Selectați pagina

Scrisoare deschisă a unor reprezentanţi ai oipiniei publice către Ministerul Educaţiei: Nu promovaţi desfrâul în şcoală!

Scrisoare deschisă a unor reprezentanţi ai oipiniei publice către Ministerul Educaţiei: Nu promovaţi desfrâul în şcoală!

Comisia Educație, Știință, Cultură, Tineret, Sport și
Mass-Media a Parlamentului Republicii Moldova
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Mult stimate domnule Preşedinte!
Mult stimată doamnă Ministru Monica Babuc!

Subsemnații – părinți, bunei, specialiști în educație, psihologie, medicină, oameni de cultură și reprezentanți ai opiniei publice, luând cunoștință de conceptul noii discipline obligatorii Dezvoltare personală, introdusă din acest an școlar în clasele I-XII, am constatat că aceasta conține multe compartimente utile și benefice bunei educații.

Dar alături de ele am identificat și teme de educație sexuală a copiilor, neavenite într-un cadru instituțional formal, cel puțin în modul și în formula în care acestea sunt prezentate.

Or, noua disciplină a fost introdusă în grabă, fără o concepție și un curriculum discutate public în prealabil la scară națională, fără girul comunității științifice – pedagogice, psihologice, medicale etc., și fără manuale, de parcă cineva ne-ar mâna cu biciul ca să ne asociem cât mai grabnic unor concepte educaționale străine îndoielnice și chiar scandaloase, de parcă Poporul Republicii Moldova și-ar fi derogat calitatea de suveran al acestei țări, precum garantează Constituția Republicii Moldova, iar părinții și buneii și-ar fi delegat drepturile parentale unor ONG-uri de factură dubioasă.

Nu este clar și cine va preda această disciplină, iar mențiunea din curriculum (oare acest subiect e de competența autorilor de curriculum?), că unele ore ar putea fi predate de specialiști invitați sau reprezentanți ai unor ONG-uri, este pur și simplu nelegală (a se vedea Codul Educației), inadmisibilă și subversivă. Nu cumva cineva își dorește intenționat să otrăvească conștiința morală și sănătatea fizică și psihică a copiilor noștri, obligându-i, fără acordul părinților, la o educație perversă?

Nu cumva această disciplină școlară – așa cum a fost concepută și introdusă în planul de învățământ – are ca scop facilitarea tacită a promovării prin intermediul învăţămîntului public a tot soiul de practici ale unor minorități sexuale, inclusiv a pedofililor?

Se pare că da, altfel nu poate fi explicat faptul recomandării pentru această disciplină a manualelor Deprinderi de viață, multdisputate și respinse in agora acum zece ani; altfel noua disciplină n-ar fi în esență contradictorie conceptului național de educație morală, propunând familiarizarea copiilor cu practici sexuale înainte de căsătorie și la o vârstă fragedă, înainte de maturizarea sexuală, precum și cu contraceptivele, fapt care în sine reprezintă nu doar permisiunea pentru relații sexuale precoce necontrolate moral și matrimonial-familial, ci chiar un îndemn de a le practica nestingherit.

E suficientă doar o fugară incursiune în curriculumul disciplinei, ca să te convingi că acesta conţine, la capitolul Educaţie pentru sănătate, tematici ale educaţei sexuale explicite, adică idei și concepte contrare practicii educaționale general-umane, moralei creștine, specifice culturii noastre naționale (dar și celei europene) – care afirmă că relațiile dintre bărbat și femeie sunt asociate căsătoriei, dragostei, fidelității. Doar educându-i în acest spirit pe tineri putem conta pe dezvoltarea lor armonioasă, pe crearea unor familii sănătoase și pe realizări frumoase în viață.

Din cîte aflăm, educaţia sexuală este predată în şcolile noastre şi în cadrul altui obiect opţional, cu denumirea generică Educaţie pentru sănătate, iar părinţii nu sunt la curent cu ideile care le sunt predate copiilor în cadrul acestuia.

Includerea în planul de învățământ a educaţiei sexuale este foarte îngrijorătoare în contextul când în Republica Moldova, dar și la nivel global, devine tot mai gravă criza familiei. Este îngrijorătoare statistica privind divorțurile, bolile sexual transmisibile, avorturile în rândul tinerelor, sarcinile în rândul adolescentelor. Mai mult, e o disciplină care distruge autoritatea părinților în fața copiilor, sugerându-le că se pot adresa medicului în orice chestiuni legate de sex, fără să știe părinții. Deci noi, părinții, am devenit niște mastodonți, incapabili să participe la educația copiilor lor?

