De unde a apărut Dumnezeu?

– Sunt confuz, fiind consecvent din punct de vedere filozofic și fiind o persoană foarte sinceră, sunt sigur că îmi puteți spune de unde a apărut Dumnezeu? Și, în plus, odată ce mi-ați spus de unde vine Dumnezeu, vă rog să încercați să clarificați cum ne putem închipui că o forță spirituală poate avea un impact asupra unui univers material pentru a-l crea. Cred că în urmă cu câțiva ani am vorbit deja despre acest tip de lucruri în cercurile filozofice, în orice caz, punând întrebarea: Dacă îngerii sunt făcuți din materie spirituală și un stilou e făcut din materie materială și materia spirituală nu deplasează niciun spațiu, câți îngeri pot dansa pe vârful unui stilou? Am un fel de experiență inversă aici, dar vă rog, continuați, aveți 5 minute acum.

Mângâietor este Duhul, Mângâietor este Fiul, Mângâietor este Tatăl

Mângâietor este Duhul, Mângâietor este Fiul, Mângâietor este Tatăl

– Câte o întrebare pe rând. Cu care vreți să încep? Aceasta este parte din formatul dezbaterii.

– Vreau să completezi povestea despre restul începutului universului. Dumnezeu, materia spirituală, impactul asupra materialului.

– Bine, două întrebări. În regulă! Întrebarea dvs. – De unde a venit Dumnezeu? – presupune că te gândești greșit, evident, arată că te gândești la un alt Dumnezeu, deoarece Dumnezeul Bibliei nu este afectat de spațiu, de timp sau de materie. Dacă este afectat de spațiu de timp sau materie, nu este Dumnezeu.

Timpul, spațiul și materia formează ceea ce numim un continuum, toate acestea trebuie să apară în același moment, pentru că dacă ar exista o materie, dar nu și un spațiu, unde ai pune-o? Dacă ar exista materie și spațiu, dar nu și timp, când ai pune-o? Nu poți avea timp, spațiu sau materie independente.

Trebuie să apară simultan. Biblia răspunde în zece cuvinte: „La început”, uite timpul, „Dumnezeu a creat cerurile”, uite spațiul „și pământul”, uite materia. Așa că ai timpul, spațiul, materia – au creat o trinitate. Știi că timpul este trecut, prezent, viitor. Spațiul are lungime, lățime, înălțime. Materia are gaz lichid, solid. Aveți o trinitate de trinități creată instantaneu și Dumnezeu care le-a creat trebuie să fie în afara lor: dacă e limitat de timp, nu este Dumnezeu.

Dumnezeu care a creat acest computer nu este în computer, schimbând acolo numerele de pe ecran. Dumnezeul care a creat acest univers este în afara universului, este deasupra lui, dincolo de el, prin el, nu este afectat de el.

Iar ideea că forța spirituală nu poate avea niciun efect asupra unui corp material… Atunci cred că ar trebui să-mi explici lucruri precum emoțiile și dragostea și ura și invidia și gelozia și raționalitatea.

Dacă creierul tău este doar o colecție aleatorie de substanțe chimice care se formează întâmplător de-a lungul a miliarde de ani, cum poți tu să ai încredere în propriile procese de raționament și în gândurile tale?

Așa că întrebarea ta – De unde a venit Dumnezeu? – presupune un Dumnezeu limitat și aceasta e problema de fapt. Dumnezeul căruia mă închin nu e limitat de spațiu, de timp sau de materie. Dacă L-aș putea încadra pe Dumnezeul infinit în creierul meu de 2 kg, nu ar merita să mă închin Lui, asta e sigur, așa că acesta este Dumnezeul Căruia mă închin! Mulțumesc!