cruceSă învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui
şi să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul.

Să piară cum piere fumul,
cum se topește ceara de la fața focului,
a
șa să piară diavolii de la fața celor ce-L iubesc pe Dumnezeu
şi se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie:

Bucură-te, prea cinstită și de viață purtătoare Crucea Domnului,
care alungi pe diavoli cu puterea Celui Ce S-a răstignit pe tine,
a Domnului nostru Iisus Hristos,
şi S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului,
şi te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa,
spre alungarea a tot pizma
șului.

O ! Preacinstită și viață purtătoare Crucea Domnului,
ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară,
Născătoare de Dumnezeu,
și cu toți sfinții în veci.
Amin.