Aceste statistici nicidecum nu se intenționează a fi diminuate prin noua disciplină școlară. Dimpotrivă, aceasta le va încuraja subtil, deplasând accentul de pe educația morală a copiilor pe satisfacerea prematură a instinctului sexualității. Nu va avea această disciplină un impact pozitiv nici în domeniul bolilor sexual transmisibile, căci țările care au încercat să rezolve aceste probleme printr-o educație bazată pe promovarea contracepției nu au avut rezultatul scontat, ci, dimpotrivă, au agravat situația.

În același timp, principiul educației copiilor și tinerilor prin prisma valorilor abstinenței și castității sunt recomandate de prestigioase instituții internaționale, precum, de exemplu, Centrul de Control al Bolilor (SUA), care recomanda abstinenţa și fidelitatea partenerilor drept unica metodă eficientă de prevenire a bolilor sexual transmisibile.

Este nesoluționată și problema siguranței contraceptivelor, recomandate de noua disciplină școlară. Medicii avertizează că ele au o marjă mare de eroare, neasigurând protecție, dimpotrivă, inducând o senzație înșelătoare de securitate. Unele din ele, cele hormonale, provoacă multe boli, ba chiar şi decese. Or, școala nu este în drept nici să aplice, nici să recomande valori și produse nesigure, care ar putea să mutileze educabililor ființa biologică, intelectuală și cea spirituală. Cine dintre cei care au aprobat această disciplină ca obligatorie își poate declara responsabilitatea pentru siguranța contraceptivelor recomandate, care ar putea să-i determine pe actualii elevi la o viață sexuală viitoare sterilă sau varia handicapuri psihofiziologice?

Studiul experiențelor educației sexuale în concepția și formula preconizate de noua disciplină școlară au scos la lumină esența ocultă a instituționalizării forțate a acestui tip de educație. Introdusă în învățământul formal în anii 60 ai sec. XX și fiind promovată de discipoli ai entomologului și zoologului Alfred Kinsey, educația sexuală în școli se bazează pe cercetările pseudo-științifice ale acestui autor, desfășurate pe deținuți, care au violat 2.035 copii minori, cei mai mici dintre ei având doar 2 luni!.. Așa-zisele teorii ale acestui pseudosavant au favorizat răspândirea pornografiei şi a pedofiliei, au contribuit la legalizarea sodomiei, prostituției, la minimizarea pedepselor pentru viol etc., afirmă J. Reisman, profesor cercetător la Școala de Drept a Universității Liberty (SUA), fost consilier la Pentagon.

În opoziție sănătoasă cu acest pseudoconcept educațional, cercetătorul american Patrik Fagan, director al Institutului de Cercetări din cadrul Universității Catolice din Washington DC, ne amintește că educația sexuală trebuie să fie realizată exclusiv de către părinți, iar școala nu are dreptul să se implice într-un aspect ce constituie dreptul familiei. Conform declarației Universale a Drepturilor Omului, părinții sunt responsabili de educația propriilor copii și au dreptul de a-i educa conform propriilor convingeri filosofice, morale, religioase. Alte instituții nu se pot implica în acest drept. Ei pot fi ajutați în acest sens, oferindu-li-se consiliere, dar nu pot fi lipsiți de acest drept. Promovarea sexualității în rândul tinerilor duce la singurătate și depresie, mai afirmă acest autor, la folosirea alcoolului și drogurilor ca modalități de a reduce din aceste frustrări.

Fiind conștienți de gravitatea situației create prin introducerea pripită în școală a educației sexuale, declarăm:

1. Educația sexuală a copiilor minori – elevi de la clasele primare, preadolescenți și adolescenți, nu poate fi făcută în școală, cu atât mai mult în școala noastră, care duce lipsă de cadre didactice bine pregătite, acest tip de educație urmând a fi o prioritate a familiei și în continuare. Sugerăm în acest context MECC să-și reorienteze eforturile în vederea educării-formării pentru educația/autoeducația sexuală a liceenilor, studenților, părinților.

