Selectați pagina

Proorociile Cuviosului Lavrentie de la Cernigov despre ultimele vremuri ale omenirii

Proorociile Cuviosului Lavrentie de la Cernigov despre ultimele vremuri ale omenirii

sf_lavrentie-cernigovŞi, din cauza acestor fărădelegi, pământul va înceta să mai dea rod, lipsit de ploae, va avea crăpături atât da mari, încât omul va putea cădea în ele. Pe creştini îi vor ucide sau îi vor exila în locuri pustii. Însă Domnul îi va ajuta şi-i va hrăni pe urmaşii Săi.

 Stareţul Lavrentie, care a agonisit din belşug harul Duhului Sfânt, deseori discuta cu fiii săi duhovniceşti despre vremurile de pe urmă, preîntâmpinându-i să fie vigilenţi şi precauţi, fiindcă antihtistul este aproape. Părintele spunea: „Iată acum votăm, poţi să arunci cu mâna stângă (votul) – încă nu-i straşnic, fiindcă nu votează întreaga lume pentru unul. Iar când vor vota pentru unul, acela va fi el şi nu se va mai putea vota”.

Zicea preacuviosul, că va fi un mare război mondial, după care nimeni nu va mai supravieţui, doar poate cineva prin peştere. Se vor lupta şi vor rămâne doar două sau trei state şi vor hotărî: „Să alegem un împărat al întregului pământ”. Şi îl vor alege. În vremurile de pe urmă adevăraţii creştini vor fi exilaţi, iar cei bătrâni şi neputincioşi vor face tot posibilul ca să fugă împreună cu ei.

Despre antihristul ce va veni stareţul luminat de Duhul Sfânt spunea astfel: „Va veni vremea când se vor aduna semnături pentru un singur împărat pe pământ. Şi cu stricteţe se va face recensământul. Vor intra în casă şi vor găsi acolo soţul cu soţia şi copiii. Şi, iată, soţia îl va implora pe soţ: „Hai să semnăm, avem copii, doar nu vei putea cumpăra nimic pentru ei”. Soţul însă va răspunde: „Tu cum doreşti, iar eu sunt gata să mor, dar pentru anrihrist nu voi semna”. Astfel se prezintă tabloul tulburător al viitorului”.

Va veni vremea, – spunea cuviosul Lavrentie, – când bisericile care nu funcţionează (închise) vor fi restaurate, împodobite nu numai în exterior, ci şi în interior. Atât cupolele bisericilor, cât şi ale clopotniţelor vor fi spoite cu aur. Iar când lucrările vor lua sfârşit, va sosi vremea instaurării lui antihrist. Rugaţi-vă ca Domnul să ne mai prelungească aceste vremuri pentru întărirea în credinţă, fiindcă ne aşteaptă timpuri groaznice. Vedeţi cu câtă viclenie se pregăteşte totul? Toate bisericile, ca niciodată, vor fi într-o splendoare deosebită, dar în ele nu vei mai putea să intri.

Încoronarea lui antihrist ca împărat se va face în maestuosul templu din Ierusalim cu participarea clerului şi a Patriarhului. În Ierusalim va fi favorizată intrarea şi ieşirea liberă a fiecăruia. Dar să aveţi grijă să nu călătoriţi, fiindcă totul se va face pentru înşelare.

Antihristul se va naşte dintr-o desfrânată fecioară-evreică din al doisprezecelea neam al desfrâului. Din copilărie va fi foarte înzestrat şi deştept şi, mai ales, din clipa când, fiind adolescent de doisprezece ani, plimbându-se cu maică-sa prin parc, se va întâlni cu satana, care, ieşind din beznă, va intra în el. Băiatul va tresări de spaimă. Dar satana îi va spune: „Nu te teme, eu îţi voi ajuta”. Şi în acest copil antihrist se va coace în chip de om. La încoronarea lui, când se va citi „Simbolul credinţei”, el nu va permite să se citească corect şi în locul cuvintelor întru Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; el se va lepăda şi se va recunoaşte numai pe sine. Atunci patriarhul va exclama: „Acesta-i antihrist!” – şi pentru aceasta Patriarhul va fi omorât. La încoronare, antihrist, pe mâini, va avea mănuşi şi când le va scoate pentru a-şi face cruce, Patriarhul va observa că la degete nu are unghii, ci gheare şi aceasta îi va întări convingerea că în faţa-i stă antihrist. Din ceruri vor pogorî proorocii Enoh şi Ilie care vor spune tuturor că a venit antihrist: „Acesta este antihrist, nu-l credeţi pe el”. Şi el îi va omorî pe prooroci, însă ei vor învia şi se vor înălţa la ceruri.

