Această rugăciune se citea în toate bisericile ortodoxe în timpul celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945.

Rugăciune în vreme de război sau în caz de pericol al ţării

Rugăciune în vreme de război sau în caz de pericol al ţării

Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeule care singur faci minuni. Privește cu îndurare și cu milostenie spre umilii Tăi slujitori și cu bunătate ascultă-ne rugăciunea noastră și miluiește-ne pe noi, căci iată că vrăjmașii noștri s-au adunat împotriva noastră, ca să ne nimicească și să jefuiască sfinţeniile noastre.

Ajută-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, și ne izbăvește, pentru slava numelui Tău, și ca să ni se aplice nouă cuvintele pe care le-a spus Moise poporului lui Israel: îndrăznește, stai tare și vezi mântuirea de la Domnul; Domnul va birui pentru noi.

Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, tăria noastră, nădejdea noastră și mijlocirea noastră, nu pomeni nelegiurile și fărădelegile poporului Tău, nici nu te întoarce de la noi în mânia Ta, ci, în mila și în bunătatea Ta, vizitează pe robii Tăi cei smeriți, care se sprijină pe bunătatea Ta:

Ridică-te în ajutorul nostru și dăruiește ca oștirea noastră să fie biruitoare în numele Tău; iar celor pe care i-ai judecat să-și dea viața în luptă, iartă-le greșelile lor și în ziua dreptei Tale Judecăţi, acordă-le cununile vieţii.

Căci Tu ești mijlocire, biruință și mântuire pentru cei ce se încred în Tine; și pe Tine Te lăudăm, pe Tatăl și Fiu și Duh Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin