Prin Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale, publicată noaptea trecută, a fost aprobată o nouă procedură de autorizare a curselor charter pentru repatrierea moldovenilor blocați peste hotarele țării, precum și a fost introdusă o condiție specială, transmite Telegraph.md

Sursa imagine: Telegraph.md

Conform Anexei nr. 3 la dispoziția menționată, a fost instituită următoarea procedură obligatorie:

Procedura de organizare a curselor aeriene de repatriere a cetățenilor Republicii Moldova

1. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:
1.1. va întocmi listele solicitărilor cetățenilor Republicii Moldova, care intenționează să revină în Republica Moldova, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, numărului de telefon, adresei electronice şi domiciliului/reşedinţei în Republica Moldova;
1.2. va întocmi listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, acordând prioritate copiilor, studenților, persoanelor aflate la tratament medical, altor cetățeni aflați în dificultate;
1.3. va transmite, săptămânal, Autorității Aeronautice Civile listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova.

2. Autoritatea Aeronautică Civilă:
2.1. va elabora propuneri pentru graficul săptămânal al curselor aeriene și le va înainta Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova spre aprobare;
2.2. va selecta, în mod transparent și deschis, operatorii aerieni autorizați pentru efectuarea curselor;
2.3. va informa MAEIE privind operatorii aerieni selectati.

3. MAEIE va informa persoanele din listele prezentate privind operatorul selectat, datele de contact ale operatorului, orarul zborului și despre obligația de a achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, prin intermediul sistemului guvernamental https://mpay.gov.md/.

4. Operatorii aerieni selectați:
4.1. vor publica pe pagina web informația despre costul și condițiile de călătorie;
4.2. vor coordona cu CNAM statutul de asigurat medical al persoanei incluse în listă;
4.3. vor admite la bordul aeronavei doar persoanele care au statut de asigurat medical, confirmat în prealabil de către CNAM.

Menționăm că, prin derogare de la prevederile art. 4, alin. (7) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020, nr. 174/2019, începând cu 01 aprilie 2020, în perioada stării de urgență, cetățenii Republicii Moldova și străinii cu permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționează să traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

Astfel, persoanele ce intenționează să traverseze frontiera de stat pe cale aeriană pe sensul de intrare în Republica Moldova vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului guvernamental Mpay.