2. Deoarece acest subiect atinge drepturile părinților la educația copiilor lor, drept garantat de Constituția Republicii Moldova, Codul Educației și de Declarația Universală a Drepturilor Omului, în același timp fiind un subiect cu implicații sociale importante, considerăm că MECC, înainte de a introduce educația sexuală a copiilor în învățământul formal, este obligat să organizeze ample discuții publice a concepției și curriculumului disciplinei școlare prin care se propune desfășurarea instituționalizată obligatorie a acestui tip de educație, părinților (tutorilor) menținându-li-se dreptul de a-și da sau nu acordul pentru educația sexuală a copiilor lor în cadrul unei discipline școlare.

3.Îndemnăm persoanele (deputați, oameni de știință și cultură) și instituțiile abilitate, organizațiile obștești și cele neguvernamentale să ni se asocieze în dreptul nostru constituțional de a decide asupra modului de educație sexuală a minorilor în instituțiile publice, având drept exemplu România, care a promovat o inițiativă legislativă cu titlul Legea Inocenței, sau țări precum Croația, unde educația sexuală a fost respinsă de opinia publică care a aflat adevărul despre promotorii ei, Canadei, unde de asemenea zeci de mii de părinți au ieșit la proteste.

Prin drepturile pe care ni le dă Constituția Republicii Moldova și legislația internațională, la care R. Moldova subscrie ca membră a ONU, ne pronunțăm categoric pentru protejarea castității și curățeniei morale a copiilor noștri și împotriva îndoctrinării lor sexuale, un nou gen de îndoctrinare ideologică, contrară spiritului culturii acestui neam!

23 mai 2019

Semnează:

Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie
Aurelia Racu, doctor habilitat în pedagogie
Ion Gajim, doctor habilitat în pedagogie
Gheorghe Baciu, academician, doctor habilitat, medic-legist
Andrei Eşanu, academician, doctor habilitat, istoric
Iulia Malcoci, cercetător științific, doctor în științe, fizician
Arcadie Covaliov, medic dermato-venerolog
Dorin Jamba, medic
Vadim Beresteanu, preot, profesor
Natalia Munteanu, psiholog
Dumitru Constandache, Uniunea Meșterilor Populari, președinte
Viorel Ciubotaru, matematician
Larisa Verdeș, jurnalist
Tocan Ion, meșter popular
Nicolae Negară, regizor de film
Alexandru Stratan, preot, profesor
Vasile Dohotaru, pictor
Nicolae Becciu, jurnalist
Viorica Sârbu, părinte
Tatiana Guglea, părinte
Alina Rusu, Asociația pentru Educație Creștin-Ordodoxă
Steliana Burlacu, Fundația pentru Educație și Dezvoltare (FED – Moldova)
Nadejda Usatîi, Asociația “Moldova Pentru Viață”

Surse recomandate:

1.Triumful castității – administrația Obama a recunoscut că abstinența este cea mai eficace formă de evitare a bolilor cu transmitere sexuală. http://www.culturavietii.ro/2015/06/19/triumful-castitatii-administratia-sua-a-recunoscut-ca-abstinenta-este-cea-mai-eficace-forma-de-evitare-a-bolilor-cu-transmitere-sexuala/
2) Realitatea pilulelor ce provoacă avortul https://provita.ro/2018/08/03/realitatea-pilulelor-ce-provoaca-avortul/
3) Declarația psihologilor și psihiatrilor de copii din Franța, referitor la impostura drepturilor sexuale și a educației sexuale https://provita.ro/2018/01/11/opriti-impostura-periculoasa-a-drepturilor-sexuale-si-a-educatiei-sexuale/
(„Tabele privind orgasmele la băieții preadolescenți”, alcătuit de A. Kinsey, in temeiul „cercetărilor”realizate de fosti deţinuti, care au violat peste 2000 de minori)
4) Ce s-a întâmplat cu victimele lui Kinsey, interviu cu cercetătoarea Judith Reisman http://www.culturavietii.ro/2015/10/14/ce-s-a-intamplat-cu-victimele-cercetarilor-lui-alfred-kinsey
5) Dragostea părinților este cea care formează viitoarea fericire a copiilor.. Interviu cu Patrik Fagan, Director al Institutului de cercetare în domeniul Familiei și religiei,Wachington DC. http://aecotineri.blogspot.com/2019/04/dragostea-parintilor-este-cea-care.html

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.