Pildă
Cineva s-a născut (sau se va naşte) pe câmp, în bezna nopţii, neacoperit cu pânză, nespălat cu apă, şi soarele nu va străluci asupra lui, iar de creşterea lui lumea se va bucura.

Tâlcuire: Este evident că pilda aceasta arată pe ghicite venirea şi şederea lui Antihrist. Căci el, blestematul, se va naşte pe câmp în bezna nopţii, adică în vreme tulbure (de dezordine şi dezmăţ), căci acest lucru îl arată câmpul şi bezna nopţii, ceea ce înseamnă că se va naşte în vremurile din urmă, când se va înmulţi întunericul tuturor fărădelegilor şi al necredinţei agarenilor. Acest potrivnic nu va fi acoperit cu pânză, adică nu va primi învăţătura sfintelor porunci ale Evangheliei şi nu va fi curăţat cu apă, adică în baia botezului şi de aceea nici Soarele dreptăţii, adică Lumina cea pururea fiitoare, Hristos, nu va străluci peste el. De naşterea şi de arătarea lui, a lui Antihrist, se va bucura lumea, adică cei ce îl aşteaptă: jidovii, turcii, tătarii şi toate neamurile necredincioase asemenea lor – care sunt numite lume, deoarece atunci se vor înmulţi tot păcatul şi toată fărădelegea.

Sfântul Maxim Grecul, Tâlcuiri și sfaturi, Ed. Apologeticum 2006