Selectați pagina

SALVAREA ORTODOCSILOR DE ASTAZI: Falsa Ortodoxie se străduieşte din greu să înlocuiască adevărata Ortodoxie

SALVAREA ORTODOCSILOR DE ASTAZI: Falsa Ortodoxie se străduieşte din greu să înlocuiască adevărata Ortodoxie

“Creştinismul ortodox îşi pierde sarea”

Ortodoxia nu este un simplu mod de organizare pământească care are în frunte patriarhi, episcopi sau preoţi care au rol de conducere în Biserică care este oficial numită “ortodoxă”. Ortodoxia este “Trupul mistic lui Hristos”, al cărui cap este Hristos Însuşi.

 Împartasim invatatura esentială si de o stringenta actualitate a Vladicai Averchie Tausev, prin prezentarea traducerii unor fragmente din articolul scris de membrii Frăţiei Sf. Gherman din Alaska, avand supra-titlul “Let Us Not Be Robbed” (“Sa nu ne lasam jefuiti“) si subtitlul “One Man in the Face of Apostasy” (“Un om in fata apostaziei“) preluat de pe un site american dedicat parintelui Seraphim Rose.

 “Şi i-a spus: “te voi judeca după cuvintele tale…” (Luca 19:22).

“Căci din cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi din cuvintele tale vei fi osândit“ (Matei 12:37)

“Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în numele Tău?‘. Cei “aleşi” sunt cei care rostesc aceste cuvinte – cei care şi-ar fi “plătit datoriile” şi ar fi avut reputaţia de slujitori ai lui Hristos, făcînd lucruri care să impresioneze, în mod ostentativ pentru El. Şi Domnul va răspunde: “Niciodată nu v-am cunoscut pe voi; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi cei care lucraţi fărădelegea” (Matei 7:23-24).

 Unde au greşit, pentru a fi respinşi atât de aspru de Domnul? În “numele” lui Hristos au făcut lucrurile lor, dar nu în Duhul lui Hristos, şi astfel nu vor fi trăit potrivit poruncilor Lui. Faptele lor, fiind făcute pentru lumea aceasta, vor pieri în această lume. Se vor fi purtat conform credinţei pe dinafară, dar în interior nu-şi vor fi îndreptat vieţile către cer. Şi se vor afla în faţa Judecătorului cu mâinile goale.

Aceasta este o imagine despre ce va avea loc în punctul culminant al apostaziei lumii, sau al “despărţirii” de Hristos: Judecata finală. Iar aceasta reflectă exact mesajul unui sfânt părinte ale acestor vremuri din urmă, Arhiepiscopul Averchie Taushev din Jordanville. Prin Arhiepiscopul Teofan al Poltavei – părintele său duhovnicesc – a fost în mod direct racordat la linia integră a teologilor ortodocşi care au transmis duhul viu al tradiţiei lor din tată în fiu. O dovadă că este un transmiţător autentic al tradiţiei patristice este faptul că nu s-a gândit niciodată să se numească pe sine “teolog” sau “învăţat patristic”, cu atât mai puţin să recunoască ceea ce este cu adevărat: un profet al apostaziei.

 Dacă a vorbit a fost numai datorită dragostei pentru adevărul dătător de viaţă al Ortodoxiei şi pentru turma încredinţată lui de Hristos. Simţea că este de datoria lui să-i avertizeze pe oameni de efectele mai subtile ale apostaziei, care se răspândesc cu atât mai repede cu cât lumea se îndreaptă spre pierzanie. Apostazia, după cum spunea, însemna mai mult decât ceva care se manifesta exterior “acolo” – în lumea seculară orbită de sine şi fără Dumnezeu sau în trupurile creştinilor apostaţi care aproape că au devenit centrul acestei lumi. Nu, rădăcinile apostaziei sunt mult mai adânci. Pot pătrunde chiar în inima omului… Arhiepiscopul Averchie a înţeles că, asemeni faptelor falşilor slujitori ai lui Hristos, pe care El i-a respins în fragmentul de mai sus, forma exterioară a Bisericii şi chiar a “adevăratei” şi “tradiţionalei” Ortodoxii poate fi imitată atât de inteligent, atât de precis, încât să fie în stare “să-i înşele şi pe cei aleşi” (Matei 24:24). Acest gând a fost foarte apăsător pentru Arhiepiscop. Lui i-a fost transmisă, în mod direct de la adevăraţii Părinţi ai Ortodoxiei, esenţa acesteia. Pentru a o transmite cu succes generaţiei următoare, trebuia s-o deosebească de surogatele care deveneau din ce în ce mai subtile. Cuvântul vorbit şi scris nu era adecvat pentru această sarcină. Foarte des recurgea la fraza pătrunzătoare a Sfântului Teofan Zăvorâtul: “Creştinismul ortodox îşi pierde sarea” (cf. Matei 5:13). E posibil însă ca cei care puteau resimţi această pierdere să fie numai aceia care deja gustaseră din “savoarea” autentică a Ortodoxiei. Cineva care nu a gustat niciodată din sare nu ar simţi nici o diferenţă dacă i s-ar da un alt condiment şi i s-ar spune că este sare.

