cântăm cu ,,o gură” ? Dar pentru a pune problema mai precis, Biserica a practicat această unitate aproape 20 veacuri şi acum noi, cei deştepţi, am venit să o distrugem.

Susţinătorii calendarului papal exclamă cu încăpăţânare: ,,De vreme ce data Paştelui nu a fost schimbată, unitatea ortodocşilor nu a fost distrusă”. Noi le răspundem: ,,Fraţilor, vă rugăm fierbinte, veniţi-vă în fire. De ce – întrebăm noi – unitatea liturgică este păstrată atâta vreme cât sărbătorim Paştele împreună, în timp ce – din punctul vostru de vedere – nu este ruptă când noi prăznuim separat Naşterea, Botezul şi Schimbarea la Faţă a Mântuitorului ? Nu este acelaşi Mântuitor şi Stăpân al tuturor ? Sărbătorim un Hristos la Paşti şi Altul la Naştere ? Cel care a înviat nu este Acelaşi cu Cel ce S-a născut în peşteră şi este culcat în iesle pentru mântuirea noastră?” Aceasta nu este totul. Ortodocşii ,,conservatori” care au acceptat inovaţia calendarului apusean strigă şi ţipă ,,ruşine” acum că patriarhul Athenagora şi alaiul său vor să schimbe data Paştelui. De ce Meletie Metaxakis şi Hrisostom Papadopoulos au putut schimba în mod samavolnic data sărbătorilor cu dată fixă şi patriarhul Athenagora să nu poată schimba Triodul şi Penticostarul pe acelaşi principiu ? Vai, Athenagora este consecvent; cei care sunt inconsecvenţi sunt ortodocşii de stil nou ,,conservatori”.

După cum se ştie, după Duminica Sfintei Cincizecimi, noi sărbătorim Duminica tuturor sfinţilor. În decursul zilelor acestei săptămâni nu sunt îngăduite nici postul, nici metaniile pentru bucuria Bisericii la pogorârea Sfântului Duh. Dat fiind că vreme de o săptămână întreagă – Săptămâna Luminată – prăznuim Învierea din morţi a Mântuitorului, Sfânta Biserică a rânduit să sărbătorim Cincizecimea tot vreme de o săptămână întreagă, propovăduind astfel tuturor că Sfântul Duh este de o cinste cu celelalte Persoane ale Sfintei Treimi.

După cum se ştie de asemenea, potrivit Sfântului Gheorghe de Pisidia: ,,Prea cinstita zi a prăznuirii Învierii cea de viaţă dătătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, variază între 22 martie şi 25 aprilie. Nu se sărbătoreşte nici pe 21 martie, nici înainte de această dată, nici pe 26 aprilie, nici după această dată”. După cum cade data prăznuirii sale, Paştele este numit ,,timpuriu” sau ,,târziu”. Dacă Paştele este ,,timpuriu”, data Duminicii tuturor sfinţilor este depărtată de cea a praznicului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie). Dacă, pe de altă parte, Paştele este ,,târziu”, Duminica tuturor sfinţilor este mai apropiată de praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Perioada dintre Duminica tuturor sfinţilor şi praznicul Sfinţilor Apostoli este perioada postului Sfinţilor Apostoli.

Acum, dacă Paştele cade pe 25 aprilie, Duminica tuturor sfinţilor cade pe 20 iunie; în consecinţă, postul Sfinţilor Apostoli durează 8 zile (acesta va fi cazul, de exemplu, pentru Paştele anului 1983). Dar dacă, pe de altă parte, Paştele cade pe 22 martie, Duminica tuturor sfinţilor cade pe 17 mai şi durata postului Sfinţilor Apostoli este de 42 zile. Prin urmare, acest post variază între 8 şi 42 zile în lungime. În 1725, Patriarhul Ieremia al III-lea al Constantinopolului a fost detronat pentru că a vrut să stabilizeze durata acestui post la 12 zile. În 1783, Patriarhul Calinic al Constantinopolului a îndurat acelaşi lucru pentru că a dorit să stabilizeze această perioadă la 7 zile.

Dar ce se întâmplă cu ortodocşii de stil nou ? Când Paştele cade pe 25 aprilie, calendarul lor arată 8 mai (deja Tradiţia este încălcată, dar să continuăm). Prin urmare, Duminica tuturor sfinţilor cade pe 3 iulie, adică la 4 zile după praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, care, în schimb, cade în miercurea Cincizecimii ! Drept rezultat, postul Sfinţilor Apostoli este desfiinţat. Însă, deoarece acest post este o tradiţie foarte veche a Bisericii, în anul 1929 – pentru a da un exemplu de confuzie care decurge de aici – ortodocşii de stil nou au inventat un post … în timpul săptămânii Cincizecimii (când nu este îngăduit defel postul, din acelaşi motiv pentru care nu este îngăduit în timpul săptămânii de după Paşti) ! După cum observă în mod corect părintele Eugene Tombros, arhipreot: ,,Sărbătorirea simultană, uniformă şi unificată a praznicelor de către creştini a fost distrusă”. În realitate, canonul 56 al celui de-al VI-lea Sinod Ecumenic hotărăşte: ,,Deci s-a socotit şi aceasta, ca Biserica lui Dumnezeu cea întru toată lumea, o orânduială urmând, postul să-l săvârşească”.

Ortodocşii de stil nou au adoptat şi alte rânduieli. În momentul în care Biserica Sobornicească a lui Hristos se află în mijlocul postului Naşterii Mântuitorului nostru, ei sărbătoresc deja praznicul însuşi. Astfel, unii postesc şi fac roade de pocăinţă, în timp ce alţii sărbătoresc şi se veselesc. De aceea, ne întrebăm dacă dumnezeiescul apostol ar fi de acord cu aceasta când el ne porunceşte să fiţi întemeiaţi într-un gând şi într-o înţelegere (I Corinteni 1, 10). Dar de ce ar trebui să recurgem la Sfânta Scriptură când bunul simţ este suficient pentru a ne furniza un răspuns potrivit cu această stare de lucruri: este rezonabil şi normal ca atunci când Biserica este în mijlocul postului şi pregătirii pentru praznic, ortodocşii de stil nou să se lepede de viaţa şi ritmul Bisericii pentru a sărbători împreună cu luteranii şi calvinii ?

Când S-a pogorât Sfântul Duh asupra apostolilor ? Când erau toţi apostolii împreună adunaţi la un loc (Faptele Apostolilor 2, 1). Nu spune ,,jumătate din apostoli au sosit astăzi şi cealaltă jumătate peste 13 zile” ! Vedem de asemenea în Vechiul Testament ce spune Dumnezeu despre sărbătorile poruncite: Veţi ţine sărbătoare Domnului întru toate neamurile voastre (Ieşirea 12, 14). Toate neamurile şi nu fiecare om când sau după cum îi place. Era calendarul evreilor mai exact din punct de vedere ştiinţific decât aşa-numitul calendar ,,iulian” ?

sursa: Pr. Vasilie Sakkas, “Chestiunea calendarului” via www.catacombeleortodoxiei.ro

9 Comentarii

 1. simona

  Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, Capitolul 14:

  5. Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.
  6. Cel ce ţine ziua, o ţine pentru Domnul; şi cel ce nu ţine ziua, nu o ţine pentru Domnul. Şi cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă, căci mulţumeşte lui Dumnezeu; şi cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, şi mulţumeşte lui Dumnezeu.
  7. Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine.
  8. Că dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci şi dacă trăim, şi dacă murim, ai Domnului suntem.
  9. Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Hristos, ca să stăpânească şi peste morţi şi peste vii.
  10. Dar tu, de ce judeci pe fratele tău? Sau şi tu, de ce dispreţuieşti pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea judecăţii lui Dumnezeu.
  11. Căci scris este: “Viu sunt Eu! – zice Domnul – Tot genunchiul să Mi se plece şi toată limba să dea slavă lui Dumnezeu”.
  12. Deci, dar, fiecare din voi va da seama despre sine lui Dumnezeu.

  (acestea au fost scrise de Sfantul Apostol Pavel in intampinarea articolului de mai sus)

  Iata si versetul la care face referire autorul textului de mai sus:

  Iesirea, Capitolul 12

  14.”Ziua aceea să fie spre pomenire şi să prăznuiţi într-însa sărbătoarea Domnului, din neam în neam; ca aşezare veşnică s-o prăznuiţi”.

  Lucrul acesta se intampla intocmai in Biserica Ortodoxa, ca in porunca de mai sus.Daca nu la aceiasi data cu toata lumea, asta datorita neputintelor omenesti, ca nu se intelege om cu om.Sa fie impacat cu sine cel ce o serbeaza, pentru ca asta este important.Alfel, ne luam de mana cu cei de ziua a saptea, care acelasi lucru reproseaza ortodocsilor, ca nu tin sambata.

  Dar sa vedem despre ce alta porunca mai este vorba in acelasi capitol 12, la Iesirea :

  22. După aceea să luaţi un mănunchi de isop şi, muindu-l în sângele strâns de la miel într-un vas, să ungeţi pragul de sus şi amândoi uşorii uşii cu sângele cel din vas
  24. Păziţi acestea ca un aşezământ veşnic pentru voi şi pentru copiii voştri.

  Dupa cum se vede si acesta era un asezamant atat de vesnic, incat nu se mai tine.Insa daca ajungem sa tinem tot ce era in V.T., nu mai ajungem in Noul Testament niciodata si nici nu se va intelege ca litera legii care ucide, a fost desfiintata prin legea harului.Nu ziua mantuieste, sau timpul,sau calendarul, sau materia, ci harul.Daca este har la rugaciune, adica la intalnirea cu Hristos la Sfanta Liturghie, unde este necazul?Sau nu stiti ca pamantul e rotund si are fuse orare, si la mine e ziua si la tine e noapte ?Eu slujesc cand vreau, la orice ora, ca Dumnezeu e vesnic, nu are calendar si ceas.In unele manastiri se oficiaza Sfanta Liturghie noaptea, la unele dimineata, la altele dupa amiaza.Sunt biserici in Germania unde se oficiaza Sfanta Liturghie dupa amiaza, pentru ca atunci au biserica libera.Ce sa faca, cum e mai bine, sa o tina? sau sa renunte ?
  Noi, ortodocsii, praznuim sarbatoarea spre pomenirea unui eveniment.De exemplu, daca Sfantul Gheorghe are zi de praznuire odata cu Sfintele Pasti, Biserica a poruncit ca Sfantul Gheorghe sa fie praznuit in alta zi, datorita importantei majore a Pastilor.Nu trebuie sa ne formalizam, suntem crestini, harul este liber, nu-l inchide nimeni intr-o cutie.
  E putin complicat pentru unii sa inteleaga ca noi nu suntem idolatri, ca sa serbam o anumita data din calendar, ci retraim un eveniment, pentru ca de fapt nu este o comemorare, ci retrairea unui lucru care se desfasoara in realitatea prezenta.
  Sfanta Liturghie este acea imprejurare prin care intram in comuniune cu imparatia lui Dumnezeu, in timpul Sfintei Liturghii sunt in cer impreuna cu ingerii, cu Sfintii, cu Maica Domnului si cu Sfanta Treime.Si acest lucru nu se intampla cand vrea Dumnezeu si cand da alarma, ci cand omul este pregatit si il cheama pe Dumnezeu in rugaciune.Nu ziua, sau o data fixa, sau o anumita ora ma pune pe mine in lehgatura directa cu Dumnezeu, ci rugaciunea si Duhul Sfant care este invocat la rugaciune.Nu exista o ora fixa de intalnire cu Dumnezeu, asa cum gandesc sectarii, ci Dumnezeu este vesnic acolo, ca sa ma astepte sa vin la El :”Iata, Eu stau la usa ta si bat”.El nu pleaca niciodata de la acea”usa”.Deci, randuiala o face omul si mai precis Ierarhii Bisericii.De aceia trebuie sa asculte orice credincios si sa nu umble dupa toate invatatulie, ca aceia carora Dumnezeu le-a poruncit in V.T. sa nu-si faca haina pestrita.Deci ierarhii Bisericii stabilesc zilele si orele de intalnire la biserica, iar acestea au fost mutabile in timp, din cauze obiective si ar fi absurd sa nu intelegem asta.
  Dar cei care nu se mai satura de dezbinari si discordii, cauta in orice o pricina de dezbinare.De aceea Biserica Ortodoxa este primita la Ierusalim sa ia Lumina, iar stilistii nu, cu toate ca Ierusalimul este pe stil vechi.
  Daca ar avea ochi, ar vedea stilistii ca singuri isi fac rau, pentru ca nimeni nu i-a despartit, ci doar ei insisi si aceasta rautate pe care o indreapta impotriva altora, i-a lovit chiar pe ei , despartindu-i de Sfanta Lumina a Invierii.Probabil ca o fura, ca s-o aduca si la ei in biserica.

  Răspuns
 2. marele Păcătos

  “capitol 12, la Iesirea :
  22.După aceea să luaţi un mănunchi de isop şi, muindu-l în sângele strâns de la miel într-un vas, să ungeţi pragul de sus şi amândoi uşorii uşii cu sângele cel din vas
  24.Păziţi acestea ca un aşezământ veşnic pentru voi şi pentru copiii voştri.
  Dupa cum se vede si acesta era un asezamant atat de vesnic, incat nu se mai tine.Insa daca ajungem sa tinem tot ce era in V.T., nu mai ajungem in Noul Testament niciodata”

  dumitale eşti urmaşul trupesc a evreilor iudei (din ambii părinţi)

  nu se cuvine să-L contestezi pe Dumnezeu!

  Legea veche este semi-lege, adică pentru oamenii trupeşti.
  şi a îngăduit Dumnezeu să se ţină veşnic, până la izbăvirea OMENIRII din păcat!
  Până la Naşterea şi Răstignirea şi Învierea Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos!

  fiindcă odată cu Botezul, Dumnezeu ne oferă şi ne porunceşte bucuria veşnică, doar că noi trebuie să ne lepădăm de omul cel vechi care este trupesc.
  Şi toate bunătăţile ni le face prin Duhul Sfânt, toată izbăvirea, apărarea, mângâierea şi mila ne-o face Domnul Dumnezeu Duhul Sfânt!

  la ce ne mai trebuie vin şi carne, slănină şi unt?

  “cel ce se naşte din trup – trup este;
  şi cel ce se naşte din Duh – duh este”

  “litera legii care ucide, a fost desfiintata”

  litera legii nu ucide, ci curăţa pământul de spurcăciune.
  şi Legea nu a fost desfiinţată niciodată.
  Legea a fost împlinită!

  “nu stiti ca pamantul e rotund”
  pământul nu este rotund şi nici nu se roteşte.
  ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Consensul%20Sf.%20Parinti%20asupra%20geocentrismului.pdf

  în acest video se arată că pământul se vede doar plat, dar efectul “rotundului” este mijlocit prin lentilele camerelor care cuprind 180′ grade, de aceea şi se primeşte acest efect mincinos cu care pe toţi ne zombează.
  chiar în Facerea ni se spune că Pământul nostru este centrul universului.
  iar Sfinţii Efrem, Teofan şi încă cine mai tălmăceşte, explică aceste lucruri destul de bine.

  Răspuns
 3. marele Păcătos

  încă odată:

  aşa ceva nu aflăm nicăieri, fiindcă nici nu există:
  “litera legii care ucide, a fost desfiintata”

  dar sensul care este? acesta:

  “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu” (Ioan 6:54)

  “cel ce nu are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere” (Luca 22:36)

  “Cum dă viaţă Duhul?” – întreabă Fericitul Augustin, şi răspunde – “El asigură împlinirea literei într-aşa mod ca ea (litera) să nu ucidă”

  şi mai zice în altă parte:
  “Dacă îi omiţi Duhul – ce sens va mai avea legea?
  Ea (legea) face infractor. De aceea şi scrie: “litera ucide”. Legea porunceşte, tu nu o împlineşti… Ceva este poruncit de lege, iar tu nu îndeplineşti aceea; ceva se interzice, iar tu faci asta.
  De aici şi – “litera ucide”.”

  Răspuns
 4. marele Păcătos

  în Vechiul Testament pentru păcatele de moarte pedeapsa era cu moartea, iar de când a Venit Mântuitorul nostru, Hristos Dumnezeu – chiar şi cei mai mari păcătoşi au avut posibilitatea să capete iertare!

  Răspuns
 5. simona

  Unde scrie ca pamantul este centrul universului?
  Si ce-i cu obiceiul cu manunchiul de isop si ungerea cu sange?
  Nu cumva acest obicei pascal la evrei inseamna pentru noi, cei din ziua de azi, mancarea de carne si alte lucruri trupesti ? Ma ametesti.
  Daca pamantul este plat, cum vine ca la mine este o ora , iar in America alta ora ? A, tu vrei sa spui ca soarele se invarteste in jurul unei farfurii.Atunci cum iti explici ca mergand pe mare in aceeasi directie (nord) ajungi in acelasi punct de unde ai plecat?Dupa teoria ta, ar trebui sa mergi in cerc.
  Oricum, toate bisericile si toata lumea stie ca pamantul este ca un glob, insa daca tu vrei sa crezi altfel, e alegerea ta si asta nu impieteaza relatiile dintre credinciosi, doar daca nu cumva consideri ca cei care nu zic acelasi lucru cu tine, nu mai au har in biserica lor.

  Răspuns
  • simona

   mergand pe mare in aceeasi directie (nord)

   Iertati-m, am gresit, nu am vrut sa spun nord, ci vest, sau est, mergand in aceiasi directie, ajungi de unde ai plecat.

 6. simona

  “litera legii care ucide, a fost desfiintata”

  Nimic nou nu am spus, ci intocmai cu cuvintele Apostolului Pavel, care spune:
  “Litera ucide, iar duhul face viu” (2 Cor. 3, 6).

  Nimeni ni spune ca legea a fost desfiintata si sunt de acord cu cele spuse de tine mai sus, vad ca intelegi, tocmai in acest sens am vorbit si eu.Atunci, de ce ne contrazicem?
  Pentru ca exista si azi “litere de lege”, cum ar fi calendarul, care nu accepta harul, decat la o anumita ora si data. Ori harul este liber, nu este inscris in litera.

  Răspuns
 7. simona

  Ceva este poruncit de lege, iar tu nu îndeplineşti aceea; ceva se interzice, iar tu faci asta.
  De aici şi – “litera ucide”.”

  Nu de aceea litera ucide, pentru ca acelasi lucru se intampla si azi cu poruncile pentru cei care nu le tin, ii omoara adica.
  Litera ucide , pentru ca daca tii legea , oricum nu te mantuiesti, chiar daca implinesti toate poruncile.Dar trebuie sa vina si Hristos cu jertfa Lui, pentru ca crezand in El, sa capatam si harul Fara har murim, adica doar cu legea.Caci legea si acum se tine, dar singura nu mantuieste, fara har.Si harul are o lege, legea iubirii.Practic putem spune ca doar prin iubire ne mantuim.De aceea litera ucide, pentru ca este seaca, daca tii legea si nu iubesti, adica nu ai harul Duhului Sfant, care este iubire si unitate, mori.Asa cum Ortodoxia nu se poate uni cu toti aceia care se fac despartiti de Biserica prin schisme, tot asa nu se poate uni cu ereticii.Dar , cu toate acestea, exista unitate in iubire, pentru ca prin iubire eu sunt in unitate si ce ereticii si cu schismaticii.
  De aceea sunt multi si in ziua de azi care impun reguli ce nu au nici o legatura nici cu legea , nici cu harul, adica sunt rigoristi, care nu inteleg ca acolo unde lucreaza harul, este implinita si legea.
  Deci, daca noi, la Sfanta Liturghie avem har, inseamna ca legea este implinita si avem mantuire.
  Harul nu are legatura cu calendarul, nu calendarul da harul, calendarul tine de o adaptare la descoperirile stiintifice, referitoare la legile fizicii, care sunt tin tot de Dumnezeu.
  Calugarii fac in fiecare zi Sfanta Liturghie, si asa e cel mai bine, pentru ca ei sunt mereu in cer langa Sfanta Treime care este vesnica, nu doar cand spune calendarul.

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *