O nestemată pierdută din comoara de înţelepciune a celui de-al treilea Întâi Stătător al Bisericii Ruse din Afara Graniţelor – Mitropolitul Filaret (Voznesensky)

Descoperirea unor nepreţuite cuvinte pierdute ale Mitropolitului Filaret

Un credincios preocupat

O înregistrare şi-a croit de curând drum până în mâinile unui credincios al fostei Biserici ortodoxe adevărate ruse din afara graniţelor care are evlavie faţă de Mitropolitul Filaret, înregistrare care conţine predicile acestui extraordinar ierarh de vrednică pomenire. După audierea conţinutului acesteia şi compararea predicilor cu textele din cartea intitulată ,,Predici şi învăţături ale Înalt Prea Sfinţiei Sale Mitropolitul Filaret (Voznesensky)” – publicate în 1989 – a fost descoperită o neconcordanţă semnificativă între cuvintele rostite cu adevărat de Mitropolitul Filaret de la amvon şi cele tipărite în cărţi. Această neconcordanţă poate fi găsită în volumul doi la pagina 82, care se referă la predica intitulată ,,iubeşte-ţi duşmanul”. Ce s-a întâmplat a fost că o porţiune însemnată din cele rostite de ierarh a fost tăiată fără milă din carte de către editor. Editorul acestei cărţi este episcopul Ilarion, actualul arhiepiscop de Australia şi Noua Zeelandă!

Le cerem acum cititorilor noştri celor iubitori de Dumnezeu să se familiarizeze ei înşişi cu acest fragment care a căzut sub cenzura episcopului Ilarion. Textul acestei nestemate duhovniceşti de o însemnătate enormă care le-a fost refuzată credincioşilor ortodocşi prin mâna nesăbuită a eruditului episcop ,,ortodox” poate fi găsit după cel de-al treilea paragraf care se încheie astfel:

,,Cât despre comentariile aparţinând acelor indivizi ,,intelectuali”, trebuie să spun că nu Biserica este cea care a rămas în urma vremurilor, ci ei sunt cei care au fugit cine ştie pe unde!”

,,La ce nebunie a ajuns acum omenirea! Nu e greu să tragi această concluzie dacă observi ce se petrece în lume. A existat o relatare de presă de curând care spunea că organizaţia aşa-numitului Consiliu Mondial al Bisericilor – care include aproape toate confesiunile creştine şi Bisericile Ortodoxe, cu excepţia uneia – adică a Bisericii Ruse din Afara Graniţelor – a primit ca membru cu drepturi depline un nou ordin religios care slujeşte lui satana! Satanismul a fost îmbrăţişat în interiorul Consiliului Mondial al Bisericilor!

Prin urmare, aceasta înseamnă că nefericita persoană care este la cârmuirea acestei învăţături înspăimântătoare şi nelegiuite – satanismul, va fi aşezată la aceeaşi masă cu reprezentanţii credinţelor creştine, ajutând la formularea credinţei şi a slujbelor ecumenice care vor trebui să nu deranjeze pe nimeni! Aceasta înseamnă că CMB şi-a asigurat un nou tovarăş de arme, un nou coleg – cârmuitorul acestui satanism dement.

Dealtfel, în treacăt fie spus, după cum am afirmat anterior, aproape toate Bisericile Ortodoxe s-au alăturat Consiliului Mondial al Bisericilor, cea mai recentă fiind intrarea parţială cea a Bisericii roşii americane de factură sovietică care există deja de ceva ani.

Toate aceste evoluţii ne fac să ne întrebăm negreşit – şi acum încotro? La asemenea nebunie a ajuns omenirea! Şi se tot plâng că Biserica nu poate ţine pasul cu ei. Dar cu ce să ţină pasul? Vă repet – nu Biserica este cea care a rămas în urma vremurilor, ci aceşti oameni şi-au născocit noul lor stil de viaţă. Ei sunt cei care au fugit din Biserică cine ştie pe unde iar sfârşitul lor va fi înspăimântător!”

Mai târziu în aceeaşi carte, Mitropolitul Filaret ne avertizează : ,,dar noi, fraţilor, trebuie să veghem asupra noastră…”

În concluzie: fapta arhiepiscopului Ilarion (actualmente mitropolit în cadrul Patriarhiei Moscovei) atrage după sine fără excepţie întrebarea: ,,De ce a şters el această nestemată nepreţuită din colecţia de predici a Mitropolitului Filaret?” Nu ştiam pe atunci, dar acum ştim!