Selectați pagina

Rugaciune catre Preasfantul Duh a Sf. Simeon Noul Teolog

Rugaciune catre Preasfantul Duh a Sf. Simeon Noul Teolog

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL DUH CEL DE O FIINŢĂ ŞI DE UN SCAUN CU TATĂL ŞI CU FIUL

A SFÂNTULUI SIMEON NOUL TEOLOG

Vino, Viaţa cea fericită şi veşnică şi Dreapta cea atotţiitoare, întru tot Sfinte şi de viaţă Făcătorule şi Ziditorule Duhule, Cel ce eşti ca stăpânire de aceeaşi cinste cu a Tatălui şi a Fiului, Cărora în trei ipostaze deopo trivă Le este vrednicia, dumnezeirea, unirea gândirii şi conglăsuirea spre Unul. Vino, Doamne al meu, pe care Te-a dorit şi Te doreşte ticălosul meu suflet. Vino, Cel ce Tu însuţi Te-ai făcut dorinţă întru mine şi m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu totul neapropiat. Vino, bucuria mea cea neîncetată şi desfătarea şi slava. Vino, suflarea mea, viaţa mea, mângâierea sufletului meu. Fă-te cu mine un duh, preabunule Stăpâne, fără de amestecare, fără de mutare, fără de schimbare, Dumnezeu cel peste toate . Fă-Te mie toate intru toate hrană negrăită şi cu totul necheltuită, care de-a pururea se varsă în buzele sufletului meu şi curge ca un izvor în inima mea, îmbrăcăminte care străluceşte şi cu totul arde pe draci, curăţire care mă spală pe mine prin nestricâcioase şi sfinte lacrimi, pe care venirea Ta le dăruieşte celor către care vine. Fă-Te mie, Doamne, lumină neînserată şi soare neapus, în tot locul strălucindu-mă pe mine. Cela ce nu te întorci dinspre nimeni, ca să nu ne acoperim cu întunericul păcatelor noastre, nevrând a veni către Tine. Depărtează de la mine, Doamne, toată înălţarea cea pierzătoare şi îmi dă mie înţelepţirea desăvârşită a ochilor. Pune limbii mele frâu, arată urechile mele bine supuse sfintelor Tale porunci, dâ-mi răbdare întru scârbe, înţelepţeşte şi întăreşte inima mea întru scârbe, înţelepţeşte şi întăreşte inima întru îndelungă-răbdare, intru milostivire, în dragoste, intru smerită cugetare, în pace către sine-mi şi către toţi, întru întoarcere de la lenevirea şi trândăvia dracilor, întru care ca întru nişte dulceţi m-am desfătat. Dă-mi mie desluşire lămurită întru gânduri, pe care anume se cuvine mai mult a le alege. Dă-mi mie să cunosc meşteşugurile diavolului şi să mă lepăd de ele şi de el, şi cu totul să-mi tai voia mea şi să las cele ale mele întru purtarea Ta de grijă, şi de acolo să nădăjduiesc folosul. Căci la Tine este viaţa mea, lumina mea, mântuirea mea şi pe Tine bine Te cuvântez şi Te slăvesc şi Ţie mă închin, împreună şi Celui fără de început slobozitorului Tău Părinte şi Celui de o veşnicie cu Tine şi de o fire cu Tine al Lui Fiu, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii