Cei care iau în arendă terenuri agricole până la 5 ani sunt obligați să înregistreze contractele, inclusiv la primăria în raza căreia se află parcela.

În caz contrar, aceștia vor fi trași la răspundere, scrie bizlaw.md.

Persoanele fizice vor primi o amendă de la 6 la 12 unități convenționale, iar cele juridice – de la 12 la 18 unități convenționale.

Aplicarea sancțiunilor va fi prevăzută de un nou alineat cu care urmează a fi completat art. 326 din Codul Contravențional. Cuvintele ”a contractelor privind investiţiile în construcţii” se vor substitui cu ”a contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție”.

Pentru neînregistrarea arendei pământurilor pe un termen mai mare de 5 ani în Registrul bunurilor imobile, sancțiunea va avea un caracter civil și anume inopozabilitatea contractului față de persoanele terțe.