Peste 77,93% dintre participanții la votul național au susținut modificările aduse Constituției Federației Ruse. Rușii și-au exprimat opinia cu privire la modificările aduse Constituției Federației Ruse. Pentru ca modificările să intre în vigoare, mai mult de jumătate din alegători trebuia să le susțină, în timp ce pragul de participare nu a fost stabilit, relatează vestidinrusia.ro

Noua ediție a Legii fundamentale va include prevederi conform cărora „Federația Rusă este succesorul de drept al URSS pe teritoriul său… păstrând memoria strămoșilor, care ne-au transmis idealuri și credință în Dumnezeu, precum și continuitatea în dezvoltarea statului rus, recunoaște unitatea statală stabilită istoric… cinstește memoria apărătorii Patriei, asigură protecția memoriei istorice”.

Au fost semnificativ extinse și concretizate articolele privind garanțiile sociale, inclusiv indexarea obligatorie a pensiilor cel puțin o dată pe an, asigurarea asistenței medicale de calitate. Va fi introdusă prevederea conform căreia salariul minim nu poate fi mai mic decât valoarea sumei minime de existență a populației apte de muncă. În articolul referitor la temele gestionate în comun de Federația Rusă și entitățile constitutive ale Federației Ruse va fi inclusă prevederea privind protecția familiei, a maternității, a paternității și a copilăriei; apărarea instituției căsătoriei ca a uniunii bărbatului și femeii; dezvoltarea condițiilor pentru creșterea și educarea decentă a copiilor în familie, precum și pentru exercitarea de către copiii adulți a responsabilității de a avea grijă de părinți. Asigurarea implementării unei politici de stat unificate, orientate social în domeniul păstrării valorilor familiale tradiționale va fi încredințată Guvernului.

În mod serios au fost ridicate cerințele Constituției pentru pretendenții pentru funcția de Președinte, și pentru majoritatea altor funcții guvernamentale superioare (înalți oficiali ai entităților constitutive ale Federației Ruse, șefi ai autorităților federale ale statului, Președintele Federației Ruse, senatori, deputați ai Dumei de Stat, Avocatul Poporului, Președintele Guvernului, adjuncții săi, miniștrii federali, alți șefi ai organelor executive federale, judecători ai instanțelor Federației Ruse, procurori), care au obligația de a nu avea cetățenie străină și conturi bancare în străinătate. Președinte poate deveni o persoană care locuiește permanent în Federația Rusă timp de cel puțin 25 de ani. Șederea în funcția de șef al statului este limitată la două termene de 6 ani, iar actualului președinte i se acordă dreptul de a candida din nou, în conformitate cu prevederile tranzitorii ale noii redacții a Legii Supreme.

Modificările extind competențele camerelor Parlamentului. În special, acum Președintele Guvernului este numit de Președinte numai după aprobarea candidaturii sale de către Duma de Stat.

Sunt confirmate prevederile constituționale privind respectarea de către Federația Rusă a obligațiilor sale conform dreptului internațional, care sunt cuprinse în tratatele interstatale ratificate de țara noastră. Conform modificărilor, țara noastră poate participa la asociații interstatale și le poate transfera o parte din competențele sale în conformitate cu tratatele internaționale ale Federației Ruse, dacă aceasta nu atrage după sine o limitare a drepturilor și libertăților omului și cetățeanului și nu contravine pilonilor sistemului constituțional al Federației Ruse. Importanță fundamentală o dobândește noua normă conform căreia numai acele decizii ale organismelor interstatale create pe baza tratatelor internaționale ratificate anterior de noi care nu contravin Constituției Federației Ruse vor fi puse în aplicare pe teritoriul Rusiei. Decizia cu privire la conformitatea lor cu Legea fundamentală a țării va fi soluționată de Curtea Constituțională. Astfel, principiul supremației dreptului internațional va fi imposibil de utilizat pentru impunerea automată a deciziilor care încalcă drepturile cetățenilor noștri și contravin pilonilor ordinii de drept publice în țara noastră.

Modificările sunt menite să protejeze integritatea teritorială a țării. Noua ediție a articolului 67 prevede că acțiunile care vizează înstrăinarea unei părți a teritoriului Federației Ruse, precum și apelurile la astfel de acțiuni nu sunt permise.

În conformitate cu modificările propuse, Federația Rusă oferă sprijin compatrioților care locuiesc în străinătate în exercitarea drepturilor lor, asigurarea protecției intereselor lor și păstrarea identității culturale la nivel național.

Merită menționat că textul modificărilor subliniază rolul culturii drept patrimoniu unic a poporului multinațional al Rusiei, care este susținut și protejat de stat.

Limba rusă, care are statutul de limbă de stat pe întreg teritoriul țării, a primit un sprijin suplimentar: ea va fi caracterizată drept limba „națiunii formatoare de statalitate care face parte din uniunea multinațională a popoarelor egale în drepturi ale Federației Ruse”. Ca și în prezent, republicile vor avea dreptul să-și stabilească propriile limbi de stat, care sunt folosite împreună cu limba de stat a Federației Ruse. Pentru toate popoarele care locuiesc pe teritoriul Rusiei, statul va garanta dreptul de a-și păstra limba maternă, creând condiții pentru studierea și dezvoltarea acestuia.

Textul complet al Legii Federației Ruse privind modificarea Constituției Federației Ruse din 14 martie 2020 nr. 1-FKZ „Despre perfecționarea reglementării anumitor aspecte de organizare și funcționare a autorităților publice” poate fi accesată la: http://duma.gov.ru/news/48045/. Un tabel comparativ al edițiilor, actuala și cea nouă, ale prevederilor Constituției poate fi accesată la: http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf.

Reamintim că votul general din Rusia a durat între 25 iunie și 1 iulie și s-a încheiat la ora 21:00, la Moscova. Numărarea voturilor s-a efectuat în toate cele șapte zile de votare. Prezența la vot a fost de 65 la sută.