leiÎncepând cu 1 mai, salariului minim în cadrul întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor cu autonomie financiară, indiferent de forma de organizare juridică, se va majora de la 1900 lei la 2100 lei.

Cabinetul de minişti a aprobat, în cadrul şedinţei de miercuri, hotărârea cu privire la modificarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real.

Modificarea parvine în urma majorării indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

Tototodată, Executivul a dat aviz pozitiv iniţiativei legislative ce vizează completarea Legii nr.335-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Astfel că, salariile unor categorii de angajaţi ai arhivelor, care au remunerare de până la 1500 de lei, vor fi majorate cu 20%, în acest scop fiind alocate resurse suplimentare în suma de 128520 lei anual din bugetul de stat. Amendamentele la legea menţionată mai sus vor intra în vigoare după examinarea şi aprobarea de Parlament.

Sursa: canal3.md