Selectați pagina

Recomandam. Republica Moldova. Minisrul educatiei raspunde provocarilor ministrului sanatatii si cere respectarea dreptului la educatie.

Recomandam. Republica Moldova. Minisrul educatiei raspunde provocarilor ministrului sanatatii si cere respectarea dreptului la educatie.
vaccinareCorina Fusu, ministra Educației, a adresat astăzi o scrisoare Ruxandei Glavan, după ce acum o săptămână Ministerul Sănătății a făcut un apel către cadrele didactice și lucrătorii medicali din instituțiile de educație și instruire pentru copii să acorde atenție sporită datelor anamnezei vaccinale a copiilor la înscrierea lor în colectiv și neadmiterea celor nevaccinați până la administrarea dozelor de vaccin conform calendarului de vaccinări din Republica Moldova. Vedeți mai jos adresarea:

Ca urmare a multiplelor adresări din partea părinților și a dezbaterilor în spațiul public referitor la vaccinarea copiilor, Ministerul Educației va crea un grup de lucru care să examineze situația și să înainteze propuneri în vederea modificării și completării cadrului normativ în vigoare pentru a înlătura lacunele legislative privind școlarizarea copiilor nevaccinați.

Conform art.52 alin.(6) din Legea nr. 10 din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, admiterea copiilor în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreere este condiţionată de efectuarea vaccinării lor profilactice sistematice. În acest context, Ministerul Educației menționează relevanța Deciziei Curții Constituţionale nr. 1 din 22 ianuarie 2013 de sistare a procesului pentru controlul constituţionalităţii articolului 52 alin. (6) din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Sesizarea nr. 28a/2012). Asupra sesizării pentru controlul constituţionalităţii art. 52, alin. (6) din Legea menționată, după încheierea deliberărilor, au fost supuse votului propunerile judecătorului-raportor şi ale altor judecători, înregistrându-se paritate de voturi.

În același timp, indiferent de condiția obligativității vaccinării, consecințele lipsei acesteia nu trebuie să fie suportate de către copii, care nu sunt decidenți și care au dreptul la instruire în condiții egale.

Ministerul Educaţiei, în calitate de autoritate publică centrală în domeniul învățământului, are obligația de a asigura accesul tuturor copiilor la studii, iar lipsa vaccinării sistemice a copiilor, din motive religioase sau filozofice, nu trebuie să constituie un impediment pentru accesul la studii în instituţiile educaţionale.

Totodată, instituțiile de învățământ îndeplinesc misiunea de satisfacere a cerințelor educaționale ale individului și ale societății; de dezvoltare a potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții, creșterea durabilă a economiei și bunăstarea poporului; de dezvoltare a culturii naționale; de promovare a dialogului intercultural, a spiritului de toleranță, a nediscriminării și incluziunii sociale; ș.a. Or, chestiunea vaccinării profilactice a copiilor vizează responsabilitățile altor autorități publice.

Ministerul Educației consideră că prezentarea certificatului medical la admiterea în instituțiile de învățământ constituie o condiție suficientă în vederea eliminării factorilor de risc pentru viața și sănătatea tuturor copiilor.

În această ordine de idei, Ministerul Educației accentuează necesitatea elaborării propunerilor de modificare și completare a reglementărilor în vigoare pentru eliminarea lacunelor existente referitoare la școlarizarea copiilor nevaccinați, solicitând delegarea specialiștilor Ministerului Sănătății în cadrul grupului de lucru comun care să examineze problema invocată.

scan_020001

scan_020002

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *