Selectați pagina

Proorocia Sfântului Sfinţit Ipolit al Romei (260 d. Hr.) despre chinurile creştinilor din vremea lui antihrist

Proorocia Sfântului Sfinţit Ipolit al Romei (260 d. Hr.) despre chinurile creştinilor din vremea lui antihrist

Şi pe tot Proorocul, de îl vei întreba, vei afla de obşte vestind pentru sfârşitul lumii.

 Atunci se vor duce toţi către dânsul (către antihrist) şi-i vor zice: am auzit că eşti mare împărat şi veseleşti petoţi slujitorii tăi, pentru aceasta am venit, ca să ne închinăm ţie, spre a ne hrăni, că pierim de foame. Atunci le va zice înşelătorul: veniţi să vă punem pecetea (666) pe mâna dreaptă şi pe frunte şi vă voi da oricâte voiţi. Pentru aceasta va pecetlui dreapta omului, ca să nu mai poată face cu mâna semnul cinstitei Cruci şi să fie al lui desăvârşit. Se vede că numai cu câte o literă are să fie însemnată în pecetea lui antihrist, pentru fiecare cuvânt, care va fi zis al lepădării de Dumnezeu. Iar aceia, necunoscând înşelăciunea lui, vor sta ca să-i pecetluiască pe mâna dreaptă şi pe frunte. Iar pecetea lui va avea numărul 666, după mărturisirea Sfântului Ioan Evanghelistul. Şi îi va face pe cei mari şi pe cei mici bogaţi, va slobozi pe cei ce sunt în robie, ca pe mulţi să-i amăgească, şi nimeni nu va putea să vândă, sau să cumpere, fără numai aceia care vor avea semnul şi numărul fiarei sau numărul numelui fiarei. „Aici este înţelepciunea.

Cel ce are minte, socotească numărul fiarei; că nume de om este şi numărul ei este 666”. Iar înţelesul peceţii va fi aşa: Mă lepăd de Făcătorul cerului şi al pământului, mă lepăd de Sfântul Botez, mă lepăd de a sluji lui Hristos şi mă fac rob al tău; mă lepăd de împărăţia cerului şi iubesc muncile cele veşnice; mă lepăd de Sfânta Cruce şi primesc pecetea ta. Acestea vor fi scrise în pecetea înşelătorului antihrist. Care nu va voi să primească pecetea lui, va primi moartea din mâinile lui. „Fericit va fi cel ce va răbda în acea vreme, căci se va mântui şi cu mucenicii cei mari va fi”, după cum zice Domnul, în Evanghelia de la Matei: „Cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui”. Şi Sfântul Ioan Evanghelistul, zice în Evanghelia sa: „Unii ca aceia mari se vor chema”. După acestea, antihrist va preface pe diavoli în chip de îngeri străluciţi şi mulţime multă de draci va pune ca să-l laude şi să-l slăvească, zicând: Mare este împăratul vremii de acum, mare este stăpânirea şi domnia lui, cine este dumnezeu şi cine este domn afară de acesta? Acesta este dumnezeu. Veniţi, de vă închinaţi lui, veniţi, de credeţi lui! Pentru aceasta ne porunceşte Domnul în Sfânta Evanghelie de la Matei, zicând: „Căutaţi să nu vă înşele cineva pe voi”. Şi atâta se va mândri înşelătorul, că va face multe feluri de năluciri cu vrăji şi cu farmece şi se va arăta prefăcându-se că se suie la cer şi-l vor lua dracii şi-l vor purta prin văzduh.

Apoi va face, cu năluciri, că omoară şi înviază, făcând pe slujitorii lui a face cele poruncite cu multă frică şi cutremur. Atunci va trimite prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului pe dracii lui, spre a căuta pe cei fugiţi şi ascunşi de frica lui, cei care nu au voit să se pecetluiască. Şi dacă vor veni pentru a se pecetlui, bine, iar de nu, cu atâtea pedepse îi va munci, de care nu s-au mai pomenit şi nici nu s-au mai auzit în veac. Căci cu aşa de cumplite munci îi va munci, încât numai de s-ar gândi cineva la ele, cu totul s-ar înfricoşa şi cutremura. Fericiţi vor fi aceia, care vor birui pe nelegiuitul antihrist, că aceşti Mucenici se vor cinsti cu mult mai mult decât cei dintâi Mucenici. Pentru că cei mai dinainte mucenici au biruit pe slujitorii lui antihrist (oameni), iar aceştia îl vor birui pe însuşi antihrist. Atunci toţi, care se vor arăta slujitori râvnitori ai lui Hristos, se vor cinsti şi se vor încununa de înseşi mâinile lui Hristos, Dumnezeu Atotţiiitorul.

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

1 Comentariu

 1. marele Păcătos

  Ucenicului Sfântului Vasile cel nou, Grigorie i sa descoperit judecata înfricoşătoare a Domnului!

  Prima v-a intra întru Împărăţia Lui Dumnezeu, Preasfânta Fecioara Maria!

  a II-lea vor intra, Sfântul Îngeraş Ioan Botezătorul şi cei 12 Apostoli!

  a III-lea vor intra Sfinţii 70 Apostoli ai Domnului!

  a IV-lea vor intra mucenicii omorâţi în vremea lui antihrist, de el sau de slugile lui

  etc.

  Acum, vă imaginaţi câţi de puţini mucenici vor fi atunci?

  dacă merg 70 de Apostoli, apoi câţi mucenici v-a fi după cei 70 Apostoli? nu mai mult de 377 sau 910, să înţeleg?

  Dar războiul mondial al 3-lea va fi de 2 ore sau 2 zile, dar cine v-a supravieţui?

  Oricum, să nu primim nici un act, să mărturisim celor ce nu cunosc, dar ar dori să cunoască, să nu primească nici un act, că pecetea se pune şi la fotografiere!!!

  Răspuns

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *