Împărtășania nu este un premiu pentru bună purtare. Este cel mai eficient mod de a lupta împotriva păcatului, pentru că Împărtășania taie spinii păcatului, adică tendința de a păcătui în sine.

Ciornă automată

Ciornă automată

Iar Hristos a spus explicit: Fără Mine nu puteți face nimic. Așadar, nu este un premiu pentru bună purtare, acest lucru trebuie înțeles și clarificat. Și acesta este tocmai remediul cel mai radical pentru păcat.

Dar un remediu atât de radical trebuie luat cu pregătire.

Așa cum scrie Apostolul Pavel: „Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.” (I Corinteni 11:27-29).

Acesta este motivul pentru care mulți se îmbolnăvesc și chiar mor. Dar fără sprijinul Sfintei Împărtășanii a înfrunta păcatul, a fi lăsat singur cu păcatul, înseamnă cu siguranță a pierde.

Autor: Arhiereul Oleg Steniaev