Ascultați acum toate semințiile neamurilor și vedeți: omor nou s-a făcut în mijlocul Ierusalimului, în cetatea legii, în cetatea evreilor, în cetatea prorocilor, în cetatea socotită cea dreaptă. Şi cine a fost omorât? Cine e ucigașul? Mă ruşinez să spun, dar sunt silit să grăiesc. Căci dacă noaptea s-ar fi făcut omorul sau în loc pustiu, ar fi fost ușor să se păstreze tăcerea; dar acum omorul nedrept al celui drept s-a făcut în mijlocul pieţei şi al cetăţii, în mijlocul cetății în văzul tuturor.

Și s-a înălţat pe lemn şi o inscripţie arătând Cine e cel omorât. Cine e acesta? E greu a o spune, dar a nu o spune e incă și mai înfricoșător. Ascultaţi însă tremurând pentru Cine s-a cutremurat pământul: Cel ce a spânzurat pământul se spânzură. Cel ce a înfipt cerurile e înfipt pe lemn. Cel ce a întărit toate e întărit pe lemn. Stăpânul e batjocorit. Dumnezeu este omorât. Împăratul lui Israel e dat jos de mâna israeliților.

O, omor nou, o nedreptate nouă! Stăpânul Și-a schimbat înfăţişarea ajungând gol cu trupul şi nu s-a învrednicit nici de o haină ca să nu fie văzut. De aceea luminătorii şi-au întors faţa și ziua s-a întunecat, ca să ascundă pe Cel ce a fost dezgolit pe lemn, pentru a întuneca nu trupul Domnului, ci ochii acestor oameni.

Căci dacă n-a tremurat poporul, a tremurat pământul. Dacă nu s-a temut poporul, s-au temut cerurile. Dacă nu și-a rupt hainele poporul, şi-a rupt hainele îngerul. Dacă poporul nu s-a tânguit, „a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glas” [Ps 17, 14].

Pentru aceasta, Israele, n-ai tremurat pentru Domnul, nu te-ai înfricoşat pentru Domnul, n-ai jelit pentru Domnul; pentru întâi-născuţi ai jelit, dar pentru Domnul Cel spânzurat nu ţi-ai sfâșiat veșmintele deşi pentru cei omorâţi ai tăi îţi rupeai veșmintele. Ai lăsat pe Domnul şi nu vei fi aflat de El. Ai doborât pe Domnul și ai fost doborât la pământ.

Şi acum zaci mort, dar Acela va învia din morţi şi va urca la cele mai înalte ale cerurilor. Fiind Domn, Care a îmbrăcat pe om, a pătimit pentru cel ce pătimea, a fost legat pentru cel ţinut, a fost osândit pentru cel osândit, şi a fost îngropat pentru cel îngropat, a înviat din morţi şi a strigat cu glas mare aceasta:

„«Cine e cel ce se judecă cu Mine? Să se arate! Eu l-am dezlegat pe cel osândit» [Is 50, 8 sq]. Eu am dat viaţă celui mort. Eu l-am înviat pe cel îngropat.Cine e cel ce mi se împotriveşte în cuvânt? Eu, zice, sunt Hristosul. Eu sunt Cel ce am nimicit moartea, Cel ce am biruit asupra vrăjmașului, Cel ce am călcat iadul în picioare și am legat pe cel puternic, Care am răpit omul la cele mai înalte ale cerurilor, Eu, Hristos.”

Veniţi, aşadar, toate seminţiile oamenilor cele împietrite în păcate și primiţi iertarea păcatelor. Fiindcă Eu sunt iertarea voastră, Eu Paştele mântuirii, Eu mielul cel junghiat pentru VOI, Eu răscumpărarea voastră, Eu viaţa voastră, Eu învierea voastră, Eu lumina voastră, Eu mântuirea voastră, Eu împăratul vostru. Eu vă duc la cele mai înalte ale cerurilor, Eu vă voi arăta pe Tatăl Cel veșnic, Eu vă voi învia prin dreapta Mea.

Acesta e Cel ce a făcut cerul și pământul, Cel ce l-a plăsmuit dintru început pe om, Cel ce a fost vestit prin lege şi proroci, Cel ce S-a întrupat în fecioară, Cel ce a fost legat pe lemn, Cel ce a fost îngropat în pământ, Cel ce a înviat din morţi şi S-a înălţat la cele mai înalte ale cerurilor, Cel ce şade de-a dreapta Tatălui, Cel ce are puterea de a judeca și mântui toate, prin Care Tatăl a făcut cele dintru început şi până în veci.

El este Alfa şi Omega, El este începutul şi sfârşitul — început nepovestit şi sfârşit nebănuit — El e Hristos, El e Împăratul, El e lisus, El e generalul, El e Domnul, El e Cel ce a înviat din morţi, El e Cel ce a șezut de-a dreapta Tatălui. Poartă pe Tatăl şi e purtat de Tatăl; „Lui fie slava și tăria în veci. Amin.”

Sursa: Sf. Efrem Sirul, Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii și Învierii, Ediția a II-a, Editura Deisis, 2010, pp. 44-46.