Care este răspunsul la o astfel de nelămurire?

Ortodocșii nu Îl înfățișează pe Dumnezeu în esența Sa spirituală, divină, ci în felul în care El Însuși a binevoit să Se reveleze oamenilor: „Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; Fiul cel Unul-Născut, care este în sânul Tatălui, El S-a arătat pe Sine”.

Răspuns la comentariul: “Iconoclaștii au interzis reprezentarea lui Hristos pentru că natura Sa divină nu poate fi reprezentată.”

Răspuns la comentariul: “Iconoclaștii au interzis reprezentarea lui Hristos pentru că natura Sa divină nu poate fi reprezentată.”

Iar în același capitol, Apostolul Ioan scrie: „Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi… și am văzut (!) slava Lui…”. Oamenii L-au văzut pe Dumnezeu cu ochii lor: „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9).

Sfântul Meliton din Sardes, episcop și scriitor creștin din secolul I, spunea despre Hristos: „Judecătorul a fost judecat și invizibilul s-a făcut vizibil(!) și Cel fără de patimă a suferit, Cel nemuritor a murit și Cel Ceresc a fost îngropat pe pământ”.

Iconoclaștii, precum și alți protestanți, în iraționalitatea lor, conduși de un spirit de opoziție față de învățătura Bisericii, își amintesc adesea doar de Vechiul Testament, când oamenii „nu vedeau nici un chip”. În iconoclasmul lor, ei nu vor să cunoască învățătura clară a Noului Testament că oamenii L-au „văzut” pe Dumnezeu.

Motivul principal pentru respingerea icoanelor și a închinării la icoane este tocmai faptul că nici cei dintâi, nici cei din urmă nu înțeleg diferența dintre esența și imaginea lui Dumnezeu. Ei cred că, pentru a-L înfățișa pe Dumnezeu fără distorsiuni, El trebuie să fie înfățișat în toată esența Sa. Dar pentru că „Domnul este Duh” (2 Corinteni 3:17), „care locuiește într-o lumină de neatins, pe care nimeni nu L-a văzut și nu poate să-L vadă” (1 Timotei 6:16); pentru că El este mare, insondabil, de nepătruns, pe care toată creația nu-L poate cuprinde, este cu totul imposibil să-L înfățișăm.

Profesorul Leonid Aleksandrovici Uspensky (un important iconograf rus) a răspuns:

„ortodocșii nu au intenționat niciodată să înfățișeze nici NATURA divină, nici NATURA umană a Mântuitorului: ei au înfățișat… Persoana Sa, persoana lui Dumnezeu-om, care în Sine însuși combină în mod inseparabil și nedespărțit aceste două naturi”.

Iar prin vederea chipului lui Hristos se poate vedea și cunoaște natura Sa. Nu acesta este modul în care îl descriem pe omul obișnuit. Nu putem descrie natura sa, deoarece natura umană este în primul rând duh, suflet, minte, voință, sentimente, conștiință și memorie. Nimic din toate acestea nu poate fi descris separat de persoana omului, pentru că natura este cunoscută (este) doar prin intermediul persoanei. Iată aşa e cazul şi cu imaginea lui Iisus Hristos, încă o dată. Icoanele ortodoxe nu înfățișează niciuna dintre naturile lui Hristos (divină sau umană), ci personalitatea sa, în care ambele naturi, așa cum s-a scris mai sus, sunt legate în mod inseparabil și nedespărțit.