Instanța de fond a anulat hotărârea senatului Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava care obligă studenții să prezinte dovada de vaccinare pentru cazarea în cămine.

instanta de judecata

România: Un TRIBUNAL a anulat hotărârea unei universități de a cere dovada de vaccinare la cazarea în cămine

Prin sentința nr. 540/08.09.2021 a Tribunalului Suceava s-a dispus anularea art. 2 lit.a și b din Hotărârea nr. 29/2021 a Senatului Universității Stefan cel Mare din Suceava prin care studenții care doreau să se cazeze în căminele Universității erau obligați să prezinte dovada vaccinului (măcar prima doza de vaccin) sau test PCR negativ.

Pentru cazul prevăzut de lit.c , respectiv al prezentării adeverinței medicale că s-au vindecat de Covid 19 , adeverință eliberată cu cel mult 6 luni de zile înaintea cazarii, nu s-a solicitat anularea.

S-a dispus și suspendarea executării acestor dispoziții din Hotărârea Senatului Universității Suceava în privinta reclamantului până la soluționarea definitivă a cauzei.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă universitatea va ataca cu recurs sentința.

Solutia pe scurt: ”Respinge exceptiile invocate prin întâmpinare ca nefondate. Admite actiunea. Anulează art. 2 lit. a) si b) din Hotărârea nr. 29 din 22 aprilie 2021 adoptată de Senatul Universității ”Stefan cel Mare” din Suceava.  Respinge cererea în despăgubiri ca neîntemeiată.

Admite cererea de suspendare. Suspendă, în ce-l priveste pe reclamant, executarea dispozitiilor art. 2 lit. a) si b) din Hotărârea nr. 29 din 22 aprilie 2021 adoptată de Senatul Universitătii ”Stefan cel Mare” din Suceava, până la solutionarea definitivă a cauzei.

Onorariul avocatului din oficiu Barabas Liliana în cuantum de 940 lei, conform Delegatiei pentru asistentă obligatorie nr. 1942/2021, se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei. Obligă pârâta să plătească statului suma de 1010 lei cu titlul de cheltuieli judiciare, din care 70 lei taxe de procedură si 940 lei onorariu avocat.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare în ce priveste cererea de suspendare si în termen de 15 zile de la comunicare în ce priveste actiunea în anulare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Suceava, sub sancţiunea nulităţii.”

Sursa: http://portal.just.ro/86/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=8600000000160895&id_inst=86