sf-ignatie-brianceaninovFătărnicia lui antihrist în acesta perioadă va ajunge până într-atât, că el chiar în atitudinea către creştini nu numai că se va arăta împotriva lor, dar va pleda pentru protejarea lor. În comportamentul său exterior în viata de zi cu zi, el se va strădui să se asemene lui Hristos. Majoritatea creştinilor, conducându-se nu de întelepciunea bisericească, ci de întelepciunea lumească, nu vor vedea această înşelare şi-l vor recunoaşte pe antihrist ca Hristos, la a doua venire pe pământ… Încercarea pentru sfintii Domnului va fi înfricoşătoare: viclenia, fătărnicia, minunile prigonitorului se vor înteti pentru a-i amăgi şi ademeni pe ei. Delicate, bine gândite şi acoperite cu vicleşug ingenios de prigonire şi urmărire (faptele) şi puterea sa nemărginită de chinuitor, îi va pune pe creştini într-o situatie încurcată: numărul lor mic va părea de nimic în comparatie cu omenirea (care va fi de partea lui antihrist)… Dispretul comun, ura, defăimarea, prigonirea, moartea prin violenta va fi soarta creştinilor. Adversarii lui antihrist vor fi considerati revoltători, duşmani ai binelui obştesc şi ai ordinii, vor fi expusi prigonirii ascunse şi în vileag, vor fi dati la chinuri şi torturi.

Trebuie să avem mare atentie la Cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cândva să cădem. Cei ce se vor conduce de Sfânta Scriptură vor afla din ea că nu toti, ci numai unii păşesc pe cărarea îngustă, iar în zilele cele de pe urmă calea aceasta va sărăci nemaipomenit.

La scârbe şi primejdii văzute şi nevăzute îndeosebi e nevoie de rugăciune: ea va fi ca o exprimare a refuzului de încredere exagerată în sine, iar exprimarea nădejdii în Dumnezeu, atrage ajutorul Lui.

La apropierea marilor scârbe din timpul lui antihrist toti creştinii adevărati vor adresa rugăciuni sporite către Dumnezeu. Ei vor striga (şi vor cere) ajutorul, apărarea, binecuvântarea (trimiterea binecuvântării lui Dumnezeu) şi întărirea lor şi a îndrumătorilor lor(duhovnicilor).

Puterile proprii ale oamenilor, deşi credincioşi lui Dumnezeu, nu sunt de ajuns să stea împotriva puterilor aliate ale îngerilor căzuti şi ale oamenilor (răi), care vor actiona cu înverşunare şi disperare, simtind grabnica lor pieire. Binecuvântarea Domnului, însemnându-i pe aleşii lui Dumnezeu, va face pentru ei ademenirile seducătorului (antihrist) ineficiente, îngrozirile lui-neredutabile, minunile lui-dispretuite . Binecuvântarea Domnului asupra creştinilor le va dărui lor să mărturisească cu bărbătie salvarea oamenilor de către Mântuitorul; ei îl vor demasca pe mesia cel mincinos, venit pentru pierderea oamenilor. Harul lui Dumnezeu îi va ridica pe creştini pe eşafod ca pe tronurile împărăteşti, ca la ospătul nuntii.

Domnul, chiar în timpul lui antihrist îi va îndruma pe robii Săi şi le va pregăti locuri şi mijloace de mântuire.

Milostivirea lui Dumnezeu prelungeşte şi amână solutia hotărâtoare(Parusia Domnului) pentru un număr mic de creştini. Cei ce merg pe calea mântuirii trebuie să înteleagă aceasta şi să folosescă timpul dat pentru salvarea sufletului lor (căci timpul este scurt) şi trecerea în veşnicie a fiecăruia din noi nu e departe.