Nota redacției: Dragi frați și surori întru Hristos! De la an la an trădarea lui Hristos de către clerul din BORu continuă și chiar crește, iar după ei şi tot poporul care rămâne călduț și indiferent la această tăcere. Din cauza acestei apostazii sinodice se intensifică durerea pe pământ.

Șeful BORu a felicitat PENTRU ACCEPTAREA EREZIEI ŞI PIERDEREA SUFLETULUI. VIDEO

Șeful BORu a felicitat PENTRU ACCEPTAREA EREZIEI ŞI PIERDEREA SUFLETULUI. VIDEO

Toți au tăcut când, timp de decenii, clerul din BORu a participat la ecumenismul satanic. Toți au tăcut când, acum 5 ani, întreaga lume i-a hulit pe Sfinții Ţari Mucenici în filmul „Matilda”. Au tăcut când minciuno-patriarhul Kiril a introdus cea mai straşnică hulă în Biserica Ortodoxă Rusă prin curățarea cu alcool a Sângelui Lui Hristos etc. Toată lumea tace chiar și acum…. Și, prin urmare, nenorocirile nu vor face decât să crească și să se extindă!

P.S. Dragi frați și surori! Trebuie să ne amintim întotdeauna că Tomosul Sinodului de la Constantinopol din 1180, spune: „Anatema pe Mahomed [și a învățăturii sale], așa cum este transmisă în Coran, în care el mărturisește că Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu; de asemenea, [anatema] pentru doctrina lui rea, care este contrară învățăturilor sfinte ale lui Hristos și ale sfinților înțelepți de Dumnezeu; și [anatema] pentru cel care l-a inspirat să gândească și să învețe aceste lucruri rele și josnice, fie că este vorba de vreun om, fie că este vorba de căpetenia demonilor și de tatăl răului, sau de însuși îndrăcitul Mahomed, care a adus din el însuși astfel de roade josnice; Mai mult, anatema pentru cei care [cred] că Mahomed este un profet și un mesager, de la care au primit doctrine și porunci contrare învățăturilor lui Hristos.” (Anatema a fost scrisă și semnat Tomosul de față la 13 aprilie 6688).

Și oricine impune sau laudă islamul, el însuși cade sub anatemă!

Patriarhul Kiril al Moscovei și al întregii Rusii a trimis o scrisoare de felicitare președintelui Consiliului Spiritual Central al Musulmanilor din Rusia, muftiul suprem Talgat Tadzhuddin, cu ocazia aniversării a 1.100 de ani de la adoptarea Islamului de către popoarele din Volga Bulgariei.

Președintelui Consiliului spiritual central al musulmanilor din Rusia, muftiul suprem Sheikh-ul-Islam Talgat Tadzhuddin.

Stimate Muftiu Suprem!

Vă felicit din toată inima pe dumneavoastră și pe toți membrii comunităţii conduse de dumneavoastră cu ocazia acestei date remarcabile – 1.100 de ani de la adoptarea islamului de către popoarele din Volga Bulgariei, precum și cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a serviciului dumneavoastră în fruntea Consiliului Spiritual Central al Musulmanilor din Rusia.

De-a lungul anilor, ați reușit nu numai să vă păstrați bogatele tradiții, ci și să extindeți activitatea de iluminare și de menținere a păcii a acestei uniuni islamice străvechi. Este îmbucurător faptul că, prin munca dvs. dezinteresată și patriotismul activ, v-ați câștigat un prestigiu ridicat în rândul concetățenilor noștri, precum și în rândul ummah-ului străin.

Mulțumită dumneavoastră, creștinii ortodocși și musulmanii din Rusia se bucură de relații de bună vecinătate bazate pe respect reciproc, așa cum au fost de secole. Sper că cooperarea noastră va continua să servească la consolidarea valorilor morale în viața societății și la întărirea păcii și armoniei între oameni.

Amintindu-mi cu căldură de relația noastră frățească, vă urez dumneavoastră și fraților dumneavoastră bunăstare și succes în toate acțiunile și eforturile voastre bune.

Cu sinceritate
+Kiril, Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii
22 septembrie

Ereziarhul şi hulitorul Kiril a pus pe aceeași treaptă islamul și Ortodoxia.