 Arhiepiscopul Averchie adeseori cita din Sf. Ignatie Briancianinov: “Să nu îndrăzneşti să ridici mâna ta cea slabă pentru a opri valul puternic al apostaziei. Evit-o, păzeşte-te tu însuţi de ea, şi-ţi va fi de ajuns. Cunoaşte duhul vremii, cercetează-l, ca să poţi evita pe cât posibil influenţa lui.” Desigur că elevii şi călugării Arhiepiscopului Averchie de la seminarul/mănăstirea Sfânta Treime au apreciat actualitatea avertismentelor sale. Şi totuşi era greu pentru mulţi să înţeleagă motivul pentru această insistenţă şi agăţare constantă de o temă atât de negativă. Odată, când Arhiepiscopul vorbea, ca de obicei, de semnele îndepărtării de Hristos, un elev puse o întrebare: “Cu siguranţă că apostazia este groaznică şi am auzit despre ea, dar de ce atât de mult? Până la urmă suntem păziţi prin faptul că suntem ortodocşi, lipindu-ne de tradiţie. Suntem în diaspora Bisericii Ruseşti – nu suntem ecumenişti, nu avem nimic de-a face cu trădarea Ortodoxiei care este desfăşurată de alte jurisdicţii. Suntem în adevărata Biserică – Biserica Ortodoxă. Nu suntem în siguranţă? Hristos spunea că porţile iadului nu vor birui Biserica Sa“. Uitîndu-se pătrunzător la cel care pusese întrebarea, Arhiepiscopul Averchie, îl întrebă la rându-i: “Dar ce-ţi poate da siguranţa că tu eşti în Biserică?” Folosea singularul rusesc “tu” pentru că dorea să se adreseze individual ascultătorilor săi. Toţi elevii prezenţi erau botezaţi creştini ortodocşi; bărbatul care a pus o astfel de întrebare era propriul lor ierarh, adică legătura lor cu apostolii; nu erau numai din aceeaşi Biserică, dar şi sub aceeaşi “jurisdicţie”. Cum, atunci, putea pune la îndoială apartenenţa lor la adevărata Biserică fără a o pune la îndoială şi pe cea proprie?

 Întrebarea Înaltului Averchie era încărcată de înţeles. Adeseori le spunea elevilor săi că Antihrist va “recunoaşte”, “legitima” şi astfel va stăpâni partea exterioară a Bisericii Ortodoxe – cu tradiţiile, dogmele, artele, adevărul canonic, puritatea liturgică şi succesiunea apostolică. Aşadar, apartenenţa exterioară la Biserică şi aderarea la tradiţie – deşi paşi necesari pentru cei care cunosc Adevărul Ortodoxiei şi vor să-l împărtăşească în plinătatea măreţiei sale – nu oferă, după cum spunea “nici o siguranţă”. Întrebîndu-şi elevii ce le dădea siguranţa că erau membrii ai adevăratei Biserici, sublinia necesitatea de a-şi dezvolta interior sentimentul autenticităţii care să-i ajute să identifice duhul creştinismului ortodox adevărat şi să-l deosebească de imitaţiile sale viclene“.

Arhiepiscopul Averchie a observat că partea bisericească a Ortodoxiei, mai mult decât oricare alta, era în pericol de a fi deformată în timpurile moderne. Cum creştinătatea şi-a pierdut din ultimele urme ale întăririi în credinţa sa de bază, creştinii ortodocşi la fel – influenţaţi de duhul acestei vremi – au pierdut imaginea corectă a ceea ce reprezintă de fapt Biserica. Perspectiva lor este, ca şi cea a societăţii în care trăiesc, întoarsă spre cele exterioare, în afară, şi astfel priveau Biserica din ce în ce mai mult ca pe o instituţie.

 Simţind nevoia apăsătoare de a pune capăt aceastei tendinţe, Arhiepiscopul Averchie nota: “Ortodoxia nu este un simplu mod de organizare pământească care are în frunte patriarhi, episcopi sau preoţi care au rol de conducere în Biserică care este oficial numită “ortodoxă”. Ortodoxia este “Trupul mistic lui Hristos”, al cărui cap este Hristos Însuşi (vezi Efeseni 1:22-23 şi Coloseni 1:18,24), şi nu cuprinde numai preoţi ci pe toţi cei care cred cu adevărat în Hristos, care au intrat pe o cale adevărată prin Sfântul Botez în biserica pe care El a creat-o, pe cei care trăiesc pe pământ şi pe cei care au murit în credinţă şi evlavie”.

 Arhiepiscopul Averchie se temea că duhul Bisericii ortodoxe va fi înlocuit de o concepţie papistă a Bisericii, şi că, în viziunea credincioşilor conducătorii ortodocşi vor fi ca nişte “mini-papi” şi vor pune în umbră pe Hristos drept Cap al Bisericii. Când Biserica va ajunge să fie identificată înainte de toate cu o administraţie atunci Antihrist va avea o uşă deschisă către inimile oamenilor şi cu puţin efort îi va transforma în slujitorii săi devotaţi. trecătoare, Cu înţelegerea lor greşită a Bisericii, vor face lucruri – “pentru binele Bisericii” – opuse poruncilor şi voinţei lui Hristos.

 Din nou îndreptîndu-şi atenţia de la cele pământeşti la cele duhovniceşti, afirmă: “Biserica Ortodoxă nu este un fel de “monopol” sau “afacere” a clerului, cum gândesc cei care nu cunosc şi cei străini duhului Bisericii. Nu este patrimoniul cutărui ierarh sau preot. Este unirea duhovnicească a tuturor celor care cred cu adevărat în Hristos, care se străduiesc să ţină poruncile lui Hristos cu sfinţenie, cu unicul scop de a moşteni fericirea veşnică pe care Hristos Mântuitorul a gătit-o pentru noi, şi dacă păcătuiesc din slăbiciune, se pocăiesc sincer şi se nevoiesc “să aducă roade vrednice de pocăinţă” (Luca 3:8)”.

 Cei a căror cea mai mare grijă este consolidarea puterii temporare a Bisericii, s-ar putea simţi ameninţaţi de definiţia Bisericii dată de Înaltul Averchie (definiţie care este identică cu a Sf. Ioan Maximovici, evidenţiind faptul că aceşti doi ierarhi erau în acelaşi gând şi vorbeau în duhul aceleaşi tradiţii). “Da“, se aude uneori, “Biserica este mistică. Dar trebuie să luăm în considerare aspectul pământesc al Bisericii, indiferent de cât de prozaic ar fi“. În timp ce răspunsul Înaltului Averchie la aceasta a făcut loc şi pentru astfel de consideraţii, nu le-a considerat justificări pentru lumescul din Biserică:

 “Biserica, e adevărat, nu poate fi complet dezlipită de lume, pentru că oamenii care intră în ea trăiesc încă pe pământ, şi astfel elementul “pământesc” şi organizarea exterioară sunt inevitabile; totuşi, cu cât acest element “pământesc” se află în concentraţie mai mică, cu atât e mai de folos pentru scopurile ei veşnice. În orice caz, acest element “pământesc” nu ar trebui să umbrească sau să suprime elementul pur duhovnicesc – problema mântuirii sufletului pentru viaţa cea veşnică – pentru care Biserica a fost creată şi pentru care există”.

 Cum a observat şi Arhiepiscopul Averchie, umbrirea duhovnicescului de către lumesc în viaţa bisericească a dus la pierderea a ceva necesar pentru toţi creştinii: o conştiinţă a diferenţei dintre ceea ce este oficial şi ce este drept.

 Îndreptîndu-şi atenţia spre lumea exterioară, omul caută “poziţia acceptată oficial” – ce este bine şi ce este rău în ochii celorlalţi – mai mult decât să fie bine în interior cu Dumnezeu şi propria conştiinţă. A idealiza şi a te conforma la ceva numai pentru că e “drept” sau “recunoscut” din punct de vedere oficial înseamnă să ceri “să fii înşelat”, pentru că Satana poate să facă uşor – mai ales în vremea noastră – să coexiste “oficialitatea” exterioară cu falsitatea interioară.

 De aceea Înaltul Averchie sublinia: “trebuie conştientizat şi reţinut că Ortodoxia nu este numai ceea ce este numit oficial “ortodox”, pentru că în vremea noastră rea şi înşelătoare aparenţa pretutindeni a falsei Ortodoxii, care-şi înalţă capul şi este recunoscută în lume, este un fapt dureros, dar indubitabil. Această falsă Ortodoxie se străduieşte din greu să înlocuiască adevărata Ortodoxie, aşa cum Antihrist, în vremea lui, se va strădui să-L înlocuiască pe Hristos Însuşi”.

 Sursa: razbointrucuvant. ro

21 Comentarii

 1. marele Păcătos

  FRAŢI ŞI SURORI!!!

  AZI PECETEA SE PUNE LA FOTOGRAFIEREA PENTRU ACTE!!!

  SPUNEŢI TUTUROR!!!

  NICI UN FEL DE FOTOGRAFIERE SĂ NU ACCEPTAŢI!!!

  NU CONTEAZĂ CE FEL DE ACT ESTE, PENTRU CĂ PECETEA SE PUNE LA FOTOGRAFIERE!!!

  Răspuns
 2. marele Păcătos

  ASTĂZI DUMNEZEU MILUIEŞTE ŞI PROMITE RAIUL DOAR DACĂ NU PRIMEŞTI PECETEA!!!

  CINE VA PRIMI PECETEA 666 – NU ARE SALVARE, NU SE POATE POCĂI. AMIN!

  Răspuns
 3. opersoana

  marele Pacatos

  Da mai multe detalii… cum adica Pecetea se pune la fotografiere?

  Răspuns
  • opersoana

   marele Pacatos

   Frate, daca poti sa-mi traduci…ca nu cunosc lb. rusa…

  • marele Păcătos

   în primul video se vorbeşte, că dacă procedura de fotografiere înainte era cu un simplu aparat de fotografiat, păi azi nu mai este aşa, ci obligatoriu într-o cabină şi cu aparatură adusă de peste hotare, care desigur nu-ţi promite nici un garant că nu te va pecetlui, fiind-că Sfinţii au zis că pecetea va fi de la-nceput invizibilă şi va lumina peste un timp iată aşa pe frunte qr-codul:
   http://www.medclub.ru/img/work/article/a_22801_760.jpg

   + la asta e valabilă fotografia de la copil de 1 lună, pentru un termen de 10 ai, însă interesant că procedura de verificare a persoanei nu poate fi corectă, fiind-că copilul îşi schimbă structura feţei (a scheletului în general) în fiecare lună, şi cum poate fi ca un bebeluş de 1 lună să fie identificat peste 7-9 ani? IMPOSIBIL!

   Şi au mai zis Sfinţii, că sunt vicleni, vicleni, vicleni.

   Însă, cine nu are urechi duhovniceşti şi stă cu inima împietrită împotriva Adevărului Evanghelic – pot fi pecetluiţi.

   nu zic 100 de procente că se pune pecetea, însă un frate cu Daruri de La Dumnezeu mi-a zis că mai grav ca biometrica nu e nimic, aici e punctul terminus.
   Pe când cunosc persoane cu biometrice care s-au lepădat de acte şi au dobândit Harul Dumnezeiesc câte puţin, dar să nu fie piatră de poticnire pentru cei ce sunt hotărâţi să se lepede de acte, că cu număr nu-i nici un Creştin în rai, nici vămile nu le trec.
   Să ne rugăm trebuie pentru toţi, şi pentru adormiţi, însă ei nu trec vămile până nu scrie cineva din rude sau apropiaţi sau cunoscuţi cerere de refuz la paşaport, sau orice act care conţine CNP/IDNO/ID din 13 cifre care de fapt este numărul numelui lui antihrist (666).

   în al 2-lea video se vorbeşte despre un preot, Pr.Alexandru Kriştopenco, care a fost ucenic al Sfântului Schi-Episcop Nicolae Gurianov, care în tinereţe a fost programist-electrician în direcţia secretă a KGB-ului, după care desigur Dumnezeu l-a luminat şi el a devenit preot.
   Când a aflat că codul din 13 cifre este lepădare de Hristos, a început a propovădui împotriva actelor, din care motiv şi a fost asasinat, într-un accident rutier, înainte de asta a primit binecuvântare de la Sf.Nicolae Gurianov să nu-şi facă niciodată nici un fel de operaţie, că în timpul operaţiei poate să introducă cip.
   Drept consecinţă a şi murit în această ascultare şi peste 2 zile i s-a arătat unei monahii în vis şi i-a zis să le spună tuturor să scrie cerere de refuz pentru orice act cu cod.
   Părintele mai zicea că codul este lepădare, dar biopaşapoartele vor aduce la moartea duhovnicească.
   Doamne ajută!

  • opersoana

   marele Pacatos

   Multumesc pentru traducere….

   Doamne ajuta!

 4. simona

  Eu am auzit ca se pune la nastere , cand iti taie ordonul ombilical.Iar la fotograf , ti-o pune a doua oara , sau a treia oara , ca pe pasaport . Cu cat ai mai multe peceti , cu atat te duci mai adanc.

  Răspuns
  • marele Păcătos

   Soră Simona, pecetea va fi una, şi nu se va pune de 2 ori.

   pe când a se spurca sau a dobândi Har, omul poate de mai multe ori pe o treaptă de ridicare sau de cufundare.

 5. simona

  Foarte frumos cuvantul lui Averchie . Ne pierdem nu numai “sarea” , am inceput sa ne pierdem mintile cu totul.

  Răspuns
 6. simona

  Multumesc, iubite mare Pacatos , Dumnezeu sa te mantuiasca , sa-ti dea harul luminarii , al intelepciunii .Sa te ajute in necazuri , sa-ti dea bucurie deplina , smerenie si dragoste.Amin.

  Răspuns
  • marele Păcătos

   să te rogi şi tu pentru mine, poate va avea grijă Domnul să nu-mi pierd sufletul.

 7. opersoana

  marele Pacatos

  Din scrierile sf. parinti, pecetea se va pune pe frunte sau pe mana si nu pe fotografii…

  Răspuns
 8. marele Păcătos

  “opersoana”

  ai întrebat poate vre-un popă sau singur ai constatat, frăţioare?

  Cine zice că pe fotografii se va pune?

  Se va pune anume la încheietura mânii drepte sau pe frunte, dar cum să pui fruntea dacă nu la “fotografiat” pentru documente cu utilaj straniu,
  uite şi gândeşte, oare normal este aşa ceva? :

  http://usmalos.com/modules.php?name=UsmalosWorld&pa=showpage&pid=217

  Răspuns
 9. simona

  Frate mare Pacatos , tu sa te rogi pentru mine , si asa vom fi amandoi Biserica .Sa ne rugam pentru toti , ca toti sa vina la cunostinta adevarului si sa nu pierim .Si daca ne iubim intre noi toti si Dumnezeu ne iubeste . Daca nu ne iubim , nu suntem de la Dumnezeu . Sa ne rugam , fratilor pentru sfintitiii ierarhi , sa le dea Dumnezeu dragoste de turma , ca sa nu piara tara noastra si credinta noastra in rusine .
  Iubite mare Pacatos , te port in gandul meu si in inima mea si amandoi suntem in gandul Domnului . Sa ii purtam pe toti in gandul nostru cu iubire , ca sa nu pierim nici noi , nici ceilalti , caci Dumnezeu este iubire .

  Slavit sa fie Dumnezeu intre Sfintii Sai !

