Un europarlamentar francez, propune Parlamentului European să adopte o rezoluţie prin care să instituie un fond european de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19.

Propunerea unui europarlamentar: Crearea unui fond de despăgubire pentru victimele serurilor anti-COVID

Propunerea unui europarlamentar: Crearea unui fond de despăgubire pentru victimele serurilor anti-COVID

În propunerea europarlamentarului Virginia Joron, se specifică numărul de decese cauzate de vaccinurile împotriva COVID pînă la data întocmirii propunerii.

Printre motivele care au determinat necesitatea instituirii unui astfel de fond sunt amintite: reacţiile adverse, uneori grave; 75.000 de persoane ar fi suferit probleme neurologice grave de la Pfizer, iar 5.000 de persoane ar fi murit în urma vaccinării.

În acest context, Comisia Europeană are în vedere adoptarea unei rezoluții prin care victimele serurilor să fie despăgubite, informează Clujust.ro.

Fondul de despăgubire se va acorda pentru fiecare tip de ser, cuantumul sumei alocate fiind în funcție de numărul de victime.

Propunerea de rezoluție a fost postată pe site-ul oficial al Parlamentului European.

Redăm documentul:

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură
referitoare la instituirea unui Fond european de despăgubire a victimelor
vaccinurilor împotriva COVID-19
– Comirnaty (Pfizer, BioNTech)
– Vaccinul COVID-19 Janssen
– Spikevax (vaccinul Moderna)
– Vaxzevria (vaccinul AstraZeneca)
Virginie Joron

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la instituirea unui Fond european de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Agenția Europeană pentru Medicamente enumeră deja aproximativ un milion de cazuri de reacții adverse în urma injectării vaccinurilor împotriva COVID-19:

  • 435 779 pentru vaccinul Pfizer BioNTech;
  • 373 285 pentru vaccinul AstraZeneca;
  • 117 243 pentru vaccinul Moderna;
  • 27 694 pentru vaccinul Janssen[1];

B. întrucât aceste reacții adverse sunt uneori grave; întrucât, de exemplu, aproximativ 75 000 de persoane ar fi avut efecte neurologice grave după vaccinul Pfizer;

C. întrucât Agenția Europeană pentru Medicamente susține că, în Uniunea Europeană, vaccinurile împotriva COVID-19 au avut consecințe fatale pentru aproximativ 5 000 de persoane:

  • 4 198 în cazul vaccinului Pfizer[2];
  • 1 053 în cazul vaccinului AstraZeneca;
  • 392 în cazul vaccinului Moderna;
  • 138 în cazul vaccinului Janssen;

D. întrucât Comisia Europeană a negociat contractele de achiziție și nu a dorit ca laboratoarele farmaceutice să își asume răspunderea; întrucât deputații în Parlamentul European nu au avut acces la contracte în timpul negocierilor,

1. invită Comisia să instituie un fond de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre”.

1
Cifre disponibile la 18 septembrie 2021:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/researchdevelopment/pharmacovigilance/eudravigilance; https://www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#
2
Cifre disponibile la 29 iulie 2021:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safetyupdate/covid-19-vaccine-safety-update-comirnaty-11-august-2021_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-updatevaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-11-august-2021_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-updatespikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-11-august-2021_en.pdf

https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-updatecovid-19-vaccine-janssen-8-september-2021_en.pdf