Toate războaiele declanşate şi desfăşurate în cursul istoriei au fost absurde. Pentru niciunul nu poate fi găsită o justificare raţională. Doar partea care-şi apăra ,,sărăcia şi nevoile şi neamul’’ avea îndreptăţire în faţa lui Dumnezeu. Noi, românii, am fost mai mereu în această situaţie, exceptând cazurile când alţii ne-au târât în luptă, împotriva voii noastre.

Războiul ce vine va fi îndreptat împotriva Bisericii Ortodoxe, pe care vor să o şteargă de pe faţa pământului

Războiul ce vine va fi îndreptat împotriva Bisericii Ortodoxe, pe care vor să o şteargă de pe faţa pământului

Suntem în pragul unui război, care s-ar putea să fie al treilea mondial, cel despre care au profeţit Părinţii Bisericii. Este de mare trebuinţă să înţelegem cine sunt cei care vor declanşa această conflagraţie şi scopul major urmărit de aceştia. În acest sens, cel mai potrivit este să recurgem la textele Sfinte, mai exact la Cartea Apocalipsei:

1.,,Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; apoi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea! Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer. Şi i s-a dat să facă război cu Sfinţii şi să-i biruiască, şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul’’ (Apocalipsa 13, 4-7)

2.,,Şi s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra Sfinţilor şi cetatea cea iubită. Dar s-a coborât foc din cer şi i-a mistuit’’ (Apocalipsa 20, 9).

Aceste  fragmente biblice descriu, cum nu se poate mai limpede, confruntarea între puterile întunericului, adică funesta triadă diavol – antihrist – proorocul mincinos papa, de o parte şi Dumnezeu cu Sfinţii Săi, de cealaltă parte. La început, prin îngăduinţă Dumnezeiască, Sfinţii vor fi biruiţi. În lupta finală, Însuşi Dumnezeu va interveni şi va mistui cu foc puterile diavoleşti, care au împresurat ,,tabăra Sfinţilor, cetatea cea iubită’’, adică Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Observăm că războiul ce stă să înceapă va avea loc între hotarele ţărilor ortodoxe: Ucraina, aparentul măr al discordiei, Rusia, Belarus, România şi Republica Moldova. Acestea sunt ţinta sataniştilor care pregătesc din umbră conflagraţia care va urma. După cum spun Părinţii Bisericii, se vor pierde milioane de vieţi. Oamenii sacrificaţi de demenţii lumii trebuie să fie ortodocşi, căci războiul împotriva Bisericii Ortodoxe se va duce, deoarece sataniştii ar dori să o şteargă de pe faţa pământului. Aceasta este cheia în care trebuie înţelese intenţiile diabolice ale mai-marilor lumii, cei care vor provoca acest război. Războiul se coroborează logic cu încurajarea găştii de golani schismatici ai lui Epifanie şi ai lui Filaret şi, bineînţeles, cu acordarea tomosului de recunoaştere a acestora, emis de agentul american Bartolomeu  din Constantinopol. Pierderile imense se vor înregistra în rândurile populaţiei civile, adică ale credincioşilor ortodocşi. Pierderile militare vor fi minore şi nici nu vor mai conta. Părţile, zise beligerante, vor simula un conflict între ele, cu motivaţii şi pretexte inventate propagandistic. În fapt, ele vor avea un ţel comun, suprimarea credincioşilor ortodocşi.

Să ţinem seama că războiul se va desfăşura sub o comandă unică, aflată în Statele Unite. Şefii de state, guvernanţii, marii comandanţi militari sunt marionete legate cu fire nevăzute de mâinile celor care au provocat zisa pandemie, cu acelaşi scop declarat, reducerea populaţiei globului. Unde e comandă unică nu pot fi antagonisme. Disputele la nivel declarativ între conducătorii politici nu sunt decât simulacre, menite să ascundă adevărata stare de lucruri. În fapt, ei acţionează în deplin acord, se supun aceloraşi comandamente şi comenzi, nutresc aceaşi ură faţă de Hristos şi Biserica Sa, asemenea sataniştilor din vârful piramidei. Din această ecuaţie lipseşte aşa-zisul cel mai puternic om al planetei, Joe Biden, care joacă exact rolul unei momâi în mijlocul unui lan.

Ce avem noi de făcut în faţa iminenţei războiului? Nimic altceva decât ne îndeamnă Dumnezeu prin Sfânta Scriptură: ,,Moise a zis către popor: Nu vă temeţi! Staţi şi veţi vedea minunea cea de la Domnul, pe care vă va face-o El astăzi, căci egiptenii pe care-i vedeţi astăzi nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul are să Se lupte pentru voi, iar voi staţi liniştiţi’’ (Ieşire 14, 13-14). ,,Aşa zice Domnul către voi: Să nu vă temeţi, nici să vă înspăimântaţi de mulţimea aceasta mare, căci războiul nu este al vostru, ci al lui Dumnezeu’’ (Paralipomena 20, 15).

Presbiter Ioviţa Vasile