  Răspuns
 10. opersoana

  marele Pacatos

  Pecetea nu se pune fara sa se stie.Parintele Paisie Aghioratul zice: “Pecetluirea v-a fi increstare, pe care o vor pune mai intai pe toate produsele si dupa aceea vor impune sa se faca si cu raze laser pe mana dreapta sau pe frunte”.

  Doamne ajuta!

  Răspuns
 11. simona

  Nu ceea ce intra in gura spurca pe om , ci ceea ce iese din gura . O spune Mantuitorul , nu eu (referitor la alimente).Insemnarea cu 666 nu are putere magica , dacat asupra pacatosilor . Cei spovediti si care implinesc fara abatere canonul , nici o putere demonica nu-i vatama . Un demon a marturisit ca el nu are puterea de a fermeca pe un tanar , care-si implinea canonul dat de duhovnic . Diavolul are putere acolo unde nu e randuiala si se petrece in pacat . Si , oricum , pacatosul merge in iad . Deci care e rolul pecetii ?Deci , daca traiesc in mijlocul padurii , dar nu sunt tocmai evlavios , dar nu capat pecetea , ma mantuiesc?Sau , daca capat un semn pe mana , sau frunte , dar eu traiesc in Hristos , nu ma mantuiesc ? Dar Hristos unde mai e , fratilor ? Numai diavolul are putere , iar Hristos Dumnezeu nu mai exista ?Se vorbeste numai si numai de antihrist . Dar Hristos doarme ? El a promis ca va fi cu noi pana la sfarsitul veacurilor . Cred ca L-ati cam pierdut din vedere!

  Răspuns
 12. marele Păcătos

  opersoana

  Te înşeli, pecetluirea se va face fără ştirea omului.

  este deja patent din 1999, sub numele Tomas Heeter.
  dacă cunoşti englezasca, poftim:
  http://frankdimora.typepad.com/the_last_chronicles/2008/10/patent-for-bar-code-in-your-skin-coming-middle-east-war-as-warned-in-ezekiel-38-39-diseases-earthquake-news.html

  Cel puţin cunosc 6 Sfinţi care au zis că pecetluirea la început va fi fără să se vorbească de asta.
  abia după ce se va evidenţia pecetea, atunci desigur că va începe marea panică în lume.

  cartelele de plastic e o pregătire.
  este o proorocie a unui monah, când a scris Duhul Sfânt în slavona-bisericească denumirea de “cartelă”, şi cine va primi “cartelă” va primi şi pecetea pe frunte, şi se mai spune că de bunăvoie, adică dacă să admitem că de bunăvoie va fi pecetea primită, păi, semnătura în formular pentru primirea cartelelor de identitate tot este un fel de bunăvoie, anume semnătura aceasta simbolizează.
  ce ţine de cartelele care se primesc astăzi, nu suntem siguri, primesc sau nu pecetea deja, însă mai bine să nu riscăm, că riscăm cu sufletul nostru.
  Sf.Arsenie Papacioc zice: “să nu vă jucaţi cu mântuirea voastră!”

  Răspuns
 13. marele Păcătos

  Soră dragă, mai multă atenţie trebuie să avem la cuvintele Apocalipsisului.
  “Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.

  Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.”

  de ce înţelepciunea? fiind-că qr-code-ul are la bază 666, însă cine privind la acel pătrat poate afirma că într-adevăr aceasta este pecetea antihristului?

  cei ce interpretează diferit de descoperirile Sfinţilor, sunt prinşi în înşelare de către diavol, şi cu cea mai aprigă uşurinţă pot fi şi pecetluiţi, dacă nu-şi vor înmuia inimile lor pentru ca Lumina Adevărului să le înţelepţească, că mintea de fapt nu se află în cap ci în inimă, acolo-i şi Împărăţia Cerurilor.

  şi dacă nimic care intră în gură nu spurcă, atunci de ce să mai speli mâinile după ce mergi afară?
  de ce să mai faci baie?

  spurcă nu pământul, ci cugetele şi faptele satanice, care sunt ura,mândria,invidia,desfrânarea, etc.

  kasher tot spurcă omul.
  ambalate cu 666 sau www(w=6 la evrei) sau alt-ceva, la fel spurcă.

  dacă nu cinsteşti pe Sfinţii Domnului, atunci nici Domnul nu te va recunoaşte la Jucată în Faţa Tatălui!

  a dacă vreai să recunoşti adevărul, citeşte viaţa Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron.

  Răspuns
 14. simona

  Exista un canon care spune ca daca va cadea ceva spurcat in fantana , in afara ca trebuie curatata fantana ,sa se faca si aghiazma , nu pentru ca ar mai fi ceva rau in fantana , ci pentru constiinta . Deoarece acolo unde este indoiala, este si pacat . Deci , normal ,fantana nu are nevoie si de aghiazma , ci constiinta noastra , ca s-o impacam , si sa credem ca apa e cu adevarat curata de baut. Asa si cu celelalte , depinde de constiinta omului . Mintea omului , care nu sta in creier cum spui tu , ete un izvor care-si are obarsia in Dumnezeu . Daca acest izvor se murdareste , apa lui nu mai e limpede si nu mai poti distinge bine ce este in el. De aceia nu se aseamana minte cu minte , ci unele minti sunt luminate si vad mai clar ce e bine si ce e rau , altele vad in alt fel , sau mai bine-zis nu vad , dar isi inchipuie ca vad.
  Acum , eu nu pot sa cred ca nu ai citit despre faptul ca ucenicii lui Hristos nu s-au spalat pe maini pana la coate , cum era porunca la evrei , ci au mancat cu mainile nespalate. Insusi Iisus spune ca nu ce intra in gura spurca pe om , iar tu zici ca da. Atunci , altele mai pline de intelepiune si taine , cum le vom putea pricepe , daca nici acest mic adevar nu ni l-am insusit ?
  Noi ne spalam din bun simt , nu ca suntem spurcati , ci in virtutea civilizatiei in care traim.Dar nu ne spurcam daca nu ne spalam pe maini dupa ce am fost afara .Dar vedem ca daca ne spalam , ne simtim mai bine asa curati. Ceea ce inseamna ca si sufletul se simte foarte bine cand e curat.
  Slavit sa fie Dumnezeu !

  Răspuns
 15. marele Păcătos

  Nu vreai să înţelegi!

  “Exista un canon care spune ca daca va cadea ceva spurcat in fantana , in afara ca trebuie curatata fantana ,sa se faca si aghiazma , nu pentru ca ar mai fi ceva rau in fantana , ci pentru constiinta . Deoarece acolo unde este indoiala, este si pacat . Deci , normal ,fantana nu are nevoie si de aghiazma , ci constiinta noastra , ca s-o impacam , si sa credem ca apa e cu adevarat curata de baut. Asa si cu celelalte”

  Bine, se vorbeşte de murdăria de afară şi de conştiinţa umană că nu este desăvârşită, că şi Sfinţii Apostoli au stat la îndoială, dar când merge vorba de pierderea sufletului, nici într-un caz nu trebuie de negat un astfel de pericol.
  Şi dacă atâţia Sfinţi ne-au avertizat de aceasta, atâtea descoperiri Dumnezeieşti, despre ce să mai vorbim?
  Dumnezeu Hristos câţiva ani în urmă v-a numit pe voi pe toţi, care ştiind nu credeţi, în privinţa codurilor:
  “orbi, ce umblă prin întuneric şi nu vor să vadă”!

  Când merge vorba de îndoială, nu poate fi păcat!

  Şi un caz, Măicuţa Domnului i s-a ivit unui preot, care gândind că din apropiere este o mănăstire de maici, era diavolul, şi făcându-şi semnul Sfintei Cruci, a strigat cu voce tare: piei satano!
  la care Măicuţa Domnului a zis: “nu te teme”!
  Părintele a căzut în genunchi, la pământ şi a început să plângă cerându-şi iertare:”Măicuţă Preasfântă, iartă-mă pe mine întunecatul…”
  Măicuţa i-a zis, îmi pare bine că te lupţi cu arma Fiului Meu, nu te teme, Eu te iert.

  şi dacă necurăţia nu se sfinţeşte, cum vei ajunge la Dumnezeu cu semnul 666 în frunte şi să zici: iată-mă Doamne, primeşte-mă, eu sunt roaba Ta, am făcut metanii, rugăciuni, am iubit catolicii, chiar m-am rugat cu ei!
  Da?

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *