Selectați pagina

RUGACIUNI CATRE SFANTUL EFREM CEL NOU pentru izbavirea de patimi trupesti, dependenţe, la vreme de boala si in cazuri de boli incurabile

RUGACIUNI CATRE SFANTUL EFREM CEL NOU pentru izbavirea de patimi trupesti, dependenţe, la vreme de boala si in cazuri de boli incurabile

Rugăciune de mijlocire către Sfântul Efrem cel Nou pentru cei cuprinși de patima beției, a drogurilor sau a altor dependențe

Sfinte Părinte Efrem, venim acum înaintea ta, știind că tu ai primit de la Domnul darul de a-i tămădui pe cei cuprinși de lanțurile cele amarnice ale dependențelor. Tu știi nemăsurat mai bine decât noi că toți cei care sunt legați prin patimi lucrează ei înșiși pentru propria moarte sufletească și trupească. Suntem cu totul neputincioși în a mai face ceva pentru unii ca aceștia, căci toate cele pe care deja le-am încercat au rămas aproape fără de roadă. Fiind apropiați nouă, am încercat în fel și chip a-i ajuta, însă toată truda și strădania noastră este parcă fără de nici un rost. De aceea, ne punem toată nădejdea în tine, știindu-te alesul lui Dumnezeu, și te rugăm din adâncul sufletului: săvârșește tu ceea ce omul pământesc nu poate săvârși și adu nădejdea și în viețile celor ce s-au oropsit pe ei înșiși prin relele obiceiuri. Miluiește-i, căci patima ce i-a cuprins mistuie sufletul lor cu focul cel întunecat al păcatului și al morții. Preschimbă și înnoiește sufletele lor, dăruiește-le liniște și statornicie, păzește-i și ferește-i de relele întâlniri și obiceiuri, adu lumina și pacea Evangheliei și a rugăciunii în viețile lor. Sfinte Părinte Efrem, primește suspinul nostru pentru toți aceștia, ca și ei să te dobândească pe tine statornic mijlocitor și ocrotitor în toate zilele și astfel să apuce pe calea cea bună ce duce spre Împărăția cea veșnică a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

                       ***

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui care cade adesea în onanie, în patimă trupească sau este dependent de pornografie

Preabunule Părinte Efrem, vin acum înaintea ta, știind că întru dragostea ta dumnezeiască nu mă judeci și nu îți este scârbă de mine pentru toate păcatele și căderile mele trupești. Patima onaniei mă asuprește ca un tiran cumplit și zilele mele sunt otrăvite de amărăciunea și urâciunea venite din lucrarea acestui păcat. Mă rușinez înaintea privirii tale atotvăzătoare de toate cele ce le-am săvârșit din aprinderea gândurilor de curvie. Parcă voința mea a pierit cu totul și nu mai pot sta deloc împotriva cugetelor desfrânate. Te rog, vino cu sfânta ta putere și curmă această robie și lucrarea cea rea ce îmi omoară sufletul și îmi pângărește trupul în fiecare zi.
Fă în așa fel încât să mă pot opri din a privi imagini și filme [ruşinoase], căci tu știi că îmi doresc să înceteze acest lucru, dar nu pot să-l și fac, ci neîncetat, ca un nebun, mă întorc la aceste lucruri pângărite, tot așa cum și porcul se întoarce iar și iar la troaca cu lături. Domolește-mi toată aprinderea spre desfrânare și ajută-mă să-mi înnoiesc viața în așa fel, încât munca, mâncarea și somnul să-mi fie cu bună măsură, la care să se adauge și ferire statornică de pricinile care aprind în suflet patima curviei. Fii tu străjer și ocrotitor al meu, prin dragostea ta dumnezeiască, Sfinte Efrem, și îndulcindu-mi sufletul cu marea ta bunăvoință și mărinimie, făurește-mi obiceiuri noi și gânduri bune, care să cuprindă măcar un strop din lumina cea veșnică a lui Dumnezeu.
Preablândule Părinte Efrem, încă te rog ajută-mi să pricep că la sfârșitul veacurilor se vor vedea toate faptele mele, iar acele persoane la care m-am gândit săvârșind onanie sau alte păcate trupești vor sta de față și mă vor întreba de ce m-am folosit de chipul lor pentru a-mi închipui multe patimi pe care rușine este a le și grăi, darămite a fi văzute de către Marele Judecător și întreaga fire omenească.
Mă cutremur, Preacuvioase Părinte, de cele ce vor fi atunci și de aceea, te rog, ajută-mă ca în această viață trecătoare să dobândesc și eu curăția cea trupească și sufletească și să mă învrednicesc a mă dezlega de puterea acestei patimi prin Taina Sfintei Spovedanii, iar mai apoi să pășesc cu binecuvântare și nădejde spre împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, dăruit lumii, dar și mie, păcătosului, spre iertarea păcatelor și spre înnoirea vieții. Șterge toate păcatele mele, prin ale tale mijlociri, Sfinte Efrem și, ca un om dumnezeiesc, cu milostivirea și ajutorul tău mergi în întâmpinarea tuturor celor care știi că își doresc să ceară ajutor spre a se izbăvi de stricăciunea cea rea a onaniei. Și pe căile cele neștiute și necuprinse de oameni, dăruiește îndemn bun, curăță și sfințește sufletele și trupurile tuturor celor care s-au învechit în această patimă și râvnesc din tot sufletul să se izbăvească de ea.
Și fie ca viața mea să se înnoiască prin lucrarea poruncilor Evangheliei, iar prin apropierea de Sfintele Taine, să se facă și trupul meu templu al Duhului Sfânt și să se curețe de toată sălășluirea duhului necurat, iar sufletul să Îl proslăvească în duh și în adevăr pe Cel Care i-a dat ființă și viață, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
(din: Sfântul Efrem cel Nou – Tămăduitorul celor cuprinși de patima drogurilor ori a beției. Mărturii și rugăciuni de folos, Editura Sophia, 2015

***

RUGĂCIUNI DE ALINARE ȘI TĂMĂDUIRE PENTRU CEI CUPRINȘI DE BOLI INCURABILE

                          *

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou pentru copilul bolnav

Ocrotitor al copiilor și grabnic ajutător întru toate nevoile te cunoaștem pe tine, Sfinte Mare Mucenice Efrem, iar lucrările tale sunt săvârșite cu dumnezeiască înțelepciune. Fii bun și, venind întru întâmpinarea noastră, ridică de la pruncii noștri toată durerea și boala, alinându-i și tămăduindu-i cu darul tău cel dumnezeiesc. Miluiește-ne, Cuvioase, și aprinde în inimile noastre focul rugăciunii, ca, întru lumina acesteia, să vedem lămurit lucrarea pe care Dumnezeu o săvârșește neîncetat cu noi și tuturor să dăm mărturie pentru darurile tale minunate. Mijlocește pentru familia noastră înaintea Preabunului Dumnezeu, Sfinte Efrem, ca nici unul dintre noi să nu ajungă rob pierzării, ci toți dimpreună să ne învrednicim a vedea lumina cea pururea fiitoare a Împărăției Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