Monahia Evlampia, în a cărei casă locuia sfântul în perioada închiderii mănăsririi, îşi aminteşete: „Aceasta s-a întâmplat în anul 1939. Părintele a vorbit toată noaptea. Nu am putut distinge cu cine. Să intru pentru a afla nu am îndrăznit. Dimineaţa Părintele a zis: „Maică, noi am avut musafiri şi tu eşti martor”. Eu am întrebat: „Cine?” Iar stareţul cu bucurie a răspuns: „Proorocul lui Dumnezeu Ilie şi dreptul Enoh. Ei au vorbit cu mine despre ultimele vremuri ale lumii, Rusiei, despre împăratul ortodox şi antihrist. Şi au mai spus, că va mai veni să discute cu mine sfântul apostol Ioan Teologul”.

În 1949, noaptea, sfântul stareţ Lavrentie s-a învrednicit de vizita Evanghelistului Ioan Teologul. Aceasta s-a întâmplat pe 26 septembrie, pe stil vechi. Ei au discutat circa şapte ore. Sfântul Evanghelist a completat cele spuse de proorocul Ilie cu dreptul Enoh, a vorbit despre arătarea Crucii Domnului, Învierea morţilor şi Straşnica Judecată a lui Hristos”.

Antihristul va cunoaşte toate meşteşugurile satanice şi va face semne înşelătoare. El va fi auzit şi văzut concomitent de toată lumea. Sfântul plăcut a lui Dumnezeu, conform mărturisirilor arhiepiscopului Simon, arhiepiscopului Teodosie, episcopului Iacob şi arhimandritului Teofan, spunea: „Fericit şi de trei ori fericit este omul care nu va dori să vadă şi nu va vedea faţa spurcată a lui antihrist. Iar cel care va vedea şi va auzi cuvântul lui hulitor de Dumnezeu, promisiunile tuturor bunătăţilor pământeşti, se va înşela şi va merge cu închinăciune în întâmpinarea lui. Şi va pieri împreună cu el şi va arde în focul veşnic”. Ei l-au întrebat pe stareţ: „Cum va fi aceasta?”. Sfântul stareţ a răspuns cu lacrimi: „Pe locul sfânt va fi urâciunea pustiirii şi-i va arăta pe înşelătorii spurcaţi ai omenirii şi ei îi vor minţi pe oamenii care s-au lepădat de Dumnezeu şi vor săvârşi minuni false. Iar după ei va apărea antihrist şi întreaga lume îl va vedea concomitent. Părinţii l-au întrebat pe sfânt: „Unde, în locul sfânt? În biserică?” Cuviosul a răspuns: „Nu în biserică, ci în fiecare casă. În ungherul unde acum sunt icoanele, se vor afla nişte instrumente înşelătoare pentru ademenirea oamenilor. Mulţi vor spune: „Trebuie să privim şi să ascultăm ştirile”. Iată în ştiri şi va apărea antihristul”.

Pe oamenii săi el îi va „pecetlui” cu peceţi. Îi va urî pe creştini. Se vor începe ultimele prigoane asupra sufletului creştinesc, care va refuza pecetea satanei. Mai întâi prigoanele vor începe pe pământul Ierusalimului, iar apoi în întreaga lume se va vărsa ultimul sânge pentru Numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dintre voi, fiii mei, mulţi vor ajunge până în aceste vremuri groaznice. Peceţile vor fi de aşa fel, încât imediat se va vedea a primit-o omul sau nu.” Creştinul nu va mai putea nici cumpăra, nici vinde nimic. Dar nu vă pierdeţi nădejdea: Domnul nu-i va părăsi pe copiii Săi… Nu trebuie să vă fie frică. Biserici vor fi, însă creştinul ortodox nu va mai putea merge în ele, fiindcă acolo nu se va mai aduce Jertfa fără de Sânge a lui Iisus Hristos, ci va fi o adunătură „satanică”. Şi, din cauza acestor fărădelegi, pământul va înceta să mai dea rod, lipsit de ploae, va avea crăpături atât da mari, încât omul va putea cădea în ele. Pe creştini îi vor ucide sau îi vor exila în locuri pustii. Însă Domnul îi va ajuta şi-i va hrăni pe urmaşii Săi. Pe evrei la fel îi vor aduna într-un singur loc. Unii dintre evrei, care au trăit cu adevărat după legea lui Moise, nu vor primi pecetea lui antihrist. Ei vor aştepta şi vor urmări faptele lui. Ei ştiu, că străbunii lor nu L-au recunoscut pe Hristos drept Mesia, şi iată aşa va da Dumnezeu că ochii lor se vor deschide şi ei nu vor primi pecetea satanei. Ei Îl vor recunoaşte pe Hristos şi vor împărăţi împreună cu Hristos. Iar tot poporul cel slab va merge după satana şi când pământul nu va da roadă, oamenii se vor duce la el să ceară pâine, iar el le va răspunde: „Pământul nu rodeşte pâine. Eu nu pot face nimic”. La fel nu va mai fi nici apă. Toate râurile şi mările vor seca. „Această nenorocire va dura trei ani şi jumătate, dar pentru cei aleşi ai Săi Domnul va scurta zilele acelea. Atunci vor fi mari luptători, stâlpi ai ortodoxiei, care se vor afla sub influenţa puternică a rugăciunii lui Iisus. Şi Domnul îi va acoperi pe ei cu Atotputernicul Său Har şi ei nu vor vedea semnele înşelătoare pregătite pentru toţi oamenii. Încă o dată repet: în acele biserici nu se va mai putea merge, în ele nu va mai fi har”. Ascultând această discuţie, o soră a întrebat: „Cum să procedez? Nu aş vrea să ajung să trăiesc în acele timpuri!” „Tu eşti tânără, e posibil să ajungi până atunci”, – a zis stareţul. „Cât e de înspăimântător!” – „Trebuie să alegi una din două: sau cele pământeşti, sau cele cereşti”. „Va fi război, – continua Părintele, – pe unde va trece, nu va mai rămâne suflare omenească. Iar înainte de aceasta Domnul le va trimite oamenilor slabi nişte boli obişnuite şi ei vor muri. Iar în vremea lui antihrist nu va fi moarte.

Şi cel de-al treilea război mondial nu va mai fi spre pocăinţă, ci spre nimicire”. Sora a spus: „Este bine că va fi război, vor fi mulţi mucenci”. Părintele însă a contrazis-o: „Nu, cei care vor fi credincioşi şi se vor spăla cu sânge se vor număra cu cetele mucenicilor, iar cei necredincioşi vor merge în iad”. „Dacă-i aşa, este lesne să piei”, – a zis sora. Iar părintele i-a răspuns: „Domnul îi va lua pe cei slabi, iar alţii se vor curăţi prin boli. Vor fi şi de acei care în război îşi vor spăla păcatele cu propriul sânge şi vor intra în ceata mucenicilor. Iar pe cei mai puternici Domnul îi va lăsa pentru întâlnirea cu El. Şi până nu se va completa cu cei mântuiţi numărul mărturisitorilor lui Dumnezeu distrus de căderea unei părţi a îngerilor, Domnul nu va veni să judece. În vremurile de pe urmă Domnul şi pe cei vii înscrişi în Cartea Vieţii îi va adăuga la ceata Îngerilor, al căror număr este incomplet din cauza celor „căzuţi”. Reparaţiile bisericilor vor continua până la venirea lui antihrist şi peste tot va domni o splendoare deosebită, – spunea Stareţul, – iar voi fiţi moderaţi în reparaţia bisericii voastre, a exteriorului ei. Rugaţi-vă mai mult, umblaţi la biserică, atâta timp cât mai este posibil, mai ales, fiţi prezenţi la Sfânta Liturghie la care se aduce Jertfa cea fără de Sânge pentru păcatele întregii lumi. Mărturisiţi-vă mai des şi împărtăşiţi-vă cu Trupul şi Sângele lui Hristos şi Domnul vă va întări. Domnul este milostiv. Pe evreii care vor refuza să primească pecetea lui antihrist şi vor zice că acesta este înşelare şi nu „mesia”, îi va mântui”.

Părintele, discutând cu ierodiaconul Gheorghe despre ultimele vremuri, plângea cu amar şi spunea: „Mulţi clerici vor pieri când va veni antihrist”. Părintele Gheorghe a zis: „Cum oare să nu pier şi eu, doar sunt diacon?” Părintele a răspuns: „Nu ştiu”. Atunci părintele diacon începu să plângă şi, căzând la picioarele părintelui, începu să ceară de la el să se roage pentru dânsul ca să se izbăvească de iad. Părintele s-a rugat şi a zis: „Bine. Iată cum se întâmplă: s-a îmbolnăvit de cap şi a murit şi a intrat în Împărăţia Cerurilor”. Cele în taină prezise de stareţ s-au împlinit. Noi îl cunoşteam pe acest diacon din Lavra Peşterilor din Kiev. Era un călugăre foarte virtuos. Deodată s-a îmbolnăvit de cap şi peste puţin timp a murit. Părintele deseori se văieta cu lacrimi: „Este plină bezna de suflete omeneşti… Şi pe pământ vor scoate bezna. Toţi dracii vor ieşi şi se vor afla în oamenii care nu-şi fac cruce, nu se roagă, ci numai omoară oameni (este vorba de avorturi – n.r.). Dracii se vor strădui să înşele cu acest păcat cât mai mulţi oameni”.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

12 Comentarii

 1. marele Păcătos

  Mulţumesc APĂRĂTORULE!

  Să ştie toţi, proorociile s-au schimbat, pecetea mai întâi v-a fi invizibilă, iar după ce v-a fi încălzirea globală mai intensă, vor lumina peceţile de pe frunţile şi mâinile oamenilor care le-au primit.

  Dacă s-a vorbit că Patriarhul v-a fi omorât, cel mai probabil că merge vorba despre Patriarhul Irineu care este Canonic şi Legitim Patriarh, iar episcopul-ecumenist Teofil este necanonic şi nelegitim.

  Sf.Paisie Aghioritul, Sf.Ieronim din Sanaxar, Sf.Îngeraş Otroc Veaceslav, Preasfânta şi Preacurata Măicuţa Domnului şi Pururea Fecioara Maria au zis într-un glas, pecetea se va pune invizibil!

  De alta, dacă ar fi vizibilă pecetea dintru început – nimeni nu ar primi pecetea ci ar fi haos în lume, însă mikiduţă niciodată nu a mers la compromis în favoarea oamenilor, de aceea şi cu o singură pecete el câştigă sufletul omului pentru chinul veşnic.
  Şi Dumnezeu a zis, că pe nime nu-l va ierta dintre cei ce vor primi pecetea prin Sf.Ap. şi Ev.Ioan şi prin Sf.Îngeraş Otroc Veaceslav.

  şi dacă cineva nu crede, atunci îl poftesc să-mi explice din ce motive nici un organ de eliberare a actelor cu fotografie nu acceptă fotografia proprie în format digital, ci obligă se se facă fotografia la dânşii în cabină unde au aparatură nouă, pentru că nu mai fac cu aparatul simplu de fotografiat?

  Răspuns
  • Nika

   Nici Sfintii Evanghelisti (Matei, Marcu, Luca si Ioan) n-au indraznit sa scrie despre Maica Domnului ceva mai mult decat le-a descoperit Duhul Sfant! Dvstra cine sunteti, ma rog, ca prin intermediul acestei fiare apocaliptice afisati niste chestii care n-au nimic comun cu ceea ce stin din Sfanta Traditie despre Preasfinta Nascatoare de Dumnezeu? Ceea ce ati dat dvstra ca argumente nu fac parte din Sfanta Traditie. Daca aveti chef sa vobiti despre unele lucruri, vorbiri in numele dvstra, dar nu amestecati sfitii cu apocalipsa… Va rog! In numele lui Dumnezeu n-o amestecati pe Maica Domnului in problema pecetii. Pe internet multe se pot da(internetul e un mare bazar acum…), dar noi avem Evanghelia in primul rand! Cum s-au sfintit milioanele de oameni pana acum?! Cu internetul in fata? Folosim netul la unele lucruri, dar nu ne apucam sa utilizam numele sfintilor dupa bunul nostru plac.

   Putina chibzuinta, va rog! Folositi numele Maicii Domnului la rugaciune neincetat, poftim! Dar nu asa… cum va vine dvstra. Multa sanatate!

  • anonim

   Hai mai, ca e corect ce zice, de parca nu e evident, noua nu ne convine sa ne lepadam de tot si ne intindem ca miine refuzam, poimane, n-om mai lasa noi confortul. Noi nu vrem sa credem, amagindu-ne ca poate va fi bine etc.

 2. marele Păcătos

  Dragă surioară Nika(?)
  nu reuşesc să vorbesc din numele meu din motiv că sunt nimeni şi nimic, însă ceea ce vorbesc Sfinţii şi Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Preacurata Fecioara Maria, Măicuţa noastră, nu am de gând să calc în picioare.

  Dacă vre-un preot va zis că biometria e în regulă, cipul e normal, această pecete nu e aceea, păi care e sensul cuvintelor Domnului Dumnezeului şi Creatorului nostru Iisus Hristos “nu te teme turmă mică”, “căci în vremurile acelea va fi exact precum în vremea lui Noe”, în vremea Lui Noe s-au salvat doar 8 oameni.

  Dacă vă tulburaţi e de la diavol. Pentru că în păcatele de moarte nimeni nu v-a ajunge La Dumnezeu!
  a dacă mi-aţi zice că nu aveţi păcate de moarte, aş zice că Dumnezeu avea să vă descopere atunci adevărul fără ca să puneţi mintea în mişcare, să nu scăpaţi din atenţie că, mândria e la fel păcat de moarte, numai că el e mai grav, cică e smerit mândruleţul.
  “Cine are minte să socotească” – asta ce înseamnă? sau Domnul Duhul Sfânt aruncă cuvinte în vânt?
  sau poate Sf.Ap.şiEv. Ioan a greşit ceva?

  Orice Preot are Hrul precum nu-l poate avea 100.000 de oameni şi nici milioane, miliarde. De aceea şi oricărui Preot îi este descoperit – cipul, codul şi pecetea e periculoasă sau nu!
  în timp ce mireanul de rând poate doar din vorba aceea “căutaţi şi vi se va răspunde”, sau din întrebate sau din întâmplare.
  consideraţi că Gundeaev degeaba zicea că trebuie de lichidat episcopii care-mi stau în cale, adică să scape de Ep. Ipolit şi de fostul Ep.Diomid, şi de restul preoţilor care stau în Adevăr şi-L mărturisesc!
  Sau îi alungă din biserică sau îi omoară, câte cazuri?!
  La fel de grav este că, în timpul oricărei operaţii, medicii poate să introducă un cip.
  Aşa lucrează diavolul, prin slugile sale care-s prin toate straturile societăţii.
  Sfânta Măicuţa Pelagheea de la Rezani a proorocit, cum în vremea Mântuitorului, aproape toată preoţimea s-a dus în iad, la fel v-a fi şi în vremurile de pe urmă, mai toată preoţimea v-a primi pecetea şi vor sluji diavolului.
  Este ceva liniştitor în privinţa la pecete, când au fost întrebaţi 7 preoţi cu daruri de la Dumnezeu, la întrebarea – se pune astăzi pecetea la biopaşaport, ei au răspuns într-un glas, în dependenţă cine stă la campiuter (în sensul, dacă Dumnezeu permite – pecetea se aplică, dacă Dumnezeu nu permite – atunci acea persoană are să se pocăiască).
  şi cunosc persoane care au primit biometrie dar s-au dezis şi s-au spovedit de această lepădare gravă.

  Respectiv, dragă surioară Nika, nu aveţi dreptate în cuvintele voastre dintru început.

  Răspuns
  • anonim

   da noua de ce nimeni nu ne zice nimic, nu am auzit preoti sa zica toate lucrurile, cind a fost intrebat mitropolitul e daunator buletinul, el a rapuns: poate ca da, poate ca nu.. eu stiu ca e da, dar altii se amagesc si mai bine sa creada ca nu. Toti preotii din Moldova sunt chiar intru Dumnezeu?

  • marele Păcătos

   toţi care se opun acestui sistem satanic şi duc o viaţă curată sunt întru Dumnezeu, a cei ce se tulbură citind Apocalipsa sau ascultând Sfinţii care au proorocit detaliile Apocalipsei, are influienţă demonică foarte puternică.

   Cel mai periculos este că, primind pecetea 666, omul pocăinţă nu mai are, chinul v-a începe încă de pe pământ.
   Să nu gândească sărmanul om că, va fi înglodat în toate păcatele de moarte, a Dumnezeu v-a avea grijă de el ca să-l atenţioneze când v-a veni antihrist în lume, sau când v-a începe pecetluirea, care deja a început.

   Omul care nu cugetă să-L cunoască pe Dumnezeu – nu are şanse, practic, cu toate că orice rugăciune curată are mare însemnătate în Faţa Lui Dumnezeu.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Статьи на русском языке

Статьи на русском языке

Comentarii