Persoanele identificate că muncesc fără un contract individual de muncă în formă scrisă, vor fi sancţionate cu amendă de la 3500 de lei până la 6000 de lei.

La 27 octombrie au intrat în vigoare modificările operate în Codul Contravențional al Republicii Moldova, care prevăd sancționarea nu doar a angajatorilor, care beneficiază de prestarea muncii informale, ci și a salariaților care acceptă salariile în plic.

Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Sergiu Sainciuc, a declarat că, potrivit noilor prevederi ale art. 55 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, prestarea muncii de către o persoană, fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă, se consideră încălcare a legislaţiei muncii.

”Astfel, în temeiul acestui articol, persoanele, identificate că muncesc fără un contract individual de muncă în formă scrisă, vor fi sancţionate cu amendă de la 3500 de lei până la 6000 de lei”, a declarat Sainciuc.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova consideră că amendamentele operate la Codul Contravențional au menirea să descurajeze lucrătorii de a presta o muncă fără încheierea unui contract individual de muncă. CNSM apreciază respectivele modificări drept o expresie a responsabilizării ambelor părți ale raporturilor de muncă, lucrător și patron.
Deși aceste modificări n-au fost propuse de sindicate, CNSM le consideră ca măsuri necesare în contextul în care, în prezent, o bună parte dintr„e lucrătorii de pe piața muncii a țării nu respectă condițiile legale de angajare. Aceste persoane sunt afectate din perspectiva reținerii neîntemeiate din salariu, lipsirii de beneficii și garanții, atragerii la muncă suplimentară în zilele de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, atingerii vârstei de pensionare prin neachitarea contribuțiilor de asigurări sociale și medicale, îmbolnăvirii, sau mai grav, a implicării în accidente de muncă.