                        ***

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou la vreme de boală

Primește, Sfinte Părinte Efrem, puțina noastră rugăciune, ne iartă pentru mulțimea neputințelor și neajungerilor noastre, iar durerile, bolile și suferințele ce ne-au cuprins tămăduiește-le cu minunata și grabnic-lucrătoarea ta iubire de oameni. Sporește-ne, dumnezeiescule Părinte, credința și nădejdea întru tine, căci cel care a cunoscut o dată harul milostivirilor tale, s-a îndulcit de dragostea dumnezeiască și nu te mai poate uita. Fă-te nouă tămăduitor, povățuitor, părinte, ocrotitor, frate și prieten de taină, pune în inimile noastre cuvântul cel de folos și ne învață să-L iubim pe Mântuitorul Hristos măcar cu un strop din noianul dragostei tale dumnezeiești. Dăruiește-ne sănătate sufletului și trupului, ca, atât prin slăbiciuni și neputințe, cât și prin bucuria sănătății, să aducem slavă și cinstire Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi. Primește-ne, Părinte Efrem, și nu ne trece cu vederea, căci credem cu adevărat că Unul este Dumnezeul tău și Dumnezeul nostru – Mântuitorul Iisus Hristos – Căruia I se cuvine slava, dimpreună și Părintelui Ceresc și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

                         ***

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui covârșit de mulțimea durerilor

O, preabinecuvântatule Părinte Efrem, primește suspinarea mea cea amară! Nu este parte a trupului meu care să nu mă doară și de aceea, cu ochii înlăcrimați te chem pe tine, cel care nu treci pe nimeni cu vederea. Nu mai pot îndura, Sfinte Efrem, iar durerea cea multă parcă îmi rupe carnea de pe mine. Ce să mă mai fac, nicicum nu pricep! Nu știu și nu înțeleg cum ai putut răbda acele înfricoșătoare chinuri mucenicești și de aceea te rog, pune o picătură de răbdare și de alinare și în amărâtul meu suflet și trup, ca măcar să pot răsufla și să primesc și puțină hrană. De voiești și Îi este bineplăcut Domnului Hristos, cred cu adevărat că poți să mă vindeci într-o clipită. Iar dacă prin această boală a rânduit Dumnezeu să fiu curățat de toată alipirea pământească și să trec din această viață, fii alături de mine și acum și atunci când voi păși peste hotarul de taină al acestei lumi văzute. Nu te depărta de la mine, Mare Mucenice Efrem, și, neîncetat acoperindu-mă cu bunătatea ta, mijlocește-mi iertare deplină a păcatelor aici, pe pământ, iar când va sosi ceasul marii treceri, tu însuți mă păzește și mă pune înaintea lui Dumnezeu, Cel Ce mi-a dăruit și mie suflare de viață. Iar la Judecata Lui cea dreaptă, fii mie mijlocitor, ca, întru bucurie, de-a pururi să-ți mulțumesc că întru dragostea ta Se preamărește Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin.

                        ***

Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou a celui cuprins de frica de moarte

Preacuvioase Părinte Efrem, suferințele cele multe m-au adus în pragul morții și, dintru puțina mea nădejde și putere, socotesc că nu multă vreme mai este din călătoria mea pământească. Mă înfricoșez cumplit de trecerea prin moarte, știind că toate cele pământești le voi lăsa aici și nu va mai fi nimic din cele văzute pe care să mă mai pot bizui. Nu știu de este vreuna din faptele mele care să fi e bineplăcută lui Dumnezeu, iar cumplita spaimă a morții îmi îngheață mintea și inima. Tu, Mare Mucenice, ai răbdat nenumărate chinuiri și prin dragostea ta de Dumnezeu nu te-ai lăsat biruit de ura ucigașilor tăi. Preamic și neputincios sunt eu și, copleșit fiind de multa frică, îmi îndrept gândul către tine, rugându-te: nu mă lăsa întru aceste clipe grele, ci pe căile pe care numai tu le știi, fii-mi alături și ține-mă să nu fiu tras în veșnicele prăpăstii ale pierzaniei. Ca pe un sfânt străjer să te am pe tine, Cuvioase Părinte, și mijlocitor către Dumnezeu pentru iertarea nenumăratelor mele păcate. Arată și spre mine, nevrednicul și nemernicul, mila ta cea mare, întru nădejdea și lumina dăruită tuturor prin lucrarea Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.

(din: Sfântul Efrem cel Nou, vindecătorul celor care suferă de boli incurabile, Editura Sophia, 2015)

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *