Nota redacţiei: Orice ostaş înainte de a porni la război se pregăteşte; învaţă meşteşugul luptei şi-şi însuşeşte această artă. Numai după aceea merge să lupte. Nădăjduind că Bunul Dumnezeu îl va ajuta, el înaintează fără teamă împotriva vrăjmaşului. La fel trebuie să facă şi creştinii ortodocşi care sunt ostaşi ai lui Hristos. Ei trebuie să se pregătească din timp pentru lupta cu vrăjmaşul diavol, căruia acum îi este îngăduit să-i ispitească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Sfântul Anatolie de la Optina i-a îndemnat pe creştinii ortodocşi să se roage zilnic lui Dumnezeu ca să-i izbăvească de amăgirea şi de uneltirile lui antihrist, timpul căruia se apropie. În unele biserici şi mănăstiri această rugăciune e încadrată în slujbă şi se rosteşte după rugăciunile de dimineaţă sau după miezonoptică.

Izbăveşte-ne, Bunule Doamne, de uneltirile mârşavului antihrist şi ale slugilor acestuia, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.

Rugăciune împotriva lui antihrist

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne de amăgeala vicleanului antihrist cel ce este de acum aproape şi ne păzeşte de cursele lui. Acoperă-i pe toţi binecredincioşii creştini de toate mrejele lui cele viclene în pustia ascunsă a mântuirii Tale.

Dă-ne, Doamne, bărbăţie să nu ne temem de frica diavolească mai mult decât de frica dumnezeiască, ca să nu ne ferim şi să nu ne lepădăm de Tine şi de Sfânta Ta Biserică în ceasul greu.

Ajută-ne, Doamne, să nu primim pecetea lui antihrist celui blestemat şi să nu ne închinăm lui, dar să pătimim şi să murim pentru Numele Tău cel Sfânt şi pentru Credinţa Ortodoxă.

Dă-ne, Doamne, zi şi noapte, lacrimi pentru păcatele noastre şi miluieşte-ne pe noi, Doamne, în ziua straşnicei Tale Judecăţi. Amin.