Rugați-vă către Sfântul Spiridon de fiecare dată când nu știți cum este mai bine să procedați. Rugați-vă cu toată încrederea și speranța către Sfântului Spiridon, făcătorul de minuni și vindecătorul de boli și rugăciunea dumneavoastră va fi împlinită.

Rugăciune către Sfântul Spiridon pentru vindecare de feluritele boli ale sufletului

Rugăciune către Sfântul Spiridon pentru vindecare de feluritele boli ale sufletului

„Apărătorului credinței să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm.

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni!

Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarh Spiridon, deşi nu avem nici vrednicie şi nici pricepere pentru a ne ruga ţie cu potrivite cuvinte. Totuşi venim la tine, sfinte, şi mărturisindu-ne multele păcate săvârşite, ne rugăm ţie cu smerenie.

Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieţii ai săvârşit atâtea minuni, şi binecuvântează-ne pe noi toţi, cei care venim la tine cu credinţă!

Nădejde a celor care şi-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiţi, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite şi, cu obişnuita ta bunătate şi iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului.

Învredniceşte-ne şi pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtăşim de bunătăţile sufleteşti şi trupeşti făgăduite adevăraţilor credincioşi.

Dăruieşte-ne, sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viaţa aceasta şi, mai ales, pentru cea viitoare.

Bucură-te, cel ce ești cu îngerii slujitor!
Bucură-te, că ești și cu oamenii cu trupul petrecător!
Bucură-te, al cărui trup astăzi săvârșește minuni!
Bucură-te, că încălțările tale slujesc drept dovadă.

Amin!”.