Selectați pagina

România: Convenția de la Istanbul referitoare la definiția genului a fost ratificată în mod neconstituțional

România: Convenția de la Istanbul referitoare la definiția genului a fost ratificată în mod neconstituțional

Lobby-ul LGBT susține intens „alinierea României la valorile europene” în materia drepturilor homosexualilor, fără a spune cetățenilor că în privința concepției căsătoriei normele europene nu impun o conduită unitară statelor membre.

Situația după referendumul de săptămâna trecută se prezintă astfel:

  1. Din punct de vedere legal, am rămas cu status quo-ul anterior: nimic din legislaţia anterioară nu s-a schimbat.
  2. Din punct de vedere al voinţei publice din societate: s-au pronunţat ferm 4 milioane de români. Neparticipanţii la urne sunt inexistenţi, nu se poate contabiliza nici o poziţie a lor pentru că au ales să nu se pronunţe pe această temă. În treacăt fie spus, mulţi nu s-au prezentat la urne şi din cauza spaimei că ar putea pierde locul de muncă mai ales în aceste timpuri când, nu-i aşa, totul e sub o lupă iar cei care nu sunt în trendul libertăţilor sexuale sunt catalogaţi ca fiinţe inferioare din punct de vedere spiritual.Aşadar, singurii care contează din perspectiva jocului democratic direct (aceasta fiind definiţia referendumului) sunt cei 91,56% de cetăţeni care au spus DA căsătoriei reglementată deja de Codul civil şi cei 6,47% care au optat pentru NU.
  3. Anumiţi propagandişti – chiar din mediul specialiştilor şi chiar ca funcţionari ai statului (care în mod categoric au obligaţia de a fi echidistanţi şi de a respecta legislaţia în vigoare) – în mod nedeontologic şi pe bani publici sunt activi în încercarea de a introduce în mentalul social românesc o cultură a diversităţii, proLGBT, încălcând libertatea de conştiinţă.

Numai că această propagandă nu poate fi desfăşurată decât în limitele cadrului legislativ funcţional în prezent.

Citesc într-un studiu ştiinţific[1]: „libertatea celor care încă mai cred că o căsătorie se întemeiază, în mod natural, pe uniunea dintre o femeie și un bărbat este deja periclitată, de vreme ce etichetările intră în sfera art. 5 din OUG nr. 31/2002, care prevede că fapta persoanei de a promova în public idei, concepții sau doctrine fasciste ori rasiste se pedepsește cu închisoare între 3 luni si 3 ani si interzicerea unor drepturi. Iar art. 2 defineste organizatia cu caracter fascist sau nazist”.

Această calificare are ca temei un set de „principii” adoptate de un număr de 29 de reprezentanţi ai unor organizaţii non guvernamentale, activişti radicali pentru drepturi sexuale cu intenţia de a-şi promova propria agendă, la o întâlnire denumită Conferinţă desfăşurată la Yogyakarta (Indonesia).

Dacă am duce raţionamentul logic, prin metoda reducerii la absurd a preluării sine qua non a unor astfel de principii, ar trebui să includem în normele interne şi alte modele normative, de altfel cu mult mai lăudabile, cum ar fi cel statuat de Statul Israel de exemplu, în materia căsătoriei şi divorţului care conferă doar liderilor religioşi, rabinilor, dreptul „de a lega şi dezlega” legătura consensuală a căsătoriei! Astfel, de ce să nu preluăm ca şi preoţii noştri să aibă acelaşi statut?! De ce să nu impunem sancţiuni civile de nulitate absolută sau amenzi pentru căsătoria civilă exclusiv celei religioase, chiar şi pentru ateii declaraţi, aşa cum prevede legislaţia comparativă enunţată mai sus!?

Sau în orice altă materie sau chestiune discutată la cercuri, întruniri prieteneşti, care au loc în orice localitate din univers, de ce să nu fie transpuse  în sistemul de valori normative în dreptul intern?!

Dacă în decursul timpului şi cu respectarea legilor în vigoare, se va ajunge ca societatea în ansamblu să accepte, să împroprieze ca un dat cultural inestimabil, valorile educaţiei de gen, atunci se va reglementa efectiv şi se va da o recunoaştere legală şi judiciară, la nivelul social şi public.

În prezent, viaţa privată şi de familie este protejată în sensul său de intimitate. Adică atitudinile din spaţiul domestic rămân la libera alegere a celor care îl ocupă, cu condiţia, desigur, să nu lezeze pe celălalt sau pe terţi iar statul intervine numai în cazuri limitativ prevăzute şi dacă există o sesizare a persoanei vătămate.Astfel, femeia şi bărbatul, mama şi copiii, bunicii cu nepoţii, bonele cu cei pe care îi îngrijesc, colegii/ele de cameră în mediile studenţeşti – au beneficiul de a se bucura de spaţiul privat aşa cum vor! Statul nu intervine!

În schimb, externalizarea relaţiilor din acest spaţiu sacru, la nivelul public al drepturilor şi obligaţiilor, este recunoscută legal în mod expres şi limitativ de lege. Astfel, obligaţiile de creştere şi educare armonioasă a copiilor sunt instituite de Codul civil în sarcina părinţilor sau ocrotitorilor legali şi nu a bunicilor, bonelor, mătuşilor decât în cazuri de excepţie.Dreptul de moştenire sau de căsătorie de asemenea se raportează la legislaţia în vigoare!

Dorinţele sau dezideratele nefinalizate în opera legiuitorului nu au nici o protecţie. Aşa cum, de exemplu, în mediul magistraturii se constată dorinţa participării, şi chiar există manifestări singulare, de participare activă la viaţa politică. Dar, până la modificarea efectivă a Codului deontologic, acestea se înscriu la interdicţii.

Contrar a ceea ce susţin cu entuziasm proLGBT-iştii, Curtea Constituţională a României, în Decizia de răsunet nr. 534/18.07.2018, Coman Hamilton, tocmai aceste principii le consfinţeşte prin motivarea publicată de curând că: “Bucurându-se de dreptul la viaţă privată și de familie, persoanele de același sex, care formează cupluri stabile, au dreptul de a-și exprima personalitatea în interiorul acestor relații și de a beneficia, în timp și prin mijloacele prevăzute de lege, de o recunoaștere legală și judiciară a drepturilor și îndatoririlor corespunzătoare”.

Iată că “în timp și prin mijloacele prevăzute de lege”, nu înseamnă excluderea din societate, exterminarea, împuşcarea celor care în exercitarea libertăţii de conştiinţă nu sunt de acord cu această viziune.

Nu se poate consfinţi într-o societate care se enunţă a fi perfectă, emancipată, superioară, o dictatură de nivel Nero, Hitler sau cea a lagărelor de concentrare comuniste, creând un apartheid pe criteriile „delictului de opinie” exprimat într-un cadru perfect legal şi democratic.

Pe de altă parte, raportându-ne la cadrul normativ în vigoare, discriminarea persoanelor de altă orientare sexuală în România este o problemă falsă, pentru că  în practica judiciară contemporană  nu există nici un caz, în care un cetăţean român să fi acţionat în judecată o persoană fizică sau juridică pentru discriminare pe criteriul orientării sexuale. Causa debendi al hotărârii proaspăt motivată de Curtea constituţională constituindu-l în fapt doar dreptul de şedere în România în favoarea unui cetăţean american şi care oricum e singulară.

Oricum, orice modificare a cadrului normativ existent în materia drepturilor constituţionale privind relaţiile între persoane de acelaşi sex, nu se va putea face decât printr-o Lege de modificare a Constituţiei care, obligatoriu trebuie să reia sufragiul de tip referendum, de data aceasta de echipa care propune schimbarea status quo-ului existent în prezent.

Ratificarea Convenţiei de la Istanbul, care este invocată acum ca sprijin pentru acțiunile LGBT, s-a realizat prin încălcarea art. 11 alin. 3 din Constituţia României, deoarece, în dispoziţiile referitoare la noua denumire a genului, tratatul încalcă valori ale Constituției României: libertatea de conştiinţă, de gândire, integritatea fizică şi psihică, dreptul la informaţie, discriminarea – prin prezentarea stereotipică a bărbaţilor drept agresori – dreptul de prioritate a părinţilor la instruirea copiilor etc., motiv pentru care ratificarea este nulă de drept, pentru neîndeplinirea prealabilă a obligaţiei de revizuire a Constituţiei interne printr-un referendum constituțional ca cel boicotat de grupările LGBT. Țări precum Bulgaria de exemplu au amânat semnarea acestui tratat, datorită opoziției unor lideri politici și religioși[2].

 Autor: Judecător Carmen-Elena Chirilă

Note:

[1] https://www.juridice.ro/606431/inutilitatea-referendumului-adevar-sau-minciuna.html.

[2] https://blacknews.ro/bulgaria-gerb-amanat-ratificarea-parlament-conventiei-istanbul-cauza-opozitiei-organizatii-religioase-politice/.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *