Selectați pagina

Proorocia Sfântului Metodie, pentru cele ce au să fie în zilele cele mai de pe urmă ale lumii acesteia

Proorocia Sfântului Metodie, pentru cele ce au să fie în zilele cele mai de pe urmă ale lumii acesteia

Proorocia Sfântului Metodie Arhiepiscopul Patarelor, care a fost la anii 278 de la Hristos și a pătimit în vremea împărăției lui Aurelian și s-a săvârșit prin tăiere cu sabie

apocalipsa

Proorocia Sfântului Metodie, pentru cele ce au să fie în zilele cele mai de pe urmă ale lumii acesteia

Pentru cele ce au să fie în zilele cele mai de pe urmă ale lumii acesteia.

Pe la anul șapte mii de la facerea lumii se vor ridica ismailitenii și agarenii, adică cei ce se trag din Agar și din Ismail, care sunt turcii și tătarii și vor înconjura zidurile cetății Vizantiei (Constantinopol) și vor aduna toate neamurile în cetatea de pe șapte munți. Câtă urgie, când te va înconjura mulțimea de oameni și te vor stăpâni ca pe un lucru de nimic! Și zidurile cele frumoase vor cădea ca un smochin putred și va călca pruncul (care se înțelege Ismail) asupra ta.

Și va pune asupra ta sceptrul, iar întru dânsa nu va rămânea și va pune mâinile lui pe Sfintele lui Dumnezeu Altare. Și cele sfinte nu le va primi, ci Ie va da fiilor pierzării; iar după aceea se va ridica șarpele cel adormit și va bate pe prunc și haina lui cea împărătească, îmbrăcând-o, slăvi-se-va numele lui întru bune vestiri. Iar fiii pierzării, întărind războiul, vor da feșele lor către apusul soarelui și vai de tine, cetate de pe șapte munți!

Și așa va da șarpele cel adormit la moarte cuvioasă. Și va stăpâni asupra cetății de pe șapte munți neamul cel plăvit cincisprezece ani; și vor da și vor mânca dintr-însa mulți, spre izbândirea sfintelor.

Și vor stăpâni la răsărit trei purtători de grijă și la apus oarecare purtător de grijă (care este neamțul) și cu dânsul împreună se vor scula șapte lupi (care sunt cele șapte puteri), la seamă sălbatici (lupi se înțelege neamul cel biruitor).

Și îi vor bate pe ismailiteni și îi vor goni pe dânșii până la colonie, care se înțelege că este locul mutării. Și vor tulbura neamurile cele de acolo, care sunt ascultătoare credinței lor; și vor scorni cu grabă mare și cu mânie iute și vor împărți.

Partea cea dintâi va ierna la Efes; a doua parte, la Magulini; a treia parte, la marginea câmpului mării la Pergam (lângă Smirna), iar a patra la Bitinia. Și vor înșira vase multe pe apă și vor călca hotarele ei; atunci se vor tulbura limbile care șed în unghiurile Ostrovului și se va ridica Filip cu 18 limbi și se vor aduna la Constantinopol și vor porni războiul, cum nu s-a făcut niciodată; și vor alerga pe ulițele cetății și multă vărsare de sânge se va face, încât va curge sângele ca pâraiele și se va tulbura marea până în adâncul noianului.

Atunci boul va striga; măgura cea uscată va plânge (prin care se înțelege dealul din partea Droiului). Și atunci vor sta caii și se va auzi glas din cer, strigând: „Stați, stați! Pace vouă! Destul!” Această izbândire se va face pentru cei nesupuși și neascultători.

Și le va zice: „Veniți către părțile din dreapta orașului și acolo veți afla un om, stând cu multă întristare, rezemându-se între doi stâlpi (coloane), ștergându-și sudoarea de pe hainele sale; și va fi cu barba albă, drept, milostiv și cu haine sărăcăcioase și blând la fire, de vârstă mijlocie, și va avea la piciorul drept un negel în mijlocul lui.” Și glas de înger se va propovădui: „Luați-l și-l încoronați pe acesta împărat.”

Și, luându-l pe el patru îngeri purtători de viață, îl vor duce pe dânsul la Sfânta și marea Biserică a lui Dumnezeu, Sofia, și îl vor încorona pe el împărat și îi vor da lui în mâna dreaptă o sabie, zicându-i: „Îmbărbătează-te și te întărește, biruiește pe vrăjmașii tăi.”

Luând el sabia de la îngeri, va bate pe ismailiteni și pe etiopieni și pe tătari și pe alte neamuri. Pe ismailiteni în trei îi va împărți: partea întâi o va tăia cu sabia, a doua parte o va boteza, iar a treia parte o va goni cu mare mânie până la copacul singur (Mărul roșu). Și întorcându-se de la război, se vor deșerta comorile pământului și toți se vor îmbogăți, nimeni dintre dânșii nu va fi sărac și pământul își va da roada sa însutit.

Iar din armele cele de război își vor face fiare de plug și seceri. Și va împărăți 15 ani, iar după moartea lui va împărăți altul 11 ani și acesta va vedea moartea sa mai înainte de vreme, mergând în Ierusalim, unde este împărăția lui Dumnezeu, iar după el vor împărăți patru feciori ai lui. Cel dintâi va împărăți la Roma, iar cel de-al doilea va împărăți la Alexandria, al treilea la Tesalonic, iar al patrulea la Constantinopol. Și aceștia, ridicând război între dânșii, pe preoți și pe călugări îi vor lua la oaste; și nici unul dintre dânșii nu se va mântui.

Și, nefiind vreun bărbat de folos ca să fie pus împărat pe pământ, va împărăți o femeie spurcată și fără de rușine. Și aceasta va spurca Sfintele Biserici și Jertfelnicele lui Dumnezeu și, stând în mijlocul Constantinopolului, va propovădui, zicând cu mare glas: „Cine este Dumnezeu afară de mine și cine va sta împotriva împărăției mele?”

Și, îndată, se va cutremura Constantinopolul și se va scufunda cu totul în pierzare și numai cele ce se cheamă „măguri uscate” se vor vedea, Și trecând prin Constantinopol corăbierii vor zice: „Aici a fost Constantinopolul cel vestit și lăudat în lume!” Și așa va împărăți altul la Tesalonic puțină vreme și se va scufunda și acela și după aceasta se va scufunda și Smirna și Cipru, de furtună, în mare.

După aceea, va împărăți Antihrist și va face minunate și ciudate minuni, atâtea încât vor rătăci mulți de la dreapta credință, iar de va fi cu putință și pe cei aleși. Și îi va mări și îi va slăvi pe jidovi și va dezrădăcina Bisericile lui Dumnezeu și le va preface în capiști idolești; și va fi foamete și ciumă în toată lumea, iar apele se vor usca și pâraiele și lacurile vor seca și ploaia nu-și va da roada sa pe pământ. Și va stăpâni, prea blestematul, trei ani și șase luni.

Atunci va trece anul ca luna și luna ca săptămâna și săptămâna ca ziua și ziua ca ceasul și ceasul ca minutul, pentru robii cei aleși ai lui Dumnezeu. Iar după împlinirea acelor trei ani și jumătate, va ploua Dumnezeu cu foc asupra pământului și îl va arde de trei coci adâncime. Atunci va striga pământul către Dumnezeul și Ziditorul său, zicând: „Curat sunt înaintea Ta, Doamne, și întru mine nu este greșeală.”

Atunci, cerul ca o carte se va înfășura, iar îngerii vor trâmbița și la ale lor glasuri vor învia morții. Și cei drepți vor sta de-a dreapta împăratului ceresc, iar cei păcătoși de-a stânga; și drepții vor moșteni cereștile bunătăți, iar păcătoșii veșnica muncă a focului nestins și viermele cel neadormit, cu slujitorii lui Antihrist, care i-au înșelat.

Iar pe noi să ne învrednicească să dobândim veșnicele bunătăți, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe Dânsul, a Căruia este slava, cinstea și închinăciunea în veci. Amin.

Zosima Pascal Prodromit; Sfârșitul omului

Abonați-vă la canalul nostru Telegram!

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.Статьи на русском языке

Статьи на русском языке