Selectați pagina

România: Noua legislatie privind semnatura electronica a intrat in vigoare

România: Noua legislatie privind semnatura electronica a intrat in vigoare

scanare-amprenteLa 1 iulie 2016 a intrat în vigoare Regulamentul UE 910/2014 (numit și EIDAS) care practic stabilește noile reguli unitare la nivel european cu privire la semnătura electronică și alte servicii adiacente (Secțiunea 4 și următoarele). Regulamentul este un instrument juridic al Uniunii Europene de directă aplicare, astfel incât legile naționale care contravin acestuia sunt de facto abrogate.

Astfel, eu zic că sunt 5 mari chestiuni pe care le stabilește Regulamentul EIDAS (și multe mai micuțe sau de nișă) și care au importanță pentru Românnia:

    1.  Regulamentul consacră mai clar principiul că toate semnăturile electronice și toate documentele electronice au efecte juridice și nu pot fi respinse ca probe doar din motivul că sunt sub formă electronică sau că ar trebui să fie calificate. ( Art 25 (1) și Art 46). Regulamentul păstrează și principiul libertății furnizării serviciilor.
    1. Regimul juridic al semnăturilor electronice calificate este mai precis – aceasta are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe. (Art 25 (2)) Semătura calificată este practic “semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat” din legea 455/2001. Atenție mare însă  – așa cum am mai explicat și mai demult  aceasta nu înseamnă că doar semnătura electronică calificată poate fi folosită pentru a semna documente electronice – toate tipuri de semnături electronice definite de regulament (Art 3 pct 9, 10 și 11 – respectiv semnătura simplă, avansată – ea fusese denumită extinsă în legea 455-  și calificată) pot fi folosite pentru a semna documente electronice, regimul juridic putând fi stabilit prin legislație, la nivel contractual sau de facto. Așa cum spune principiul de la primul punct, ele nu vor putea fi respinse de o instanță pe principiul că nu sunt calificate, dar instanța va trebui să vadă – de la caz la caz si în funcție dacă cealaltă parte le contestă sau nu –  în ce măsură acestea pot asigura identitatea semnatarului. În mod normal acest lucru s-ar face printr-o expertiză tehnică.
    1. Pe lângă semnăturile electronice, a apărut și termenul de “sigiliu electronic” – care este practic semnătura electronică a persoanei juridice.  (secțiunea 5)
    1.  Stabilirea în RegulamentuL EIDAS a unor reguli specifice pentru mărcile temporale electronice face ca legea 451/2004 să se refere de fapt doar la mărcile temporale electronice calficate. (secțiunea 6)
  1. O parte din dispozițiile legii 455/2001 și legea 451/2004 sunt practic abrogate, ele fiind înlocuite de textul din Regulament cu privire la aceste aspecte.

Pentru alte detalii va recomand să lecturați textul integral al Regulamentului EIDAS, inclusiv partea de considerente introductive care explică mai clar anumite aspecte.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *