Stiu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtăsesc cu preacurat Trupul Tău, si cu scump Sângele Tu, si sunt vinovat, si osânda îmi manânc si-mi beau, nesocotind Trupul si Sângele Tau, al Hristosului si Dumnezeului meu;

Rugăciunea Sfîntului Vasile cel Mare

Rugăciunea Sfîntului Vasile cel Mare

Ci întru îndurarile Tale nadajduind, ma apropriu la Tine, cela ce ai zis: Cel ce manânca Trupul meu, si bea Sângele Meu, ramâne în Mine, si Eu în el. Îndură-Te deci spre mine, Doamne, si nu mă da spre batjocură pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta;

Şi să-mi fie mie Sfintele acestea, spre vindecare, si curătire, si luminare, si paza, si mântuire, si spre sfintirea sufletului si a trupului;

Spre depărtarea a toată nălucirea si fapta vicleană, si lucrarea diavolească ce se lucrează cu dinadinsul întru mădularele mele;

Spre îndrăznirea către Tine si spre iubirea Ta; spre îndreptarea vietii si spre întărire; spre adăugarea virtutii si a desăvârsirii;

Spre împlinirea poruncilor; spre împărtăsirea cu Sfântul Duh;

Spre merindea vietii vesnice, si spre răspuns bine primit la înfricosata judecata Ta, iară nu spre judecată, sau spre osândă. Amin.